Україна

You are here

Share page with AddThis

Гібриди кукурудзи компанії «Сингента» — надійне підґрунтя прибутковості українських аграріїв

Кукурудза
02.03.2017

І. Ковальчук, К. Лисяна, менеджери з маркетингу польових культур


Кукурудза — одна з основних зернових культур в Україні і в усьому світі. Інтенсифікація технології вирощування цієї культури дозволяє отримати високі врожаї, а отже, і прибуток. Україна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна кукурудзи у світі, з чим пов’язано збільшення посівних площ цієї культури на території країни.

Стабільне виробництво зерна кукурудзи можливе за наявності гібридів з високою потенційною продуктивністю, стійкістю до шкідників, хвороб, несприятливих чинників середовища, які відповідають сучасним вимогам інтенсивної технології. Саме такі гібриди кукурудзи пропонує провідна агрохімічна компанія «Сингента», яка прагне підвищити рівень продовольчої безпеки у світі, даючи можливість мільйонам сільгоспвиробників раціональніше використовувати наявні ресурси.

Головне завдання агронома — отримати високий урожай якісної продукції при високій окупності затрат на вирощування культури. Це завдання можливо виконати за умови використання сучасних гібридів із потужним генетичним потенціалом. Багато господарств в Україні уже мають досвід використання гібридів компанії «Cингента» й отримують добрі врожаї. Для прикладу на графіку нижче наведено урожайність (у перерахунку на базову вологість) у ФГ «Грига», що в Полтавській області.

Під час сівби кукурудзи у ФГ «Грига» у рядок було внесено 100 кг нітроамофоски (N16P16K16), а у фазі 7–8 листків — підживлення 150 кг селітри (N52).

Метеорологічні умови, які склалися в період вегетації кукурудзи на ланах цього господарства, представлено нижче.

У лінійці гібридів, які було посіяно на полях ФГ «Грига», варто відзначити новинку в портфоліо компанії «Сингента» — СИ Феномен ФАО 220 із сімейства Артезіан. Унікальність його полягає у високій конкурентоздатності порівняно з гібридами різних груп стиглості MG 1–3 (ФАО від 210 до 360). Технологія Артезіан — це нова розробка компанії «Сингента», яка передбачає створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників. При їх виведенні максимальну увагу приділяли здатності гібрида ефективно використовувати наявну вологу для отримання максимального врожаю в лояльних і так само в несприятливих умовах.

Гібридам Артезіан притаманний підвищений рівень адаптивності за рахунок оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи. Толерантність нового генотипу до високих температур — кращий мікроклімат посівів завдяки поліпшеному механізму терморегуляції рослин — забезпечує зниження ризиків стресу протягом критичних фаз розвитку рослин і втрати врожаю. Неперевершена ефективність використання вологи гібридами Артезіан максимізує і вповні розкриває потенціал урожайності в лояльних умовах та має перевагу до 15 % перед конкурентами в умовах стресу.

Одночасно на базі господарств Черкащини («Кернел», СТОВ «Дніпро», СТОВ «Маяк»), незважаючи на складні умови, отримали цілком пристойні врожаї зерна кукурудзи.

За даними вінницької метеостанції, за період від 1 квітня до 1 жовтня 2016 року випало 280 мм опадів, що набагато менше за середньобагаторічні показники за аналогічний період (438 мм). Та це не завадило господарствам Вінницької області (ТОВ «Ольга», ПП АФ «Батьківщина», ПАТ «Жорнище») отримати пристойні врожаї, які їм забезпечили гібриди кукурудзи компанії «Сингента».

Отже, залежно від умов вирощування, агротехніки і потенціалу поля, завдяки правильному підбору гібридів і препаратів, які дозволяють одержати прогнозований урожай і захистити культуру, не зашкодивши самій рослині, можна максимально використати генетичний потенціал конкретного гібрида кукурудзи й отримати високий урожай та гарний прибуток.