Вищі врожаї вашого майбутнього — гібрид кукурудзи генетики «Артезіан» СИ Чорінтос

Кукурудза

І. Ковальчук, менеджер з технічної підтримки, насіння кукурудзи та зернові (канд. с.-г. наук, доцент)

На просторих ланах нашої країни з кожним наступним роком зростає авторитет гібридів кукурудзи компанії «Сингента». Ці досягнення передусім пояснюються високими показниками врожайності, швидкої вологовіддачі зерном і адаптивної здатності сучасних гібридів. Аграрії також мають широкий вибір гібридів з високим рівнем холодостійкості, що дає змогу розпочати посівну кампанію кукурудзи у ранні строки — при прогріванні ґрунту на глибині загортання насіння 6–8 ⁰С (СИ Ротанго, СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Чорінтос (новий), НК Термо, СИ Зефір), а ще зі значним рівнем стійкості проти основних хвороб та посухостійкості.

Загальними відмітними рисами  гібридів кукурудзи компанії «Сингента» також є:

  • дружне квітування волоті й качана, що забезпечує високопродуктивне запилення і раннє формування зародкових зерен і, як результат, добре озернений качан;
  • еректоїдний тип розміщення листків (під гострим кутом) і високий вміст хлорофілу зумовлюють підвищення коефіцієнта фотосинтезу, що забезпечує потужний розвиток рослин (кореневої системи, листостеблової маси і репродуктивних органів);
  •  високий компенсаційний ефект (за достатнього поживного режиму і вологозабезпечення  відбувається формування другого господарсько-придатного качана, що значно підвищує урожайність не загущених посівів).

Незважаючи на досягнення, компанія «Сингента» продовжує віддавати перевагу селекційним програмам зі створення високопродуктивних гібридів, які мають комплексну стійкість до різних несприятливих чинників. Широкомасштабна мережа дослідних станцій у різних ґрунтово-кліматичних зонах та спеціальні наукові підходи до добору специфічних генотипів з ширшими можливостями для підвищення урожайності в умовах змінних метеорологічних факторів сприяли створенню нових гібридів кукурудзи генетики «Артезіан» з високим генетичним потенціалом урожайності та стабільності.

Першим представником гібридів «Артезіан» в Україні у 2016 році став СИ Феномен (ФАО 220). Потім, у 2017-му, з’явилися ще два гібриди: СИ Фортаго (ФАО 260) і СИ Зефір (ФАО 430). І от цього року поповнив колекцію СИ Чорінтос (ФАО 290). Тож детальніше поговоримо про останній.

СИ Чорінтос ФАО 290 

Висока врожайність в умовах стресу і швидка вологовіддача

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ВИКОРИСТАННЯ: зерно, силос

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

ТИП АДАПТИВНОСТІ: високоадаптивний («Артезіан»)

Ключові характеристики:

  • високий потенціал урожайності у різних ґрунтово-кліматичних умовах;
  • швидкий ріст на початку вегетації;
  • швидка вологовіддача зерном під час дозрівання;
  • середній вихід зерна при обмолоті — 79,2–81,9 %;
  • вміст білка — 8,8–9,2 %, крохмалю — 72,8–73,5;
  • рослини типу Stay Green забезпечують високу якість корму для тварин.

Бал стійкості (за 9-бальною шкалою)

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

Стійкість проти

гнилей

пухирчастої сажки

9

9

9

9

9

9

Рекомендації з вирощування:

Придатний для сівби у ранні строки (при температурі +6–8 ⁰С на глибині загортання насіння 5–6 см) і для повторного вирощування на тому ж полі (до монокультури) в усіх кукурудзосіючих районах України (Полісся, Лісостеп, Степ).

Густота на період збирання, тис. росл./га

Умови вологозабезпечення

Достатні

Нестійкі

Недостатні

60–70

50–60

40–50

Урожайність (ц/га) та вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Чорінтос у ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2017 рр.

Отже, випробування нового гібрида «Артезіан» СИ Чорінтос свідчать про наявність у нього надійного генетичного механізму посухостійкості — підвищення адаптивності за рахунок поліпшеного механізму терморегуляції рослин та оптимізації обмінних процесів в умовах вологодефіциту під час вегетації кукурудзи. Це ефективний інструмент для керування ризиками, який допомагає сільгоспвиробнику  стабілізувати й зберегти врожай і збільшити прибуток.