Україна

You are here

Share page with AddThis

Нові високоадаптивні гібриди кукурудзи — запорука високого врожаю

Кукурудза
05.09.2017

І. Ковальчук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму насіння кукурудзи (канд. с.-г. наук, доцент)


Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов вирощування кожної ґрунтово-кліматичної зони, є одним із найважливіших шляхів підвищення урожайності й покращення якості продукції цієї культури.

Компанія «Сингента» щороку пропонує товаровиробникам нові конкурентоспроможні гібриди, які мають високий потенціал урожайності та адаптовані до умов середовища. Так, у 2017 році до Реєстру сортів рослин України занесено нові високопродуктивні гібриди: СИ Талісман (ФАО 200), СИ Теліас (ФАО 220) і СИ Фотон (ФАО 260), СИ Фортаго  (ФАО 260) та СИ Зефір (ФАО 430), — які за умови дотримання рекомендацій щодо технології їх вирощування здатні значно підвищити рентабельність сільськогосподарського виробництва.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДА КУКУРУДЗИ

            

Висока холодостійкість, ранній урожай зерна і силосу

Гібрид високоврожайний, скоростиглий, що дозволяє отримати ранній урожай зерна й поживного силосу для худоби. Вміст білка у зерні складає 8,8–9,5 %, крохмалю — 72,1–74,1 %. Зерно придатне для переробки на крупу. СИ Талісман має добру холодостійкість і толерантний до гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок. Саме тому він придатний для сівби в ранні строки. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у не холодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина.

 

 

 

Група стиглості

Середньоранній

 

Тип адаптивності

Середньопластичний
 

Використання

Зерно/силос

 

Тип зерна

Кр.-зуб.

Бал 

Холодостійкість

9

Посухостійкість

9

Вологовіддача

10

Темп початкового росту

9

Толерантність до стеблових гнилей

10

 

* Тип зерна: Кр.-зуб. — кременисто-зубоподібний.

     ** Рекомендований регіон вирощування: П — Полісся, Л — Лісостеп, Пн.С — Північний Степ.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для раннього збирання урожаю зерна й поживного силосу для худоби.

Не рекомендується використовувати високі норми гербіцидів групи сульфонілсечовин.

Зона  кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га

Полісся

до 85

Лісостеп

60–80

Степ

50-55

Отримання більш ранніх сходів і швидшого розвитку рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах. СИ Талісман характеризується доброю посухостійкістю та високою врожайністю (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)  гібрида СИ Талісман  у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2016 рр.

Отже, можливість використання цього гібрида для ранніх строків сівби і короткий період вегетації також дають змогу оптимізувати посівну й збиральну кампанії та швидше звільнити поле для наступної культури, отримавши високу окупність витрат на вирощування. В умовах змінних метеорологічних чинників важко переоцінити значення високостабільних гібридів кукурудзи. Саме до цієї когорти належить СИ Теліас.

Стабільна врожайність в умовах стресу

 

Група стиглості

Середньоранній

 

Тип адаптивності

Високоадаптивний

 

Використання

Зерно/силос

 

Тип зерна

Проміжний

Бал 

Холодостійкість

9

Посухостійкість

9

Вологовіддача

10

Темп початкового росту

10

Толерантність до стеблових гнилей

10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для ранніх строків сівби та весняного пересіву озимих.

Не рекомендується використовувати високі норми гербіцидів групи сульфонілсечовин. 

 Зона  кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га

Полісся

до 90

Лісостеп

60–80

Степ

50-55

Гібрид має високу і стабільну врожайність (рис. 2), швидкий ріст на початку вегетації. В умовах достатнього вологозабезпечення і поживного стану ґрунту формує два господарсько-придатні качани. Вміст білка у зерні складає 8,8–9,7 %, крохмалю — 72,4–73,5%.

Рис. 2. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Теліас  у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2016 рр.

СИ Теліас — холодо- та посухостійкий; толерантний до гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок. Завдяки високому рівню прояву вищезгаданих корисних ознак його можна висівати як у ранні строки, так і використовувати для пересіву озимих культур, що погано перезимували. Здатність гібрида різко підвищувати врожайність на високому агрофоні, забезпечуючи високу окупність матеріально-грошових витрат, — цінна ознака, особливо для господарств інтенсивного типу. Тому їх особливо зацікавить новий гібрид СИ Фотон.

