СЕЛЕСТ® ТОП – ЗБАЛАНСОВАНИЙ ЗАХИСТ

Овочі та картопля

Микола Довгаль, кандидат с.-г. наук, керівник підрозділу маркетингу спеціальних та овочевих культур в Україні Світлана Чоні, кандидат с.-г. наук, менеджер з підтримки та розвитку протруйників в Україні ; Олександр Бондар, менеджер з розвитку групи продуктів в СНД ТОВ «СИНГЕНТА»


Сьогодні вже не є новиною, що технологія захисту картоплі починається з обробки бульб перед або при садінні. Але все не так просто, як здається на перший погляд. Багатьом господарствам властивий такий підхід: декілька років тому я скористався протруйником Х і вже протягом якогось часу мене абсолютно задовольняє його ефективність. Звичайно, виробничий досвід, неодноразово перевірений практикою, – це невід’ємна складова успіху, але треба пам’ятати і про те, що ми маємо справу з біологічною системою, яка є відкритою моделлю багатофакторного експерименту,  і щоразу вона по-різному реагує на наші заходи. Нам не завжди вдається помітити цю реакцію, а коли вона стає очевидною, ми усвідомлюємо, що вже запізно, і залишається лише констатувати факт даремності витрачених грошей. Необхідно чітко розуміти, що побудова технологічної схеми захисту рослин – це кропітка робота, яка вимагає постійної корекції в залежності від багатьох факторів, і сталого рецепта тут немає й бути не може. Однак цілком зрозуміло, що для обробки посадкового матеріалу недостатньо використати пестицид лише з однією діючою речовиною. Наприклад, обробивши бульби тільки розчином інсектициду для запобігання пошкодженню шкідниками, ми не убезпечуємо картоплю від ризиків ураження (інколи й загибелі) її проростків та молодих стебел хворобами. Крім того, щоб охопити весь спектр збудників, які зберігаються безпосередньо на бульбах, а ще значніша їх кількість – у ґрунті, в більшості випадків навіть однієї фунгіцидної діючої речовини недостатньо.

Компанія «Сингента» пропонує новий трикомпонентний протруйник для картоплі Селест® Топ 312,5 FS. До складу препарату входять флудиоксоніл 25 г/л, дифеноконазол 25 г/л і тіаметоксам 262,5 г/л. Розглянемо детально спектр та механізм дії всіх складників.

Флудиоксоніл після висаджування бульб рівномірно розподіляється у ґрунті навколо них, 65 % д. р. закріплюється в ґрунтово-поглинаючому комплексі, що забезпечує повний захист від ґрунтової інфекції, яка буде контактувати з молодими проростками. Близько 20 % д. р. проникає в проростки, біля 15 % – в первинні корені. Флудиоксоніл впливає на утворення клітинних мембран і синтез амінокислот грибів. Це характерно тільки для фенілпіролів та забезпечує унікальну біологічну ефективність. Фінілпіроли – це хімічна група, яка існує на ринку Європи лише у складі протруйників, і тому використання вказаної діючої речовини є невід’ємною ланкою антирезистентної програми захисту рослин від хвороб.

Дифеноконазол має чітко виражену системну дію, проникає в проростки і надземну частину рослини, захищаючи від ураження альтернаріозом. Основна перевага цієї діючої речовини на фунгіцидному ринку – це максимальна ефективність проти грибів роду Alternaria.

Досвід вирощування картоплі показує, що сьогодні неможливо отримати добрий урожай без використання у протруйнику інсектицидної складової. Комплекс шкідників досить широкий – це і багатоїдні ґрунтові (дротяники (рис. 1), несправжні дротяники, личинки хрущів тощо), і надземні шкідники (колорадський жук, попелиці, цикадки, трипси тощо), які псують молоді стебла та листки. Тіаметоксам – високосистемна діюча речовина, яка швидко проникає в рослину і пересувається по судинній частині, максимально концентруючись у меристемах (точках росту пагона та кореня), захищаючи таким чином як підземну, так і надземну частини рослин. Ця діюча речовина також активує синтез антистресових білків у проростках, з чим пов’язаний прояв ефективної рістстимуляції – «вігор-ефект» (VIGOR® EFFECT), який виражається в швидкому старті, накопиченні підземної маси і підвищенні врожайності.

  

Рис. 1. Дротяники – небезпечні грунтові шкідники.

Формуляція протруйника Селест® Топ розроблена з урахуванням новітніх досягнень у галузі захисту рослин.  Досліди, проведені на території України, підтверджують беззаперечну ефективність його застосування (рис. 2).

Рис. 2. Ефективність застосування Селест® Топ проти ризоктоніозу картоплі на початкових фазах розвитку (три тижні від сходів) та проти парші сріблястої при зберіганні (через місяць після закладання).

Селест® Топ – новий протруйник від компанії «Сингента», який забезпечує надійний збалансований захист від комплексу основних шкідників та хвороб на початковому етапі росту рослин. Ефективність компонентів, що входять до складу препарату, перевірена часом та досвідом. Використання Селест® Топ:

  1. Забезпечує отримання 8–9 здорових проростків від кожної висадженої бульби.
  2. Запобігає розвитку ранньої інфекції ризоктоніозу та фітофторозу, чим зберігає до 30 % майбутнього врожаю.
  3.  У залежності від кількості дротяників у ґрунті підвищує товарність урожаю від 30 до 50 % у порівнянні з висадкою необроблених бульб.
  4. Підвищує відсоток стандартної за розміром фракції в урожаї на 15–20 %.
  5. Надійно захищає посадки від переносників вірусів та фітоплазматичних інфекцій за рахунок неперевершеної системності тіаметоксаму.

При виробництві насіннєвої картоплі до захисту посадок слід ставитися набагато ретельніше, ніж при виробництві продовольчої. Щодо наявності на бульбах для садіння грибних, бактеріальних, вірусних та фітоплазматичних інфекцій стандарти і споживачі висувають значно жорсткіші вимоги. За присутності в ґрунті великої кількості збудників більшість протруйників, які наразі є на ринку, не забезпечують надійного захисту насіннєвих посадок, і виробникам доводиться витрачати додаткові кошти на інтенсифікацію фунгіцидного захисту у період вегетації. З 2015 року компанія «Сингента» пропонує новий фунгіцид Юніформ® для внесення в борозни при садінні.