Задля врожаю і якості картоплі

Овочі та картопля

 ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО,
технічний експерт, напрям овочі та картопля компанії «Сингента»
ДОВГАЛЬ М., БОНДАР О.,
ТОВ «Сингента»;
КУЗНЄЦОВА М., РОГОЖИН О., СМЕТАНІНА Т., ДЕНИСЕНКОВ І.,
ФДБНУ ВНДІ фітопатології


Окрім найбільш поширених хвороб картоплі фітофторозу (Phytophthora infestans) і альтернаріозу (Alternaria solani та A.alternata), досить шкодочинними є ризоктоніоз (Rhizoctonia solani), антракноз (Colletotrichum coccodes), срібляста парша (Helminthosporium solani).

Наразі налічують кілька форм прояву ризоктоніозу: загнивання вічок і паростків, відмирання столонів та коренів, суха гниль підземної частини стебла й «біла ніжка» стебел; на бульбах — у вигляді чорної парші, заглибленої (ямкової) плямистості, розтріскування і сітчастого некрозу. Основної шкоди ризоктоніоз завдає у період розвитку сходів у сиру і про‑ холодну погоду.

Антракноз спричинює передчасне відмирання бадилля і загнивання бульб у період вегетації та зберігання. Хвороба може проявлятися у вигляді передчасного засихання або розмокання стебел і утворення на них безлічі крупних склероціїв; чорної гнилі на столонах та коренях; у вигляді чорної мокрої або сухої гнилі бульб і чорних цяток на їх поверхні, кільцевого некрозу всередині бульб.

Шкодочинність сріблястої парші на насіннєвих бульбах пов’язана передусім зі зменшенням у період сходів кількості вічок, що проростають, і з передаванням інфекції дочірнім бульбам. Восени на бульбах захворювання мало помітне, але до кінця періоду зберігання срібляста парша досягає масового розвитку. Уражена тканина бульб стає злегка вдавленою і набуває яскраво вираженого металевого або сріблястого блиску; шкірка починає зморщуватися, її пропускна здатність зростає і, як наслідок, відбувається втрата вологи.

Випадання сходів картоплі через ураження ризоктоніозом, антракнозом і сріблястою паршею можуть досягати 40 %.

Шкодочинність перерахованих хвороб можна істотно зменшити за допомогою інтегрованого захисту картоплі, включаючи використання здорового насіннєвого матеріалу, правильний агротехнічний догляд за рослинами, а також сучасні хімічні засоби захисту.

Застосування фунгіцидів для обробки насіннєвих бульб або внесення їх у ґрунт при садінні картоплі є першим і дуже важливим етапом у формуванні оптимального фітосанітарного стану посадок картоплі. Головне завдання в цей період — знизити шкодочинність основних ґрунтових патогенів.

І якщо відносно протруйників для обробки бульб у виробників ще є певний вибір (в Україні офіційно зареєстровано 9 таких препаратів), то для внесення в борозну при садінні такий препарат лише один — Юніформ.

За результатами дослідів Білоцерківської дослідної станції ТОВ «Сингента», ВНДІ та виробничих випробувань у провідних господарствах — виробниках насіннєвої та продовольчої картоплі в Україні (ТОВ «Агріко» та ТОВ «Біотех ЛТД»), можна зробити висновки про високу ефективність фунгіциду Юніформ для захисту картоплі й отримання якісного врожаю.

В ході дослідів проводили випробування декількох препаратів для обробки бульб з різним вмістом та комбінаціями діючих речовин: флудиоксоніл + дифеноконазол + тіаметоксам (Селест Топ); пенцикурон + імідаклоприд, пенфлуфен + клотіанідин. В окремих варіантах досліду водночас із нанесенням
робочого розчину протруйника на посадкові бульби по профілю борозни додатково вносили Юніформ (азоксистробін + мефеноксам).

Варіанти досліду:

  1. Передпосадкова обробка бульб Селест Топ у нормі 0,6 л/т.
  2. Передпосадкова обробка бульб пенцикурон + імідаклоприд, 1 л/т.
  3. Передпосадкова обробка бульб пенфлуфен + клотіанідин, 0,35 л/т.
  4. Передпосадкова обробка бульб Селест Топ 0,4 л/т із внесенням у ґрунт при садінні Юніформ 1,5 л/га.
  5. Контроль (без обробки).

Оцінювали кількість бульб, що зійшли, середню кількість стебел у кущі, а також ураженість стебел, столонів та бульб ризоктоніозом (у фазу повних сходів, через 50 діб після сходів і перед збиранням), ураженість антракнозом (за день до збирання), розвиток сріблястої парші (через 6 тижнів після збирання).

У 2015–2017 рр. на усіх дослідних локаціях погодні умови були сприятливими для розвитку ризоктоніозу: у другій декаді травня і червня, а також у третій декаді серпня спостерігалося істотне, порівняно з середніми багаторічними значеннями, випадання опадів. За таких умов обробка бульб препаратами Селест Топ, пенцикурон + імідаклоприд, пенфлуфен + клотіанідин та внесення в ґрунт при садінні Юніформ достовірно стримували розвиток ризоктоніозу і підвищували схожість бульб на 7,3 – 8,3 % порівняно з контролем. Через 50 діб після сходів на контрольному варіанті глибокі виразки, спричинені ризоктоніозом, фіксували на 23–29 % стебел; у варіантах із препаратами Селест Топ 0,6 л/т, пенцикурон + імідаклоприд 1,0 л/т та пенфлуфен + клотіанідин 0,35 л/т — на 3,7–5,6 % стебел. У варіанті з препаратом Юніформ проявів ризоктоніозу не було помічено ні у фазу сходів, ні через 50 діб після сходів, ні в кінці періоду вегетації.

