Україна

You are here

Share page with AddThis

Технологічні аспекти вирощування та захисту цукрових буряків компанії «Сингента»

Цукровий буряк
04.11.2016

В.О. Максимович, маркетинг-менеджер із розвитку напрямів сої, цукрових буряків та олійних культур; К.М. Лисяна, маркетинг-менеджер з розвитку напрямів цукрових буряків та кукурудзи, компанія «Сингента» 


Цукрові буряки дуже вимогливі до попередників культура. Причому великий вплив на урожайність коренеплодів мають не тільки попередники, а й культури, що вирощуються перед ними. Раціональне розміщення цукрових буряків у сівозміні — основа підвищення продуктивності культур сівозміни.

Найвищі врожаї коренеплодів у районах достатнього зволоження збирають, коли розміщують їх після озимої пшениці в ланці з багаторічними бобовими травами одного року використання. У районах нестійкого зволоження найбільші врожаї цукрових буряків одержують у ланці зайнятий пар-озима пшениця-цукрові буряки. У районах недостатнього зволоження солодкі корені треба розміщувати насамперед після озимої пшениці у ланці з чорним паром, удобреним гноєм. У районах достатнього зволоження і при зрошенні у просапній сівозміні допускається насичення буряками до 25 %, а в районах нестійкого і недостатнього зволоження – до 20 %. У сівозміні цукрові буряки можна вирощувати на тому ж полі не раніше як на 4-й рік. При зараженні ґрунту нематодою – через 5, а при сильному зараженні – аж через 6-7 років.

Основний обробіток під цукрові буряки

Цукрові буряки формують основну частину врожаю в ґрунті та є вимогливими до стану орного горизонту. Тому своєчасний і якісний обробіток ґрунту має надзвичайно велике значення для формування високого врожаю коренеплодів. Найбільш поширені два способи основного обробітку ґрунту – поліпшений і напівпаровий.

Поліпшений обробіток передбачає дворазове лущення стерні. Перше проводять дисковими лущильниками (ЛДГ10) в два сліди під кутом 30-45° на глибину 5-6 см. Через 10-12 днів після першого здійснюють друге лущення лемішними лущильниками (ППЛ-5-25, ППЛ10-25) на глибину 12-14 см в агрегаті з важкими боронами. Після внесення органічних і мінеральних (фосфорних і калійних) добрив проводять зяблеву оранку на глибину 28-32 см наприкінці вересня-на початку жовтня плугами ПЛН-5-35 і ПЛП-6-35.

Напівпаровий обробіток ґрунту рекомендується застосовувати у районах достатнього зволоження з вищою забур’яненістю полів. Він складається з лущіння стерні на глибину 5-6 см дисковими лущильниками в 2 сліди. Після внесення органічних і мінеральних добрив поле орють на глибину 28-32 см плугами з передплужниками в агрегаті з важкими боронами (БЗТС-1,0), а в посушливих умовах – з котками ЗККШ-6, не пізніше першої декади серпня.

У другій половині жовтня поле необхідно розпушити на глибину 16-20 см плугами без полиць або плоскорізами. Одночасно можна вносити аміачну воду. Напівпаровий обробіток зменшує забур’яненість на 30-50 %, збільшує запаси вологи в ґрунті на 20-30 мм. Пізно восени важливо провести щілювання на глибину 45-50 см за допомогою щілювача ЩП-3-70. При пізній оранці насіння бур’янів не встигає прорости і дає сходи тільки навесні, забур’янюючи посіви буряку.

