Україна

You are here

Share page with AddThis

Новинки гібридів соняшнику і кукурудзи

Новини компанії
15.07.2020

 

 

АНТОН МАКАРЧУК,
начальник підвідділу розвитку гібридів соняшнику, компанія «Сингента» 

 

NX81220 (СУОМІ)


Новинка в портфелі компанії «Сингента». Гібрид створений в Україні, тому його адаптивність до наших умов не викликає сумніву. Чудове поєднання ранньостиглості та врожайності робить цей гібрид надзвичайно цікавим, особливо для господарників Полісся. «Сингента» з гордістю продовжує презентувати нову генетику в НTS-сегменті із гомозиготним типом стійкості до гербіциду Експрес ® компанії FMC, що робить рівень фітотоксичності майже непомітним або й взагалі відсутнім. Унікальна особливість даного гібрида полягає в тому, що він має достатньо високу стійкість до основних хвороб соняшнику і вищий показник олійності порівняно з конкурентними гібридами (приблизно на 3–5 % у рекомендованих зонах вирощування).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛЬГА МАРЧЕНКО,
менеджер з маркетингу розвитку насіння олійних культур, компанія «Сингента»

САЙБЕРІК


Нове рішення для зони Лісостепу України, а також північних районів Степової зони, що дозволяє розв’язати проблему з новими расами вовчка завдяки генетиці. Гібрид оптимізовано для гербіциду Експрес ® компанії FMC. Сайберік вирізняється надзвичайною пластичністю, зразковим запиленням кошика, стійкістю до основних хвороб. «Сингента» продовжує дотримуватися стандартів з урожайності та олійності, які втілилися у цьому гібриді. Ми очікуємо, що Сайберік буде новим блокбастером у HTS-сегменті нашого портфеля.

ЕКСПРЕС ® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC
© 2018 FMC. Усі права захищені.


 

МАКСИМ КАПУСТЯНСЬКИЙ,
продакт-менеджер з напряму «Розвиток кукурудзи та зернових», компанія «Сингента»

СИ МАРІМБА


Гібрид СИ Марімба цього року внесений до Держреєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, після проведеного чотирирічного тестування в країні.

Гібрид середньоранньої групи стиглості з ФАО 240 призначений для вирощування на зерно, має зубоподібний тип зерна. Належить до інтенсивного типу, здатний розкрити свій значний потенціал урожайності на високому агрофоні й таким чином забезпечити високу окупність добрив та інших витрат.

Синхронність цвітіння качана і волоті забезпечує якісне запилення і добре озернення. Качан типу флекс формує велику кількість зерен — 18–20 рядів.

Гібрид СИ Марімба має еректоїдний тип розміщення листків, що зменшує конкуренцію листя за світло і підвищує ефективність фотосинтезу. Він здатний формувати потужну кореневу систему і міцне, стійке до вилягання стебло. Гібрид є не дуже високим, з оптимальним розміщенням качана відносно поверхні ґрунту, що полегшує процес механізованого збирання, також він придатний до пізнього збирання.

Важливо, що гібрид СИ Марімба має стійкість до гельмінтоспоріозу, а це особливо актуально в умовах вирощування його на заході України з достатнім вологозабезпеченням, де ця хвороба вже починає проявлятися. Стійкість гібрида до кореневого і стеблового вилягання зменшує ймовірність втрати врожаю до збирання.

Цей гібрид характеризується порівняно швидкою вологовіддачею. Зокрема, під час випробувань у всіх зонах вирощування на момент збирання рівень вологи в зерні був 14–18 %. За результатами чотирирічних тестувань, гібрид СИ Марімба продемонстрував стабільну врожайність на рівні 14–16 т/га в умовах високої агротехнології та гарної вологозабезпеченості в центральних і західних областях України.

Загалом ми рекомендуємо вирощувати гібрид СИ Марімба в зоні Полісся та Лісостепу, в районах із достатнім зволоженням. А от на півдні Полтавської обл., де вже відчутний брак вологи, цей гібрид не здатний розкрити свій максимальний потенціал урожайності.

Сівбу гібрида рекомендуємо проводити в оптимальні строки за температури ґрунту 9–12 ⁰С на глибині загортання насіння з нормами висіву 60–70 тис. рослин/га на момент збирання.

 

ІГОР ПРОКОПЧУК,
технічний менеджер, компанія «Сингента»

СИ ПРЕМЕО


Гібрид кукурудзи СИ Премео зернового напряму використання із зубоподібним типом зерна є однією з новинок компанії «Сингента».