Інтенсивного типу з швидкою вологовіддачею

 

Група стиглості

Середньоранній

 

Тип адаптивності

Інтенсивний

 

Використання

Зерно/силос

 

Тип зерна

Зубоподібний

Бал 

Холодостійкість

8

Посухостійкість

9

Вологовіддача

10

Темп початкового росту

10

Толерантність до стеблових гнилей

9

СИ Фотон має високий потенціал урожайності (рис. 3) та добру вологовіддачу під час дозрівання. Вміст білка у зерні складає 9,0–10,1 %, крохмалю — 71,8–73,1 %. 

Рис. 3. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)  гібрида СИ Фотон у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2016 рр.

СИ Фотон також характеризується доброю посухостійкістю і толерантністю проти гельмінтоспоріозу, стеблових і кореневих гнилей. Рослини типу Stay Green забезпечують можливість вирощування його не лише на зерно, а й для виробництва високоякісного силосу для тваринництва. Гібрид СИ Фотон придатний для вирощування в усіх зонах кукурудзосіяння України. Рекомендована густота стояння рослин під час збирання в зоні Лісостепу та Полісся — 60–75, у Степу — 45–55 тис./га. «Сингента», мета якої — забезпечувати стабільне сільськогосподарське виробництво за допомогою сучасних інноваційних досліджень і технологій, пропонує нову розробку «Артезіан», що передбачає створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників.Перший представник із когорти «Артезіан» — гібрид СИ Феномен, який з’явився на ринку в 2016 році. І от надходять ще два гібриди цієї ж генетики: СИ Фортаго і СИ Зефір. Вони стануть досяжними для українських аграріїв вже у наступному сільськогосподарському сезоні.

Висока врожайність в умовах стресу  і швидка вологовіддача

 

 

 

Група стиглості

Середньоранній

 

Використання

Зерно/силос

 

Тип зерна*

Зубоподібний

Бал 

Холодостійкість

9

Посухостійкість

9

Вологовіддача

10

Темп початкового росту

10

Толерантність до стеблових гнилей

10

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для вирощування за технологіями  No-till та Mini-till

Зона  кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га

Полісся

до 90

Лісостеп

60–75

Степ

45-55

СИ Фортаго належить до гібридів елітної генетики «Артезіан». Він має низку цінних господарських ознак:

 • високий потенціал і стабільність урожайності (рис. 4);
 • холодостійкий;
 • швидкий ріст на початку вегетації;
 • високий рівень посухостійкості;
 • швидку вологовіддачу зерном під час дозрівання;
 • високотолерантний до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої сажки;
 • характеризується еректоїдним типом розміщення листків;
 • вміст білка у зерні складає 9,2–9,8 %, крохмалю — 73,8–74,3 %.

Рис. 4. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)  гібрида СИ Фортаго у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2016 рр.

Гібрид СИ Фортаго придатний для вирощування за технологіями No-till та Mini-till у всіх зонах кукурудзосіяння України. Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017 році, також поповнився середньопізнім гібридом компанії «Сингента» СИ Зефір, який належить до елітної генетики «Артезіан». Його ключові характеристики: висока врожайність (рис. 5), посухостійкість і швидка вологовіддача.

Рис. 5. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Зефір  у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2015–2016 рр.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кращий вибір для вирощування на зрошенні

Зона  кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га

Лісостеп

55–65

Степ

45-55

 

 

Група стиглості

Середньопізній

 

Використання

Зерно/силос

 

Тип зерна

Кр.-зуб.

Бал 

Холодостійкість

9

Посухостійкість

10

Вологовіддача

9

Темп початкового росту

9

Толерантність до стеблових гнилей

10

 

Гібрид СИ Зефір характеризується високим рівнем:

 • урожайності;
 • посухостійкості;
 • стійкості до вилягання;
 • вологовіддачі зерном у період дозрівання;
 • толерантності до гельмінтоспоріозу, фузаріозів, гнилей.

За лабораторними даними, середній вміст білка у зерні становить 9,2 %, крохмалю — 72,4 %.

Гібрид СИ Зефір рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу й Степу України. Рекомендована густота під час збирання: Лісостеп — 55–60 тис. рослин/га; Степ — 45–55 і на зрошенні до 80 тис. рослин/га. Підбір оптимальної густоти стояння рослин на площі покращує надходження в останні води й поживних елементів. За таких умов гібрид здатний формувати два господарсько-придатні качани на основному стеблі. Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують їх продуктивність у певних умовах середовища, а також багаторічна кропітка робота селекціонерів та інших науковців компанії «Сингента» дали змогу створити і запропонувати українським аграріям такі нові гібриди кукурудзи, як СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Фотон, СИ Фортаго, СИ Зефір, що сприятимуть підвищенню прибутковості вирощування даної культури.