Весняний та передпосівний обробітки грунту під цукрові буряки

Весняний обробіток ґрунту. Якщо поле добре вирівняне восени, то навесні перший обробіток, як тільки посіріють гребені, розпочинають важкими боронами (БЗТС-1,0). Важливо його провести вчасно. Такий весняний обробіток запобігає втратам вологи, вирівнює і розпушує поверхню ґрунту на глибину 2-4 см, ущільнює насіннєве ложе на оптимальну глибину. При цьому вирівняність поверхні поля має бути такою, щоб при накладанні триметрової рейки між нею і поверхнею ґрунту не було западин більших ніж 3 см. Метою обробітку ґрунту є розпушення зони загортання насіння і збереження сформованої за зиму структури орного шару. Верхній шар ґрунту розпушують на глибину 2-4 см, більше коливання глибини недопустиме. Насіннєве ложе має бути твердим і забезпечувати капілярне підняття вологи до насіння.

Передпосівний обробіток ґрунту і сівба – це єдиний технологічний комплекс. Розрив у часі між ними має бути мінімальним – не більше ніж півгодини. Якщо сіяти пізніше, верхній шар ґрунту пересихає, що різко зменшує польову схожість насіння. Сучасні ґрунтообробні знаряддя дозволяють підготувати ґрунт для сівби цукрових буряків за 1-2 проходи. Комбіновані агрегати за один прохід виконують понад чотири операції, а саме: вирівнювання, подрібнення грудок, розпушення, ущільнення насіннєвого ложа (рис. 1).                                                           

Головними помилками при передпосівному обробітку ґрунту є надто ранній початок робіт при ще сирому ґрунті, надмірна кількість робочих проходів через те, що окремі операції не поєднуються в одному агрегаті, велика робоча швидкість агрегатів, глибоке передпосівне розпушування.

Сівба цукрових буряків

Для сучасних технологій використовують насіння з лабораторною схожістю не менш ніж 90 %, а одноростковість має бути понад 95 %. Зараз насіння продають не за масою, а за посівними одиницями. Одна посівна одиниця містить 100 000 насінин. При висіві на 1 га однієї посівної одиниці на 1 м2 припадає 10 насінин, а на 1 м довжини рядка 4-5 насінин. Висівають 1,2-1,8 посівних одиниць, а інколи й більше.

Глибина сівби. На високоокультурених полях за високоякісної підготовки ґрунту і достатнього забезпечення вологою глибина загортання насіння становить 2-3 см. В умовах нестійкого і недостатнього зволоження її збільшують до 3-4 см. Важливо висіяти насіння на ущільнене ложе з незруйнованою капілярною системою. Розпушений верхній шар ґрунту має бути не дуже товстим (2-4 см), щоб крізь нього легко надходив кисень з повітря і тепло.

Норма висіву. Норму висіву встановлюють з урахуванням погодних і ґрунтових умов, окультуреності полів, посівних якостей насіння. Коли її визначають, треба врахувати, що різниця між польовою та лабораторною схожістю може становити 15-35 %. Крім того, до змикання рядків втрачається 5-10 % весняних сходів. Для одержання високої урожайності на 1 га необхідно перед збиранням мати 90 000-110 000 рослин, або 4,5-5,5 рослини на 1 м рядка. Рослини повинні рівномірно розміщуватися в рядку, орієнтовно через 16-20 см.

Строки сівби. При визначенні строків сівби необхідно враховувати, що для проростання насіння потребує великої кількості води – 150-160 % від власної маси, а дражоване – до 200 %. Цукрові буряки мають довгий вегетаційний період – 180-220 днів, що підвищує цінність ранніх строків сівби. Її починають з настанням фізичної стиглості ґрунту за температури 5-6 °С на глибині 8-10 см. Така температура характерна для першої декади квітня. Пізньої й сухої весни цукрові буряки сіють якомога раніше (одночасно з ранніми ярими зерновими культурами). Холодної й дощової – сівбу проводять слідом за ранніми зерновими. Оптимальними строками сівби цукрових буряків є кінець березня-перша декада квітня (до 12 квітня). Залежно від метеорологічних умов, календарні строки сівби буряків можуть наступати в кінці березня і закінчуватися не пізніше 25 квітня. Запізнення із сівбою на один день, порівняно з оптимальним строком, зменшує урожайність коренеплодів на 5-7 ц/га, а на 5-6 днів – на 21-71 ц/га.