Гібрид середньостиглої групи із ФАО 360, має високі показники стабільності, адже належить до бренда «Артезіан». З огляду на таку особливість СИ Премео навіть презентується під слоганом «Стабільність преміального результату».

Останні роки тип адаптивності вважається особливо важливим критерієм відбору гібридів для виробництва, оскільки від цієї характеристики гібрида залежить вибір технології вирощування в товарних посівах — інтенсивна чи екстенсивна.

Гібрид СИ Премео краще розкриває свій генетичний потенціал за інтенсивної технології вирощування, але завдяки своїй генетиці «Артезіан» він і за екстенсивної технології максимально буде реагувати на умови живлення та догляду і забезпечить при цьому високий результат. Оскільки використання гібридів бренда «Артезіан» дозволяє максимізувати врожай в умовах достатнього зволоження, і навіть за умов нестачі вологи вони забезпечують порівняно вищу врожайність. Ця характеристика обумовлена генетичними особливостями, що успадковуються від спеціально підібраних батьківських форм (інбредних ліній).

Кілька порад щодо технологічних аспектів вирощування гібрида СИ Премео. Зокрема, його рекомендовано висівати в оптимальні строки, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння становить 8–10 ⁰С і характеризується високими темпами розвитку на ранніх етапах. Це доволі холодостійкий гібрид, який за 9-бальною шкалою отримав 8 балів за показником холодостійкості. Зважаючи на ФАО 360, його можна висівати в умовах Лісостепу і Північного Степу, а також на півдні України в умовах зрошення.

Завдяки еректоїдному типу розміщення листя гібрид краще використовує енергію сонця, внаслідок чого більш інтенсивно проходить процес фотосинтезу і, відповідно, ліпше реалізовується генетичний потенціал гібрида.

Гібрид СИ Премео має високий потенціал урожайності за різних технологій вирощування. Так, 2019 року в Вінницькому р-ні Вінницької обл. за інтенсивної технології, яка передбачала внесення 180 кг/га азоту та 225 кг/га фосфору в діючій речовині, було отримано врожайність 174 ц/га за вологості 27 %. Водночас за екстенсивної технології вирощування, коли азоту внесли 65 кг/га, а фосфору 75 кг/га, врожайність гібрида СИ Премео становила 149 ц/га в перерахунку на стандартну вологість 14 %. Навіть у досить посушливих умовах, які склалися у 2019 році в Тальнівському р-ні Черкаської обл., господарства одержали від 103 до 107 ц/га. Тобто, ми бачимо, що гібрид СИ Премео завдяки тому, що має принципово нову генетику, досить стабільно переносить умови посухи, а це питання з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності. До того ж в умовах зрошення в Херсонській обл. було отримано врожай гібрида на рівні 154 ц/га за вологості 14 %. Цей гібрид здатний забезпечувати високу рентабельність завдяки швидкій вологовіддачі та економії матеріально-грошових витрат на досушування зерна.

Позитивними якостями гібрида СИ Премео є висока стійкість проти кореневих і стеблових гнилей, а також пухирчастої сажки (8 балів за 9-бальною шкалою).

Що ж до рекомендацій з технології вирощування, то залежно від умов вирощування ми радимо за достатнього вологозабезпечення висівати гібрид з густотою 70–80 тис. рослин/га на період збирання, за нестійкого зволоження — 60–70 тис. рослин/га, в умовах недостатнього зволоження — 45–55 тис. рослин/га.

Узагальнюючи вищесказане, можна констатувати, що сучасна пропозиція компанії «Сингента» дає змогу підібрати гібриди кукурудзи для різних агротехнологій вирощування і різних ґрунтово-кліматичних умов, що є ефективним інструментом управління ризиками, який допомагає сільгоспвиробнику стабілізувати та зберегти врожай і збільшити при цьому прибуток.

 

ІГОР КОВАЛЬЧУК,
керівник групи технічної підтримки напряму насіння кукурудзи, компанія «Сингента»

СИ ТОРІНО


Гібрид СИ Торіно — новинка 2020 року. За рівнем адаптивної здатності належить до інтенсивного типу, тобто дуже добре реагує на високий агрофон та достатнє вологозабезпечення і таким чином здатний формувати високу врожайність й, відповідно, забезпечує значну окупність витрат на його вирощування. Він рекомендований для вирощування у так званому кукурудзяному поясі України з достатнім або хоча б нестійким вологозабезпеченням.

Це середньостиглий гібрид із ФАО 310, який здатний давати високі врожаї саме в цій групі. Має зубоподібний тип зерна. Його перевага в добрій вологовіддачі зерна, що суттєво зменшує витрати на післязбиральне досушування.

