Ревус ® Топ від компанії «Сингента» — гарант якісного врожаю картоплі

Овочі та картопля

Сучасний асортимент фунгіцидів для захисту картоплі та томата від поширених хвороб на українському ринку з кожним роком зростає.

Звісно, щороку вирощування цих овочів не можна передбачити на 100 % і  вгадати наперед, яка ж хвороба в сезоні здобуде «першість», на жаль, теж неможливо.

До найпоширеніших грибних захворювань рослин картоплі та томатів слід віднести фітофтороз (збудник — гриб Phytophthora infestans класу Oomycetes.). Паразит розвивається в широкому діапазоні температур за високої вологості. У період вегетації рослин зооспорангії проростають у краплях води в зооспору або інфекційний паросток, який проникає в тканини рослини. Інфекція поширюється по рослині знизу вгору. Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки, ооспори збудника в ґрунті, а для картоплі — ще й уражені насіннєві бульби. В окремі роки втрати від Phytophthora infestans можуть сягати до 70 %.

Однак останніми роками щораз більше зростає актуальність альтернаріозів, збудниками яких є гриби роду Alternaria (Alternaria solani, Alternaria alternata, Аlternaria tomatophila). Ці гриби мають властивість швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, які постійно змінюються. Поширюються гриби роду Alternaria конідіями й зберігаються у вигляді міцелію і конідій на рослинних рештках, бульбах і в ґрунті. Як правило, хвороба проявляється на листках за 15–20 днів до цвітіння. Шкідливість альтернаріозу може досягати 30–40 %.

Під час вибору фунгіцидів професійні виробники овочів та картоплі дедалі частіше віддають перевагу препаратам із широким спектром дії. Саме тому на ринках України і світу компанія «Сингента» пропонує виключно кращі комплексні рішення.

Ревус ® Топ — це комплексне рішення для одночасного захисту картоплі та томатів від фітофторозу й альтернаріозів.

Перевірку ефективності препарату Ревус ® Топ, у складі якого є дві діючі речовини (250 г/л мандіпропаміду і 250 г/л дифеноконазолу), фахівці компанії та наукові установи проводять з 2013 року. Це і лабораторні, і польові досліди в умовах природного й штучного інфекційних фонів, а також у виробничих умовах різних кліматичних зон і з різними сортами картоплі.

За результатами одного з багатьох випробувань було встановлено, що Ревус ® Топ, як і  препарат, у складі якого є диметоморф + манкоцеб 2 кг/га, показали високу ефективність у захисті картоплі від фітофторозу на початкових етапах. Проте після 10 днів на її листках спостерігалося достовірне зниження ефективності фунгіциду з вмістом диметоморф + манкоцеб 2 кг/га.

Проти альтернаріозу картоплі (Alternaria solani) Ревус ® Топ і конкурентний продукт (диметоморф + манкоцеб 2 кг/га) теж демонструють різну захисну активність. Слід зазначити, що лікувальна дія спостерігалася тільки у варіантах із застосуванням Ревус ® Топ — ураження листків було знижено на 79 % порівняно з контролем (фото 1).

   

Контроль / Ревус ® Топ 0,6 л/га

   

Контроль / Диметоморф + Манкоцеб 2 кг/га

Фото 1. Досліди 2017 р., Чернігівська обл.

У дослідах 2015 року в польових умовах погода сприяла епіфітотійному розвитку фітофторозу. В контролі (на необроблених ділянках) перші фітофторозні плями ми спостерігали в третій декаді червня у 2015-му і в другій декаді червня у 2016-му.  У другій декаді серпня 2015 року, коли контрольні рослини повністю загинули від фітофторозу, у варіанті з препаратом Ревус ® Топ ураженість рослин фітофторозом не перевищувала 15 %, а у варіанті з конкурентним препаратом (диметоморф + манкоцеб 2 кг/га) становила 30–35 %.

На дату останнього обліку (30 серпня) ураженість рослин фітофторозом і альтернаріозом у варіанті з препаратом Ревус® Топ складала близько 35 %, тимчасом як у варіанті з препаратом диметоморф + манкоцеб 2 кг/га —  60 %.