Догляд за посівами цукрових буряків

У технології вирощування цукрових буряків найголовніша проблема – знищення бур’янів. Навіть за незначної забур’яненості врожайність зменшується на 15-50 %. Рослини цукрових буряків є малоконкурентними щодо рослин бур’янів, особливо на початкових фазах росту.

Знищення бур’янів у посівах коренеплодів повинно відбуватися з найперших днів вегетації і майже до змикання рядків. Чому так? Перш за все тому, що цукрові буряки, на відміну від інших польових культур, мають так званий гербокритичний період, тобто час, протягом якого культура потерпає від конкуренції з боку бур’янів. Цей період триває від перших двох днів до чотирьох перших тижнів вегетації. При цьому особливо важливо захистити буряки від сходів до утворення 4 справжніх листків. Саме в цей період вегетації культура генетично закладає свою майбутню урожайність, і якщо в таку пору їй заважають бур’яни на полі, вона значно знижує потенційний урожай, причому ця її властивість має незворотній характер.

На сьогодні існує декілька варіантів гербіцидного захисту цукрових буряків. Вони поділяються на: ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої особливості та власну характерну низку визначених гербіцидів. Для чого необхідний ґрунтовий захист? Перш за все це пов’язано з біологією культури та її гербокритичним періодом, про який йшлося вище. Ми повинні дати старт культурі на полі без бур’янів, а зробити це можна тільки за умови використання ґрунтових гербіцидів.

Всім буряководам відомо, що гербіциди на основі трьох відомих діючих речовин: фенмедифаму, десмедифаму та етофумезату, – куди відноситься і Бета Профі від компанії «Сингента», мають чітко визначену стадію внесення (сім’ядолі – 1 (2) пара справжніх листків у бур’янів). Якщо, скажімо, через затяжні дощі ми пропускаємо цю важливу стадію обробки післясходовими гербіцидами, то надалі багато господарств змушені будуть тільки збільшувати норми використання післясходових препаратів, а це, у свою чергу, практично не посилює їх ефективність, а, навпаки, спричиняє фітотоксичність культурних рослин. Таким чином, це ще одна причина на користь активного використання ґрунтових гербіцидів, які протягом тривалого часу (до місяця) здатні стримувати появу бур’янів на полі.

Дуал Голд® (S-метолахлор, 960 г/л) є справжнім універсальним солдатом на варті посівів, особливо цукрових буряків. Характерною ознакою цього гербіциду перш за все є те, що він з усієї великої групи хлорацетомідів є найменш фітотоксичним для культури. Крім того, необхідно також відмітити, що використання господарствами багаточисельних генериків з діючою речовиною метолахлор призводить до катастрофічних наслідків для культури через значну фітотоксичність цих препаратів на рослини цукрових буряків. Наголошуємо, що потрібно використовувати тільки оригінальні препарати з високим контролем якості.

Гербіцид Дуал Голд® в основному контролює однорічні злакові бур’яни: мишій (види), куряче просо, лисохвіст польовий, пальчатку (види), елевзину індійську, просо селянське. Він має досить непоганий ґрунтовий контроль сходів цілого ряду однорічних дводольних бур’янів: грицики звичайні, лобода біла, ромашка (види), щириця (види), гірчак (види). Для розширення спектра та підсилення дії проти дводольних видів бур’янів гербіцид рекомендується вносити в сумішах із препаратами на основі д. р. ленацил, хлоридазон, метамітрон.

