Україна

You are here

Share page with AddThis

Високопродуктивні гібриди кукурудзи «Cингента» для різних ґрунтово-кліматичних зон України

Кукурудза
23.11.2016

І. Ковальчук, канд. с.-г. наук, доцент, менеджер із маркетингу (розвиток напряму насіння кукурудзи) 


Виробництво зерна в Україні є основою сільськогосподарського виробництва і стратегічною галуззю для держави. Завдяки вигідному географічному розташуванню, сприятливим природно-кліматичним умовам в нашій країні існують об’єктивні передумови для успішного вирощування кукурудзи, а створення і впровадження у виробництво нових її гібридів, адаптованих до умов кожної ґрунтово-кліматичної зони, є одним із найважливіших шляхів підвищення урожайності та покращення якості продукції цієї культури.

Незважаючи на значну кількість гібридів, внесених до Реєстру сортів рослин України, сучасне виробництво потребує ще більш урожайних, скоростиглих, холодостійких, адаптованих до умов середовища, стійких до хвороб і шкідників технологічних гіб ридів різного господарського призначення.

Основні вимоги, які висуваються до гібридів кукурудзи на зерно в зоні Лісостепу згідно з моделлю, – це скоростиглість (ФАО 200–350); висока врожайність зерна; стабільність урожаю за роками; стійкість до вилягання і ламкості стебел; придатність до механізованого збирання; висока холодостійкість у період проростання насіння і хороші темпи росту сходів; низька кущистість (не більше ніж 1,0–1,2); схильність до багатокачанності (не менше ніж 1,2–1,5 качана в сприятливі й не менше ніж 1 качан у несприятливі роки); висота прикріплення нижнього господарсько-придатного качана не менша за 50 см; хороша реакція на добрива; слабка реакція на фотоперіод; витривалість до загущення (з огляду на підвищення вологодефіциту в період вегетації в останні роки для середньоранніх 70–80 і середньостиглих 60–70 тис. рослин на 1 га); стійкість до ураження збудниками хвороб (пухирчаста та летюча сажки, стеблова гнилизна, фузаріоз качанів) та пошкодження шкідниками (шведська муха, кукурудзяний метелик); висока якість; швидка втрата вологи зерном в період дозрівання.

Для умов Полісся, на відміну від Лісостепу, гібриди на зерно мають бути скоростиглими (ФАО 150–250), холодостійкими й витримувати більше загущення (з огляду на підвищення вологодефіциту в період вегетації в останні роки для середньоранніх гібридів до 90 тис. рослин на 1 га).

Моделлю гібридів на силос, окрім перелічених ознак для гібридів на зерно, передбачаються висока і стабільна врожайність сухої речовини (для ранньостиглих гібридів не менше ніж 120–150, середньоранніх – 150–180 ц/га); вміст сухої речовини в зеленій масі не менше ніж 30% для Лісостепу і 25 % для Полісся; добра облистяність та висока витривалість до загущення (в зоні Лісостепу не менше ніж 100–120, в Поліссі – 120–140 тис. рослин на 1 га).

Для отримання високих і стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві необхідно мати спектр гібридів з різноманітним типом реакції на мінливість умов середовища, в тому числі інтенсивного типу (для отримання максимальних урожаїв на високому агрофоні); середньопластичні, які мають широкий адаптивний потенціал (для отримання відносно стабільних урожаїв на полях із нестабільним агрофоном), і високостабільні (для гарантованого врожаю в умовах змінних метеорологічних факторів на бідних за поживним складом ґрунтах). Здатність до економного та ефективного використання життє дайних чинників – це властивість високоадаптивних генотипів.

Компанія «Сингента» – світовий лідер із розробки новітніх технологій та засобів сільськогосподарського виробництва – пропонує товаровиробникам широкий вибір насіння сучасних гібридів кукурудзи для будь-якої зони й умов вирощування (див. таблицю).

Залежно від агрокліматичних умов і агротехніки вирощування параметри оптимального генотипу можуть змінюватися. В останні роки перевагу віддають генотипам, які мають високу адаптивну здатність, забезпечують високу стабільну врожайність і добре реагують на покращення умов росту й розвитку.

Характеристика гібридів кукурудзи компанії «Сингента»