Як і багато інших нових гібридів компанії «Сингента», СИ Торіно має еректоїдний тип розміщення листя (під гострим кутом до стебла), завдяки чому воно менше затінюється, що, своєю чергою, сприяє підвищенню коефіцієнта фотосинтезу. Це дуже важливо, оскільки першу половину вегетації 80 % надходження поживних речовин у рослину відбувається саме внаслідок фотосинтетичної діяльності.

Гібрид зручний для комбайнування, тому що у всіх рослин качан рівномірно розміщений на рівні 70–90 см від поверхні ґрунту, що зменшує втрати під час збирання. Окрім того, за всі роки спостережень гібрид показав високу стійкість до вилягання, ламкості стебла, що також позитивно впливає на результати збирання.

Під час наших досліджень у різних регіонах України гібрид СИ Торіно підтвердив свій високий потенціал урожайності. Так, у Вінницькій обл. на середньому фоні удобрення він забезпечив 133 ц/га за густоти 60 тис. рослин/га, на інтенсивному фоні — 173–176 ц/га. У Полтавській обл. за густоти 60 тис. рослин/га було отримано врожайність 106 ц/га, за густоти 70 тис. рослин/га — 99 ц/га. У Хмельницькій обл. урожайність коливалася в межах 153–156 ц/га.

Гібрид СИ Торіно доволі холодостійкий у своїй групі — за 9-бальною шкалою цей показник сягає 7–8 балів. Відповідно, оптимальними строками сівби для нього є період, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогрівається до 9 ⁰С. Рекомендована густота сівби залежить від забезпечення ґрунту поживними речовинами й вологою — 65–70 тис. рослин/га для кукурудзяного поясу України.

За роки досліджень ми пересвідчилися у стійкості гібрида до сажкових та інших хвороб, що дає підстави рекомендувати його надалі для вирощування в монокультурі. Однак це питання ще потребує додаткового вивчення в промислових умовах.

Ще один важливий момент: для розвитку кукурудзи і формування нею високої врожайності дуже важливо забезпечити рослинам якісний догляд від забур’яненості саме до 5-го листка, особливо для інтенсивних гібридів, до яких належить СИ Торіно. Адже в період появи 5–6-го листків формується волоть, а коли розвивається 7–8-й листки — брунька качана, тобто закладається кількість рядів зерен і зерен у ряду. Відповідно, якщо у фазу 5–8 листків рослина не відчуватиме стресів, то на цьому етапі буде закладено кращий урожай. 

КОСТЯНТИН НОВІКОВ,
продакт-менеджер з напряму «Розвиток кукурудзи та зернових», компанія «Сингента»

СИ ОКТЕОН


Гібрид СИ Октеон — це пропозиція компанії «Сингента» для сходу й півдня України зі складними кліматичними умовами, де навіть за критичного рівня вологозабезпечення та високих температур цей гібрид може забезпечити стабільну врожайність. Визначальною його характеристикою є висока посухостійкість і стабільність. Це підтверджують трирічні дослідження гібрида СИ Октеон у таких умовах, протягом яких він показав стабільну врожайність не нижче ніж 7–8 т/га навіть за критичного рівня вологозабезпечення.

За своїми характеристиками гібрид СИ Октеон із ФАО 380 дуже схожий на свого попередника — гібрид СИ Батанга з ФАО 340. Його можна вирощувати за ощадної технології.

За морфологічною будовою це рослина з доброю стійкістю стебла до вилягання. Має видовжений качан, зубоподібний тип зерна. Одна з важливих характеристик гібрида, що впливає на його позиціонування в умовах сходу та півдня України, — дружне цвітіння качана і волоті, що сприяє ефективному використанню пилку, запиленню і заплідненню вже з перших днів цвітіння.

Здебільшого різниця між періодами цвітіння генеративних органів високоадаптивних гібридів кукурудзи може становити 3–6 днів, коли волоть уже пилить, а шовку на качанах ще немає. Тобто, рослина не може в цей період запилюватися, відповідно, частина пилку втрачається.
Оскільки гібрид СИ Октеон був створений для посушливих умов, то ця ознака надзвичайно важлива для повноцінного запилення і запліднення качана.

Що ж до особливостей технології вирощування, то рекомендовані норми висіву без зрошення коливаються залежно від умов вологозабезпечення: достатні — 60–70; нестійкі — 50–60; недостатні — 40–50 тис. рослин/га. Адже будь-яке загущення в посушливих регіонах призводить до зниження урожайності через зростання конкуренції між рослинами. Висівати гібрид слід за оптимальної температури ґрунту на глибині загортання насіння 9–12 ⁰С. СИ Октеон має високі темпи початкового росту та інтенсивну вологовіддачу.