У 2016 році погодні умови сприяли епіфітотійному розвитку фітофторозу і помірному розвитку альтернаріозу. В контролі (без обробки) фітофтороз з’явився у першій декаді липня, а альтернаріоз — у другій. У другій декаді серпня відзначали практично повне відмирання бадилля від фітофторозу. У варіанті № 1, де рослини захищали за схемою: Ридоміл ® Голд МЦ (2 обр.), Ревус ® Топ (2 обр.), Ширлан ® (1 обр.), — спостерігалося достовірне стримування розвитку фітофторозу й альтернаріозу. Варіант № 2 було побудовано за схемою: флуопіколід + пропамокарб 1,6 кг/га (2 обр.), фенамідон + пропамокарб 2 кг/га (2 обр.), манкоцеб (1 обр.).

Урожай у різних варіантах захисту був вищим, порівняно з контролем, водночас максимальна прибавка врожаю становила + 306,7 кг/га і підвищення товарності бульб на 33 % було отримано у варіанті  № 1, де рослини у період вегетації захищали за схемою:  Ридоміл ® Голд МЦ  (2 обр.); Ревус ® Топ (2 обр.); Ширлан ® (1 обр.).

   

Контроль   /   
Сортування 

   

Варіант № 1   /   Варіант № 2

Фото 2. Урожай у різних варіантах захисту. Біла Церква, 2016 р.

Чергове дослідження різних схем захисту культури проводили в 2019 році. У виробничих умовах вкотре випробовували систему захисту від компанії «Сингента». В період вегетації рослин погодні умови складалися найбільш сприятливо для розвитку альтернаріозу, надалі саме це захворювання справило значний вплив на врожай картоплі. У варіанті № 1, де захист проводили за схемою: Ридоміл ® Голд МЦ  (2 обр.) і Ревус ® Топ (2 обр.), —  розвиток альтернаріозу стримувався ефективніше, порівняно з варіантом № 2, де рослини захищали за схемою: флуопіколід + пропамокарб 1,6 кг/га (2 обр.) і фенамідон + пропамокарб 2 кг/га (2 обр.)

Таким чином, включення до програми захисту картоплі препарату Ревус ® Топ, що має профілактичну і лікувальну активність проти Phytophthora infestans, Alternaria solani й A. alternata, дозволило ефективно захистити посадку картоплі від фітофторозу й альтернаріозу та отримати максимальну прибавку врожаю.

Ефективність препарату Ревус ® Топ проти даних патогенів відзначалася у всі роки випробувань у лабораторних і польових умовах, на штучному й природному інфекційних фонах. Отримані нами результати узгоджуються з даними європейських учених, що показали високу ефективність Ревус ® Топ у захисті картоплі від зазначених хвороб (www.euroblight.net.).

Крім дослідів на ефективність окремих продуктів та систем захисту від компанії «Сингента», ми провели ще один цікавий дослід  у сезоні 2019 року. Як ви знаєте, «Сингента» розробила Протоколи вирощування картоплі та овочів для отримання безпечної продукції, а Ревус ® Топ є його фунгіцидною основою. Метою досліду було не лише перевірити ефективність системи захисту, а й виявити залишки пестицидів у готовій продукції (МДР). У запропонованому господарствам Протоколі вирощування картоплі в останні дві фунгіцидні обробки застосували Ревус ® Топ із нормою 0,6 л/га. Таке позиціонування останнього пов’язано не лише з його широким спектром дії. Дуже важливим показником для використання Ревус ® Топ є короткий період очікування, що є надто важливим для препарату, особливо при  його застосуванні в кінці сезону вирощування. Після збирання врожаю ми отримали лабораторні аналізи, за результатами яких залишків Ревус ® Топ у готовій продукції не виявлено. Результати аналізів ви можете знайти за посиланням: https://ksp.syngenta.in.ua/images/pdf/01potato.pdf

Отже, Ревус ® Топ — це сучасне антирезистентне рішення для захисту картоплі від фітофторозу й альтернаріозу з оптимальною нормою витрати, яке забезпечує захисну та лікувальну дії, з коротким періодом очікування, що надає можливість реалізації продукції одразу після збирання врожаю.