Серед посходових (післясходових) гербіцидів компанії «Сингента» можна виділити: Бета Профі – базовий посходовий протидводольний гербіцид; Лонтрел® та Лонтрел® Гранд – для боротьби проти осотів; Фюзілад Форте®– грамініцид для боротьби зі злаковими бур’янами в посівах цукрових буряків. Гербіцид Бета Профі (фенмедифам, 91 г/л; десмедифам, 71 г/л; етофумезат, 112 г/л), як уже зазначалося, є базовим післясходовим гербіцидом компанії «Сингента» для захисту посівів цукрових буряків від однорічних широколистих та деяких злакових бур’янів (табл. 1).                                                Норма внесення Бета Профі – 1,0 л/га, саме у такій нормі препарат застосовується проти дводольних бур’янів у їх фазі від сім’ядоль до 1 (2) справжнього листка бур’яну та може вноситися триразового (загальна кількість препарату на одному полі не повинна бути більшою ніж 3,0 л/га за сезон). Оскільки майже ідеальних умов на полі практично не буває – коли всі бур’яни знаходяться у вказаній фазі, до гербіциду Бета Профі можна додавати препарати на основі метамітрону або хлоридазону у наступних пропорціях: Бета Профі (1,0 л/га) + препарати з діючою речовиною – метамітрон (2,5–3,0 л/га) або Бета Профі (1,3 л/га) + препарати з діючою речовиною метамітрон. (1,5–2,0 л/га), або Бета Профі (1,0 л/га) +препарати з діючою речовиною хлоридазон (3,0 л/га). При цьому бур’яни повинні знаходитись у фазі сім’ядоль-1 (2) пара справжніх листків. У випадку, якщо бур’яни є перерослими й мають вже 2-4 пари справжніх листків, можна застосувати збільшену до 1,5-2,0 л/га норму Бета Профі, та додавати згадані вище препарати-партнери.

Якщо на полі сходять осоти, особливо жовтий та рожевий, проти таких бур’янів компанія «Сингента» може запропонувати використання Лонтрел® та Лонтрел® Гранд. Ці два препарати відрізняються лише вмістом діючої речовини та формуляцією. Препарати Лонтрел® та Лонтрел® Гранд є зареєстрованими на багатьох культурах, зокрема кукурудзі, ріпаку, капусті, гірчиці, зернових, лаванді та цибулі. Але найбільш виправданим наразі й економічно вигідним є використання цих гербіцидів саме на цукрових буряках.

Коли в посівах цукрових буряків з'являються осоти, особливо жовтий (Sonchus arvensis) та рожевий (Cirsium arvense), ніякі інші діючі речовини, які використовуються для післясходової гербіцидної обробки коренеплодів, не спроможні ефективно контролювати ці бур‘яни. Навіть суміш препаратів на основі фенмедифаму та десмедифаму з хлоридазоном, метамітроном чи трифлусульфуроном може лише частково обпалити краї листків осотів, особливо рожевого. Крім того, слід пам‘ятати, що найбільш вразлива стадія осотів – це розетка, доростаючи до якої осот стає слабочутливим до дії вищезгаданих діючих речовин. Таким чином, єдиним виходом лишається тільки застосування Лонтрел® або Лонтрел® Гранд.

Як уже зазначалося, стадія осоту розетка є найбільш вразливою до дії клопіраліду, тому не слід використовувати Лонтрел® чи Лонтрел® Гранд при перших гербіцидних післясходових обробках, необхідно дочекатися, коли більшість осотів на полях цукрових буряків зійдуть і матимуть хоча б 4 листки, а тоді починати працювати цими препаратами. Зазвичай технологічно цей час збігається із другою або третьою післясходовими обробками цукрових буряків. Лонтрел® та Лонтрел® Грандчудово змішуються із післясходовими препаратами на основі фенмедифаму, десмедифаму, хлоридазону, метамітрону, а також з усіма наявними грамініцидами, які використовуються на коренеплодах, а ще у сумішах з фунгіцидами, інсектицидами та азотними добривами.

