Десикація. Який продукт обрати?

Новини компанії

Десикація (від лат. desiccare — висушувати) — це процес переджнивного підсушування рослин хімічними препаратами, що дозволяє пришвидшити достигання культури мінімум на 5–10 днів та покращити якість вирощеного врожаю.

Головними перевагами проведення десикації є:

  • Спрощене збирання (підсушування зелених і вологих органів рослин).
  • Санітарна дія (знищення бур’янів у посівах; зупинка розвитку хвороб (фітофторозу, білої та сірої гнилі).
  • Регулювання термінів збирання (забезпечення одночасного дозрівання зерна та підвищення швидкості збору посівів). Особливо актуальна десикація при затяжних дощах і вирощуванні на зрошенні, за високих фонів добрив, коли строки вегетації соняшнику збільшуються.
  • Контроль якості (скорочує втрати насіння при збиранні; знижує витрати на додаткове досушування).
  • Швидка дія на культуру.

Для проведення десикації штанговими обприскувачами компанія «Сингента» рекомендує використовувати десиканти Реглон ® Форте та Реглон ® Супер з діючою речовиною дикват іон.

Реглон ® впливає на процес фотосинтезу, який відбувається в хлоропластах під дією сонячного світла. У результаті цей процес перетворює іони диквату на вільні радикали. Після чого кисень повторно перетворює ці вільні радикали на високореактивні супероксиди, що спричиняють руйнування клітинної мембрани і цитоплазми та відтік води з рослинних клітин.

Для досягнення максимального ефекту від процесу десикації препарат Реглон ® важливо поєднати з ефективною технологією внесення:

  • Якщо цільовий об’єкт має велику кількість листя та щільно зімкнуті ряди, то для досягнення максимальної ефективності необхідно використовувати збільшену кількість води, нижчу швидкість роботи обприскувача та дрібніший спектр крапель. Для внесення штанговим обприскувачем препаратів Реглон ® Форте та Реглон ® Супер рекомендовано працювати з нормою виливу від 250 л/га і більше та за швидкості не вище ніж 12 км/год.
  • Для того щоб якісно обробити важкодоступні частини рослин, потрібно використовувати розпилювачі з дрібним та середнім спектром крапель. Дрібні краплі простіше змінюють напрямок руху для долання перешкод у вигляді листків, частіше перехоплюються стеблами та черешками й легше утримуються на них. Оптимальними типажами розпилювачів для дотримання даних вимог є звичайні щілинні, а також інжекторні розпилювачі середніх калібрів (від 03 до 04).
  • Для утворення менших крапель рекомендовано працювати з робочим тиском від 3 бар і вище. В результаті ви матимете дрібніші краплі, які вносяться при вищій швидкості польоту й максимально проникають у нижні яруси рослин.
  • Обробку препаратом Реглон ®  бажано проводити в похмурий день або ж у ранніх сутінках. Це забезпечить глибше проникнення препарату в тканину до того часу, як сонячні промені активують роботу дикват іону. При потраплянні диквату на рослину в сонячний день процес десикації розпочнеться миттєво.

Обов’язково пам’ятайте, що дикват іон не діє у темний період доби.

Десиканти Реглон ® Форте та Реглон ® Супер — це, безсумнівно, вигідна інвестиція в захист вашого врожаю та ефективне спрощення технологічних процесів.