Надійний захист насіння кукурудзи

Кукурудза

СВІТЛАНА ЧОНІ,
канд. с.‑г. наук, менеджер з технічної підтримки, протруйники, компанія «Сингента»


Урожай починається з насіння. На сьогодні насіннєвий матеріал має широкий спектр характеристик та різновидів, що дає змогу сільгоспвиробнику отримувати суттєвий прибуток. Насіннєві компанії та аграрії вкладають великі кошти в технології покращення посівних якостей насіння. Обробка останнього відіграє значущу роль в розкритті генетичного потенціалу насіння будь‑якої культури, захищаючи генетичний потенціал на самому початку розвитку рослини від таких негативних факторів, як хвороби, шкідники тощо.

Крім того, препарати, які використовують для обробки насіннєвого матеріалу, повинні відповідати постійним змінам, що відбуваються в агроценозі. Зокрема, зміні погодно‑кліматичних умов на території країни, зміні біологічного балансу патогенних мікроорганізмів. Не секрет, що за останні десять років на всій території України як суттєво змінилися умови вирощування кукурудзи, так і набули нового значення нові та вже давно відомі шкідники й хвороби. За цей час істотно збільшилася шкодочинність таких хвороб, як‑от фузаріоз і сажкові хвороби. При цьому з року в рік ми спостерігаємо дедалі більше симптомів летючої та пухирчастої сажок. Відповідно, все гостріше постають питання: чому це відбувається і що з цим робити?

Отже, чому? Факторів, які на це вплинули і надалі впливають, — дуже багато. Це і зміна погодно‑кліматичних умов, недотримання сівозмін, обробіток ґрунту, монокультура у кукурудзяному поясі України й інші чинники. Якщо говорити просто, то природа більш чуттєво, аніж людина, реагує на будь‑які, навіть незначні зміни. А людина, своєю чергою, певний час не помічає (або не хоче помічати) зміни, які відбуваються в природі. Відповідно, вирішувати «що робити» ми починаємо тоді, коли природа нас уже покарала певним чином, простіше кажучи — господарство втратило певні гроші.


Рис. 1. Контроль летючої сажки кукурудзи на гібридах з різним ступенем стійкості.


Рис. 2. Урожайність гібрида СИ Феномен на дослідних ділянках при обробці насіння різними баковими сумішами.

Захист насіння — це той захід, який дає змогу заощадити кошти шляхом збереження потенціалу культури. Саме тому компанія «Сингента» підходить максимально відповідально до продуктів захисту насіння. Основним завданням у такому разі є передбачити можливі втрати і не допустити їх на самому початку розвитку культури.

«Сингента» пропонує виробнику кукурудзи новий трикомпонентний обробіток насіння перед висівом. Це інноваційне рішення існуючих проблем, яке полягає у комбінації Максим ® XL + Вайбранс ® 500 + Форс ® Зеа.

Максим ® XL дає змогу надійно захистити насіння і сходи від усіх видів Fusarium spp. та гельмінтоспоріозів.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО АНАЛІЗУ ПАРТІЙ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ,
ОБРОБЛЕНОГО ФОРС® ЗЕА, ПІСЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Вайбранс ® 500 — продукт, який тривалий час чекали виробники України. На сьогоднішньому ринку кукурудза є однією з основних зернових культур як у нас, так і в світі. Вона дозволяє сільгоспвиробнику отримувати стабільні прибутки. Україна є четвертим у світі експортером зерна кукурудзи.

Доволі часто зустрічаються господарства, у яких присутня монокультура кукурудзи. Для таких господарств досить актуальна проблема летючої сажки Sphacelotheca reiliana. Неповторність протруйника Вайбранс™ 500 в тому, що він не тільки ефективно запобігає ураженню кукурудзи летючою сажкою без будь‑якого пригнічення культури, а й покращує ї ї розвиток, стимулює кореневу систему і надає можливість рослині подолати стрес.

Форс ® Зеа завдяки газовій фазі запобігає навіть дрібним пошкодженням кореневої системи шкідниками, тим самим на 75 % попереджаючи розвиток грибів роду Fusarium на стадії розвитку кукурудзи до 5‑го листка.

Використовуючи нову трикомпонентну обробку насіння, виробник може вийти на формулу «Одна насінина — одна рослина» і мати суттєву економію на витраті насіння.


Рис. 3. Трикомпонентна обробка насіння кукурудзи після 18 місяців зберігання обробленого насіння.

Слід відмітити, що насіння кукурудзи компанія «Сингента» обробляє такою комбінацією другий рік поспіль. На сьогодні ми маємо беззаперечні результати підвищення врожайності гібридів, оброблених трьома вищеназваними продуктами. Результати дослідів технічного маркетингу представлені на рис. 2.

Якщо говорити про виробничі досліди, то прибавка врожайності між варіантами виробничих дослідів становила в межах 5,2–9,8 ц/га, залежно від зони вирощування.

Скільки можна зберігати оброблене насіння?

Часто виникає запитання стосовно терміну зберігання обробленого насіння, особливо, якщо це насіння оброблене інсектицидними компонентами. В нашому випадку це Круїзер ® та Форс ® Зеа.

За офіційними даними компанії «Сингента», зберігати оброблене насіння без втрати діючих реагентів можна протягом 3 років. У 2019‑му ми зробили розгорнутий дослід, основна мета якого — перевірити кількість діючої речовини на насінні, яке було оброблено два роки тому. Отримані дані свідчать, що вміст діючої речовини повністю зберігається і відповідає стандартам якісної обробки.

Як показують дані, діюча речовина повністю зберігається на обробленому насінні. Крім того, показники енергії проростання і схожості обробленого насіння коливалися в межах 1,5–4,5 % від початкових показників.

Використання максимально можливого захисту насіння дає змогу повністю розкрити потенціал культури і абсолютно виправдовує затрати.