До речі, ми згадали контроль кореневої системи осотів препаратами Лонтрел® та Лонтрел® Гранд. Клопіралід, так само як і амінопіралід, що застосовується на зернових культурах та кукурудзі, має змогу не тільки і не стільки контролювати вегетуючу (зелену) частину осотів, але й здатний проникати глибоко у кореневу систему осотів. Тобто ці препарати мають викорінюючу дію проти осотів і завдяки цьому активно використовуються на інших культурах, в тому числі й цукрових буряках. Але вони проникають у кореневу систему бур’янів повільно, тому загибель злісних рослин відбувається через 3-4 тижні після внесення (рис. 2).

                                                                    

Крім усіх видів осотів, Лонтрел® та Лонтрел® Гранд ефективно контролюють й інших представників родини складноцвітих, зокрема волошку синю, роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу звичайну, амброзію полинолисту, кульбабу лікарську і навіть мати-й-мачуху, яка, як не дивно, зрідка зустрічається в посівах цукрових буряків. Ці гербіциди також високоефективні проти деяких представників родини пасльонових (паслін чорний) та гречкових (гірчак почечуйний).

Якщо на полі з’являються злакові бур’яни, особливо багаторічні (пирій чи гумай), проти таких видів шкідливих рослин варто використовувати Фюзілад Форте®. Серед усіх грамініцидів, відомих на ринку України, останній є найбільш швидкодіючим і при цьому не справляє ніякої фітотоксичної дії на культури, навіть за умови використання максимальної норми внесення (2,0 л/га). Препарат чудово поєднується в бакових сумішах з іншими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та азотними добривами. Завдяки наявності сурфактанту у своєму складі препарат під час використання в сумішах дозволяє підсилити проникнення протидводольних гербіцидів (Бета Профі, Лонтрел®, Лонтрел® Гранд) крізь поверхню оброблюваних рослин бур’янів.

Отже, на сьогодні компанія «Сингента» пропонує виробникам цілий комплекс гербіцидів, на основі яких можна побудувати ефективну систему захисту, залежно від умов кожного окремого поля.

Тепер розглянемо особливості застосування інших препаратів компанії «Сингента», необхідних для захисту солодких коренів. Почнемо з протруйників.

Сьогодні на ринку насіння цукрових буряків присутній варіант обробки Форс Магна у багатьох провідних насіннєвих компаніях. Це ефективне рішення компанії «Сингента» для інсектицидного захисту насіння та молодої рослини цукрових буряків від широкого комплексу ґрунтових шкідників та шкідників сходів. Форс Магна – це комбінація двох найбільш ефективних препаратів – Круїзер™ (тіаметоксам) та Форс® (тефлутрин), що застосовується для дражування насіння цукрових буряків. Ці діючі речовини наносяться в нормах 15 г д. р. тіаметоксаму на одну посівну одиницю та 6 г д.р. тефлутрину на одну посівну одиницю дражованого насіння цукрових буряків. Форс Магна забезпечує стабільну контактно-системну дію на ґрунтових та наземних шкідників сходів. Тіаметоксам захищає сходи від пошкодження наземними шкідниками, поширюючись у тканинах молодої рослини. Форс Магна забезпечує оптимальне співвідношення концентрації діючої речовини в воді та ґрунті за рахунок зв’язування із ґрунтом. Якраз це дає змогу тіаметоксаму одночасно утримуватися в кореневій зоні та бути високодоступним у всіх частинах рослини. Таким чином, Форс Магна ефективно та надовго захищає паростки та сходи культури від пошкодження всіма видами шкідників.

Спектр контрольованих шкідників композиції Форс Магна: дротяники, бурякова крихітка, листкова бурякова попелиця, бурякова муха, бурякові блішки та інші. Для досягнення найкращого результату дуже важливо дати рослині можливість максимально використати ґрунтову вологу та розчинені поживні речовини.

Серед інсектицидів, які є у портфелі компанії «Сингента», для захисту від комплексу шкідників доцільно зазначити такі: Форс®Карате® ЗеонНурел™ ДЕнжіо®.

