Гербіциди компанії «Сингента» для захисту кукурудзи

Кукурудза

О. Бокач, технічний експерт з кукурудзи ТОВ «Сингента»


Вибір препарату для хімічного захисту посівів відіграє важливу роль у вирощуванні кукурудзи. Застосування продуктів із толерантним механізмом дії забезпечує зниження фітотоксичності на культуру і, як результат, збереження майбутнього врожаю. Відтак застосування та добір гербіцидів для посівів кукурудзи є одним із найважливіших прийомів у технології вирощування.

При вирощуванні кукурудзи надзвичайно великої шкоди завдають бур'яни. Відомо близько 200 видів, які конкурують з рослинами кукурудзи за поживні речовини, світло, вологу. На початкових етапах вегетації культура не може конкурувати з цими видами шкодочинних об’єктів, які добре пристосувались до умов зовнішнього середовища та швидко утворюють міцну надземну та розвинену кореневу систему, пригнічуючи посіви кукурудзи. Окрім того, рядки кукурудзи пізно змикаються, тому для сходів бур’янів, що з’являються одночасно зі сходами кукурудзи, створюються сприятливі умови. Чутливість кукурудзи до бур’янів та її конкурентоспроможність на всіх фазах неоднакові. До фази 2-3 листків кукурудза малочутлива до рослин-конкурентів. Від фази розвитку третього і до появи восьмого листків забур’яненість посівів є причиною різкого зниження урожайності. У цей період (20-30 днів) посіви кукурудзи мають бути вільними від бур’янів. Портфоліо компанії «Сингента» має широкий асортимент препаратів для захисту посівів кукурудзи. Так, препарат Трофі 90 ЕС, к.е. з групи ґрунтових, застосовують до появи сходів культури, а Примекстра Голд 720 SC, к.с., який також належить до цієї групи, може застосовуватись і по сходах культури (до 5-ти листків), за умови, що бур'яни не матимуть фази більше двох листочків. 

Сегмент ранньопіслясходових гербіцидів представлено препаратом Люмакс 537, 5 SE, с.е., який може застосовуватися і до сходів. Для цього гербіциду найкращим орієнтиром для внесення є фаза 2-х листочків у злакових бур’янів, і за достатньої вологи у ґрунті він стримуватиме наступні хвилі бур’янів завдяки поєднанню трьох діючих речовин, що входять до його складу.

Сегмент післясходових (страхових) гербіцидів представлено ще ширшим асортиментом, що дає змогу підібрати необхідний продукт у залежності від виду забур’яненості на більш пізніх етапах розвитку культури. Безумовно, першим представником цієї групи препаратів є Мілагро 040 SC, к.с.,– базовий страховий післясходовий гербіцид із найширшим вікном застосування (4-10 листків культури), який здатний контролювати однорічні та багаторічні злакові бур’яни. 

Для підсилення дії Мілагро проти дводольних бур’янів, у залежності від фази розвитку культури та виду шкідливої рослини, можуть застосовуватись бакові суміші з гербіцидами Пріма 911 SE, с.е. , Естерон 600 ЕС, к.е.Пік 75 WG, в.г. та та Ланцелот 450 WG, в.г.  Застосування суміші Мілагро + Каллісто добре зарекомендувало себе протягом останніх декількох років. На базі цього поєднання було розроблено новий гербіцид Елюміс 105 OD, о.д. 

Елюміс – це комплексний двокомпонентний препарат із широким спектром захисту проти однорічних та багаторічних злакових та дводольних бур’янів. До складу цього продукту входять дві добре відомі діючі речовини – нікосульфурон (д.р. Мілагро 040 ЕС, к.е.) та мезотріон (д.р. Каллісто 480 SC, к.с.), які при поєднанні мають сильну синергетичну дію. 

Нікосульфурон поглинається листками та стеблами бур’янів і є типовим ALS-інгібітором (тобто блокує синтез білку в клітинах рослин бур’янів), мезотріон є інгібітором специфічного рослинного ферменту пі- гідроксіфенілпіруватдегідрогенази (HPPD), яка бере участь у синтезі каротиноїдів. Ці сполуки розширюють спектр поглинання хлорофілу, таким чином мезотріон пригнічує фотосинтез у рослинах бур’янів. У зв’язку з різними механізмами дії та завдяки мезотріону синергізм дії препарату Елюміс проявляється майже проти всіх видів бур’янів. 

Завдяки збалансованому поєднанню двох діючих речовин Елюміс здатний контролювати слабочутливі або стійкі до інших гербіцидів дводольні бур’яни, наприклад, ваточник

сірійський, який на сьогодні практично не контролюється жодними хімічними засобами захисту рослин і зустрічається у посівах кукурудзи дедалі частіше. З-поміж інших бур’янів Елюміс добре контролює хрестоцвіті, види щириці, лободу, дурман звичайний, паслін чорний, падалицю соняшнику та ріпаку, галінсогу, осоти (жовтий, рожевий, городній), види фіалок, портулак городній, нетребу звичайну та багато інших. Серед злакових бур’янів Елюміс має високу ефективність проти багаторічних видів: пирію, гумаю, а також, цілого ряду однорічних злакових бур’янів,– видів мишію, курячого проса, лисохвосту, пальчатки кровоспиняючої. 

Безперечною перевагою препарату Елюміс є найширше серед післясходових гербіцидів вікно застосування та потужна ґрунтова дія за рахунок мезотріону, тобто здатність контролювати декілька можливих наступних хвиль дводольних бур’янів, які можуть з’явитися на полі, особливо після опадів. Відсутність фітотоксичності дає змогу застосовувати препарат у більш пізню фазу 2-10 листків культури, коли застосування будь-яких інших гербіцидів може викликати негативну дію на культуру, що в подальшому вплине на урожай. Таким чином, ще однією особливістю препарату Елюміс є безпечне застосування для культури навіть за умов більш пізнього внесення. Оптимальною нормою використання Елюмісу є 1,5 л/га. При цьому слід застосовувати продукт у фазу від 2 до 5 листків культури, за умови, що бур’яни мають не більше 4-х справжніх листків. У випадку перерослих бур’янів або коли домінують багаторічні (злакові чи дводольні), норму внесення слід збільшувати, починаючи від 1,75 л/га і до 2,0 л/га.

  

Хоча у сівозміні після кукурудзи зазвичай не розміщують цукрові буряки, горох та овочі, проте після застосування препарату Елюміс на наступний рік не рекомендується висівати вказані культури. Після застосування Елюміс такі культури, як соняшник, сою та ріпак у сівозміні рекомендується сіяти після оранки. Ще однією особливістю гербіциду Елюміс є те, що до складу його формуляції включено сурфактант, який покращує утримання робочого розчину на поверхні рослин бур’янів та сприяє кращому проникненню препарату крізь неї. 

Таким чином, гербіцид Елюміс не потребує додавання сурфактантів та партнерів, тобто є готовим комплексним рішенням проти бур’янів у посівах кукурудзи.