Зниження шкодочинності антракнозу спостерігалося тільки у варіанті з передпосадковою обробкою бульб Селест Топ та з внесенням у ґрунт при садінні Юніформ. Ураженість рослин у контролі й у варіантах із препаратами пенцикурон + імідаклоприд 1,0 л/т і пенфлуфен + клотіанідин 0,35 л/т за декілька днів до збирання врожаю становила 32–34 %; у варіанті з препаратом Селест Топ 0,6 л/т —11,5 %; а при передпосадковій обробці бульб Селест Топ 0,4 л/т із внесенням у ґрунт при садінні Юніформ 1,5 л/га — лише 2,5–3,1 % (рис. 1). Отже, найбільшу ефективність у зменшенні шкодочинності антракнозу отримано у варіанті з препаратом Юніформ.

Стримування розвитку сріблястої парші на дочірніх бульбах відзначалося у всіх дослідних варіантах. Однак найбільша ефективність у зниженні шкодочинності сріблястої парші спостерігалася у варіанті Селест Топ + Юніформ (рис. 2).

ВИСНОВКИ

Випадання сходів картоплі через ураження ризоктоніозом, антракнозом і сріблястою паршею можуть досягати 40 %.

Обробка бульб перед висадкою та внесення фунгіцидів у борозну при садінні є першим і дуже важливим етапом у формуванні оптимального фітосанітарного стану посадок картоплі.

Незважаючи на те, що про продукти Юніформ і Селест Топ компанії «Сингента» відомо все, однак в цьому році вдалося отримати нову цікаву інформацію щодо застосування зазначених препаратів. Завдяки зацікавленості господарства «Біотех ЛТД», на базі якого було влаштовано демонстраційне поле за системою захисту картоплі сезону‑2018, отримали додаткові дані щодо ефективності застосування Юніформ із Селест Топ. Головного агронома господарства цікавило питання: Чи буде різниця в ефективності між 1‑м варіантом — Юніформ 1,5 л/га + Селест Топ 1 л/га (обидва продукти в ґрунт безпосередньо під час садіння) — та 2‑м — Юніформ 1,5 л/га (в ґрунт безпосередньо під час садіння) + Селест Топ 1 л/га (протруєння бульби провести на столі за декілька днів до садіння)?

Отже, було прийнято рішення в межах одного поля та одного сорту закласти дві майже однакові посадки картоплі, єдина відмінність між якими полягала у застосуванні протруйника Селест Топ.

З метою показати реальні переваги технології захисту картоплі від компанії «Сингента» всі процеси: садіння, налаштування розпилювачів, відбір зразків, їх відмивання та демонстрацію кореневої системи рослин — проводили перед телекамерою. Відповідне відео можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FQ2SViJBD4o&index=16&list=PLpWHgYLFHmc1o_ddIRZQ2diqgxf2GWzro&t=0s .
На початку червня на Дні поля в ТОВ «Біотех ЛТД» всі бажаючі могли особисто переконатися в надійності захисної дії Юніформ‑технології. Цього дня в польовому класі відкопували рослини, що вегетують, і разом із гостями заходу проводили оцінку стану кореневої системи картоплі.

Зрозуміло, що головний результат вирощування картоплі — це якісний урожай. Було проведено і цей фінальний облік. Для отримання максимально достовірних показників бульбу відкопували вручну. В кожному варіанті рандомізовано було зібрано врожай із чотирьох рівних за площею ділянок.

Після відмивання, зважування і сортування за фракціями проводили оцінку на наявність пошкодження бульб збудниками ризоктоніозу (Rhizoctonia solani) та сріблястої парші (Helminthosporium solani) [фото 1].

За результатами проведених обліків, суттєвої різниці в захисній дії між 1‑м варіантом (Юніформ 1,5 л/га + Селест Топ 1 л/га застосовували безпосередньо під час садіння) та 2‑м (Юніформ 1,5 л/га вносили в ґрунт безпосередньо під час садіння + Селест Топ 1 л/га, яким обробляли бульби на столі за декілька днів до садіння) не виявлено.

Відповідно, 98,7 % бульб були без ознак ураження ризоктоніозом (Rhizoctonia solani) та сріблястою паршею (Helminthosporium solani) [фото 1]. За даними врожайності, отриманими після зважування кожної фракції бульб, помітили незначний приріст урожаю товарної картоплі — 0,8 т/га на 1‑му варіанті (Юніформ 1,5 л/га + Селест Топ 1 л/га, де обидва продукти застосовували безпосередньо під час садіння) [рис. 3].

Отже, за результатами чергового експерименту, який відбувся у виробничих умовах, можна зробити висновок: при дотриманні регламенту застосування ґрунтового фунгіциду Юніформ і протруйника Селест Топ із обов’язковим калібруванням розпилювачів суттєвої різниці між двома варіантами використання Селест Топ не виявлено. До того ж ефективність захисту бульб (облік їх пошкодження ґрунтовими патогенами та шкідниками) в обох варіантах застосування препаратів знаходиться на високому рівні.