Останніми роками в посівах багатьох просапних культур, особливо соняшнику та, зокрема, цукрових буряків спостерігається значне збільшення чисельності ґрунтових шкідників – дротяників, несправжньодротяників, личинок хрущів тощо. Проти грунтових шкідників, крім потужного протруйника Форс Магна, є унікальний гранульований інсектицид Форс® (тефлутрин, 15 г/ кг), який вноситься у рядки при посіві за допомогою спеціальних аплікаторів. Особливістю його є те, що навколо насінини утворюється своєрідна газова фаза, яка практично не дозволяє шкідникам наблизитися до насінини. Норма використання вказаного препарату – 4,5-6 кг/га.

Для захисту посівів цукрових буряків від комплексу наземних шкідників компанія «Сингента» рекомендує застосовувати Карате® Зеон, Нурел™ Д, Енжіо®. Вони ефективно знищують імаго майже всіх основних видів шкідників коренеплодів: довгоносиків, блішок, мідляків, коваликів, крихітку, хрущів, попелиць, щитоносок і т.д. Вищевказані препарати добре відомі на ринку України протягом багатьох років, тому в межах цієї статті ми не будемо приділяти їм особливої уваги. Стосовно фунгіцидного захисту посівів цукрових буряків. Для боротьби проти афаноміцетної кореневої гнилі (на ранніх етапах), а також проти збудників коренеїду ефективним може бути протруєння відомими препаратами Апрон® XL або Максим® XL. Проти таких збудників хвороб, як афаноміцетна гниль (пізні етапи), фузаріозної, ризоктоніозної, вугільної кореневих гнилей, а також проти різних видів парші та різоманії (остання є вірусною хворобою), застосування будь-яких протруйників на сьогодні є малоефективним. Для того щоб більш-менш ефективно боротися або контролювати розвиток таких захворювань, необхідно перш за все додержуватись правильної сівозміни (ні в якому разі не висівати буряки 2 роки підряд), проводити глибокий обробіток ґрунту, зважено підходити до мінерального живлення, оптимальних термінів сівби. Також частково ефективною проти розвитку таких хвороб може бути селекція на стійкість та виведення спеціальних гібридів. Проти листкових хвороб цукрових буряків, таких як церкоспороз, борошниста роса, іржа, рамуляріоз, альтернаріоз доцільно використовувати фунгіциди. Серед них компанія «Сингента» в своєму портфелі має відомі фунгіциди Альто® Супер та Амістар™ Екстра.

Декілька слів про особливості застосування цих фунгіцидів. Альто® Супер – потужний двокомпонентний системний азол (ципроконазол, 80 г/л; пропіконазол, 250 г/л), з ярко вираженими лікувальними властивостями. Його внесення під час активної вегетації цукрових буряків з нормою 0,5 л/га дозволяє ефективно боротися проти головних шкодочинних хвороб – церкоспорозу та борошнистої роси. Крім того, він є високоефективним проти іржастих хвороб.

Проти альтернаріозу цукрових буряків, який прогресує на цій культурі останніми роками, доцільно використовувати Амістар™ Екстра, який знищує цю хворобу за рахунок азоксистробіну, що входить до його складу (азоксистробін, 200 г/л; ципроконазол, 80 г/л). Цей препарат у нормі 0,5-0,75 л/га також достатньо добре контролює інші хвороби листкового апарату. І ще одна важлива особливість останнього препарату – він так само, як і на зернових колосових бере участь у фізіологічних процесах цукрових буряків і зумовлює подовження вегетації культурних рослин, що, в свою чергу, збільшує урожайність та позитивно впливає на вміст цукру.

Отже, на сьогодні компанія «Сингента» може надати виробникам цілий комплекс сервісів, високоякісні гібриди та забезпечити повний та відмінний захист майбутнього врожаю.