Фiтофтороз i альтернарiоз картоплi та томатiв. Чи варто ризикувати?

Овочі та картопля

Зозуля О. Л., кандидат біологічних наук; Довгаль М. М., кандидат с.-г. наук; ТОВ «Сингента» 


Найбільш шкідливі хвороби картоплі і томатів.

У світі середньозважені втрати урожаю цих культур від фітофторозу становлять 15%, від альтернаріозу – 5%. В окремі роки пошкодження рослин альтернаріозом сягає майже 100%, а врожайність знижується наполовину. Найбільшої шкоди ці захворювання спричиняють при ранньому прояві та оптимальних для розвитку інфекцій погодних умовах. Посадки нестійких сортів та гібридів можуть бути знищені за 2–3 тижні.

Фітофтороз: збудник – ооміцет Phytophthora infestans
Альтернаріоз: збудники – гриби Alternaria solani, Alternaria alternatа

У циклі розвитку фітофторозу присутній половий процес, в результаті чого з’являються нові генотипи патогену, які мають відмінні від батьківських форм характеристики. Це обумовлює утворення та розповсюдження в процесі еволюції нових, більш агресивних форм, збільшується різноманітність рас і, як наслідок, сильно зростає шкодочинність.

Розповсюдження та джерела інфекції


Фітофтороз та альтернаріоз поширені в усіх зонах вирощування картоплі та томатів. Збудники зберігаються на рослинних рештках і безпосередньо в ґрунті, а також на насіннєвих бульбах картоплі.

Патогени можуть зберігатися у вигляді міцелію і ооспор (фітофтороз), міцелію та хламідоспор (альтернаріоз). Навесні після садіння на поверхні заражених бульб утворюються зооспорангії, які піднімаються з вологою по ґрунтових капілярах на поверхню ґрунту або заражують підземні частини стебел. Протягом сезону розповсюдження інфекції відбувається:

- зооспорангіями (фітофтороз). Для зараження необхідна присутність краплинно-рідинної вологи на поверхні рослин мінімум 4 години; 
- конідіями (альтернаріоз).

При збиранні бульби заражуються від контакту з пошкодженим хворобами бадиллям та при міграції зооспор від уражених бульб або з поверхні ґрунту до здорових.

Первинні ознаки фітофторозу можуть проявлятися вже на перших розгорнутих листках картоплі або на розсаді томатів одразу після приживлення. Альтернаріоз, як правило, уражує рослини від початку бутонізації. Поява ознак альтернаріозу на рослинах у більш ранні фази розвитку свідчить про грубі порушення технології вирощування, а саме: незбалансоване мінеральне живлення, наявність вірусних захворювань.

Симптоми


На перший погляд симптоми обох захворювань схожі – плями на листках з наступним відмиранням бадилля. Однак існують елементарні ознаки, за якими їх можна безпомилково відрізнити (табл. 2).

Профілактичні заходи


Вибір місця для посадок. Томат та картоплю слід розміщувати на рівних полях. В низинах, як правило, щорічно створюються такі сприятливі умови для розвитку фітофторозу, як підвищена вологість повітря, тривала затримка вологи після опадів, ранкові роси. Ґрунт не повинен бути важким, щоб вода не затримувалася на ньому тривалий час. На площах, де вирощувалися пасльонові культури, томат та картоплю висаджують не раніше, ніж через чотири роки.

Правильне співвідношення NPK. Суттєво знижує ймовірність епіфітотійного розвитку альтернаріозу співвідношення NPK в загальній системі удобрення картоплі та томатів 1:1,5:1,5. Тому в основу розрахунку внесення добрив та підживлень треба брати винесення азоту з урожаєм, і саме цей елемент приймати за основу розрахунків. Забезпечувати рослини фосфором та калієм слід за наведеним вище співвідношенням з урахуванням наявності їх в ґрунті та коефіцієнтів засвоюваності.

Використання сортів та гібридів з підвищеною стійкістю


Районовані сорти та гібриди мають різний ступінь чутливості до фітофторозу та альтернаріозу. Він наводиться в генетичних характеристиках компаніями, що виробляють та розповсюджують насіннєвий матеріал. При цьому деякі сорти картоплі можуть бути стійкими щодо бадилля, але нестійкими щодо бульб. Сорти можуть втрачати стійкість при утворенні нових рас збудників захворювань.

Як правило, вищу чутливість мають сорти та гібриди ранніх груп стиглості. Це треба враховувати при розробці систем захисту. Якщо для пізніх сортів та гібридів можна планувати інтервали між фунгіцидними обробками 12–15 днів, то для ранніх обробки треба проводити не рідше одного разу на 8–10 днів.

Сортів та гібридів з абсолютною стійкістю до фітофторозу та альтернаріозу не існує. Намагання представити генетичний матеріал на ринку, як абсолютно стійкий, – це не що інше, як введення споживачів в оману.

Застосування фунгіцидів під час вегетації


Стратегії захисту рослин від фітофторозу та альтернаріозу відрізняються:

• Захист від фітофторозу слід починати з профілактичних обробок, а від альтернаріозу – при виявленні перших ознак на рослинах. Це пов’язано з тим, що розвиток і розповсюдження фітофторозу відбуваються дуже стрімко. У прохолодну вологу погоду хвороба може поширитися на всі рослини на полі протягом 1–2 тижнів. Альтернаріоз розповсюджується значно повільніше, а фунгіциди компанії «Сингента» РЕВУС®ТОП, 0,6 л/га та СКОР® 0,5 л/га мають добре виражений лікувальний ефект і припиняють розвиток альтернаріозу після появи перших ознак на рослинах.

• Альтернаріоз частіше вражає рослини у дорослому віці, а фітофтороз є дуже небезпечним вже на початкових фазах розвитку рослин.

• Останню обробку картоплі перед збиранням необхідно проводити препаратом, який блокує рухомість зооспор не лише на рослинах, а й на ґрунті. В результаті не відбувається інфікування бульб при викопуванні та підбиранні.

Рішення від компанії «Сингента»


Перед садінням/при садінні картоплі бульби обробляються готовою сумішшю інсектицидної та фунгіцидних діючих речовин – протруювачем СЕЛЕСТ ТОП®, 0,5–0,7 л/т.

Етап 1. Від сходів картоплі до змикання рослин у міжряддях, а у томатів від садіння розсади до початку бутонізації, коли площа листової поверхні незначна, застосовують ШИРЛАН® 0,4 л/га та РИДОМІЛ ГОЛД® 2,5 кг/га. Частина робочої рідини потрапляє на ґрунт – в зону основної резервації зооспор, і блокує їх рухомість.

Етап 2. Від змикання рослин картоплі у міжряддях до їх цвітіння, а у томатів від початку бутонізації до початку цвітіння, рослини обприскують КВАДРІС® ТОП, 1,0 л/га та РЕВУС® ТОП, 0,6 л/га.

Етап 3. Від цвітіння до початку відмирання бадилля у картоплі, а у томатів від початку формування плодів до закінчення збирання, застосовують КВАДРІС® 0,6 л/га та РЕВУС® 0,6 л/га. Для томатів у період плодоношення це найкращі фунгіциди, оскільки мають короткий період очікування від обприскування до наступного збирання.

Етап 4. На початку відмирання бадилля рослини картоплі знов необхідно обприскати препаратом ШИРЛАН®, 0,4 л/га, який блокує рухомість зооспор не лише на рослинах, а й на ґрунті. В результаті не відбувається інфікування бульб при викопуванні та підбиранні.