ГібридТип зерна*Ключова характериста

Рекомендований

регіон

вирощування

Густота, на період збирання тис. росл./га
Неріса
(ФАО 200)
Кр.- зуб.Інтенсивного типу для ранньої сівби
Для вирощування на зерно і силос. Забезпечує високий рівень стійкості до стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок
П, Л65–90
НК Джитаго
(ФАО 210)
Кр.- зуб.Високий результат у посушливих умовах
Високоадаптивний гібрид зі швидким початковим ростом, придатний для вирощування на зерно і силос за екстенсивною технологією. Має добру стійкість до основних хвороб, у т. ч. до пухирчастої сажки
П, Л, С45–90
НК Фалькон
(ФАО 220)
Кр.- зуб.Високоінтенсивний і стійкий до фузаріозу стебла
Гібрид придатний для раннього строку сівби. Має високий рівень урожайності за низької вологості зерна при збиранні, забезпечує високу якість зерна й силосу
П, Л65–90
Делітоп
(ФАО 220)
Кр.- зуб.Стабільний у мінливих умовах
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно і силос. Має добру холодо- та посухостійкість. Високотолерантний до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі
П, Л60–90
СИ Енігма
(ФАО 230)
Кр.- зуб.Правильний вибір для ранньої сівби
Високоврожайний гібрид середньопластичного типу зі швидкою віддачею вологи зерном для вирощування на зерно і силос; стійкий до посухи та основних хвороб, у т. ч. до пухирчастої сажки
П, Л60–85
СИ Респект
(ФАО 240)
Кр.- зуб.Висока продуктивність в умовах стресу
Високоадаптивний гібрид для вирощування на зерно і силос. Характеризується високим рівнем посухостійкості, урожайності та стабільності
П, Л, С60–85
СИ Новатоп
(ФАО 240)
Кр.- зуб.Скоростиглий чемпіон урожайності інтенсивного типу
Гібрид для вирощування на зерно і силос, забезпечує високу окупність інтенсивного агрофону. Стійкий до основних хвороб; рослини типу Stay Green
П, Л60–85
СИ Топмен
(ФАО 250)
Кр.- зуб.Стабільна врожайність і швидка вологовіддача
Посухо- та холодостійкий гібрид високоадаптивного типу зі швидким ростом на початку вегетації для вирощування на зерно і силос. Має еректоїдний тип розміщення листків. Стійкий до пухирчастої сажки
П, Л60–90
СИ Вералія
(ФАО 260)
Зуб.Стійкий до стеблових гнилей зі швидкою вологовіддачею
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно. За сприятливих умов схильний до двокачанності
П, Л60–85
СИ Ондіна
(ФАО 260)
Зуб.Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання
Гібрид кукурудзи інтенсивного типу, придатний для вирощування на зерно і силос
П, Л60–85
НК Сімба
(ФАО 270)
Зуб.Висока стабільність, посухостійкість та швидка вологовіддача
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно. Стійкий до фузаріозу качана, стеблової та кореневої гнилі
П, Л45–85
СИ Аріосо
(ФАО 270)
Зуб.Висока стійкість до посухи, фузаріозу качана і гнилей
Високоврожайний гібрид кукурудзи інтенсивного типу зі швидкою вологовіддачею. Придатний для вирощування на зерно, забезпечує добру окупність витрат на високий агрофон
П, Л, С50–85
СИ Аладіум
(ФАО 280)
Зуб.Висока врожайність і швидка вологовіддача
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно. Стійкий до посухи, фузаріозу качана, стеблової та кореневої гнилей, гельмінтоспоріозу, а також до вилягання
Л, Пн. С60–70
НК Канзас
(ФАО 290)
Зуб.Інтенсивного типу, стійкий до гнилей
Один із лідерів з урожайності при низькій вологості зерна в своїй групі стиглості
Л, Пн. С55–70
НК Леморо
(ФАО 310)
Зуб.Висока і стабільна врожайність та швидка вологовіддача
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно і силос. Характеризується доброю холодостійкістю, придатний для сівби в оптимально ранні строки
Л, Пн. С45–70
НК Кобальт
(ФАО 320)
Зуб.Висока і стабільна врожайність
Гібрид середньопластичного типу для вирощування на зерно. Стійкий до посухи, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі, фузаріозу качана і вилягання. Тип листка еректоїдний
Л, С45–75
НК Термо
(ФАО 330)
Зуб.Високі інтенсивність та компенсаційний потенціал
Високоврожайний гібрид, стійкий до зворотних весняних заморозків, кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, іржі, гельмінтоспоріозу
Л, Пн. С45–75
НК Люціус
(ФАО 340)
Зуб.Високоінтенсивний, посухостійкий зі швидкою вологовіддачею
Гібрид рекомендований для вирощування на зерно і силос. Толерантний до пухирчастої сажки і вилягання
Л, С45–75
Фуріо 
(ФАО 350)
Зуб.Екстенсивний, посухостійкий, придатний для mini- та no-till
Високоадаптивний гібрид, придатний для вирощування на зерно і силос; ремонтантний, швидко віддає вологу при дозріванні.
Л, С40–70
Селест
(ФАО 390)
Зуб.Висока схильність до двокачанності
Високоадаптивний гібрид, придатний для вирощування на зерно за екстенсивною технологією
Л, С45–75
Сіско
(ФАО 400
Зуб.Висока врожайність, стійкість до посухи
Середньопластичний гібрид для вирощування на зерно і силос. Добре віддає вологу при дозріванні. Стійкий до гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу та іржі
Л, С45–75
НК Пако
(ФАО 440)
Зуб.Високоінтенсивний, посухостійкий, кращий для зрошення
Характеризується стійкістю до стресових умов середовища, стабільним і високим урожаєм
С40–50 (70–80 на зрош.)

* Тип зерна: Кр.-зуб. – кременисто-зубоподібний; зуб. – зубоподібний.
** Рекомендований регіон вирощування: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, Пн. С – Північний Степ.