Оновлене портфоліо гібридів цукрових буряків компанії «Сингента»

Цукровий буряк

Юрий Мельничук, портфоліо-менеджер напрямку цукрових буряків компанії «Сингента»; Катерина Лисяна, менеджер з маркетингу напрямку кукурудзи та цукрових буряків компанії «Сингента»


Цукровий буряк (Beta vulgaris saccharifera) – одна з найважливіших в Україні технічних культур, яка є сировинною базою цукрової промисловості, адже належить до головних цукровмісних рослин.

У коренеплодах міститься 17-18% цукру, а іноді 20% і більше. Цукор здебільшого представлений вуглеводом сахароза (С12Н22О11), яка викристалізовується з соку рослин і зустрічається в природі у чистому вигляді. На відміну від сахарози, інші види цукрів – глюкоза та фруктоза – рідко зустрічаються в значній кількості у чистому вигляді. Зазвичай вони знаходяться або в змішаному стані, або в плодах та ягодах і з ними вживаються в їжу. Із цукрових буряків, окрім цукру, виробляють патоку, з якої одержують спиртові дріжджі, гліцерин тощо. Гичку використовують як корми для свійських тварин. До того ж цукровий буряк має велике агротехнічне значення. Глибока оранка, внесення великих норм органічних і мінеральних добрив покращують структуру ґрунту, підвищують його біологічну активність. Після цієї просапної культури поле залишається чистим від бур’янів, оскільки застосовуються агротехнічні й хімічні методи боротьби з ними. Цукрові буряки є добрим попередником для більшості культур у сівозміні (фото 2). Найкраще після нього родить ярий ячмінь.

Цукровий буряк вважається молодою культурою. Його вік налічує лише 200 років. До XVII століття буряки вирощували як листкові (мангольд) і коренеплідні овочі. Для корму їх почали використовувати приблизно з 1700 року. Німецький хімік А. С. Маргграф (1747) довів, що цукор з буряків аналогічний тростинному. Лише 1784 року його учень Ф. К. Ахард розпочав досліди з селекції, розробку агротехніки вирощування і технології переробки буряку на цукор. Звістка про буряковий цукор стала сенсаційним повідомленням у Європі, адже ця новина свого часу мала вибухову силу, подібну до винаходу сьогодні культурної рослини, за допомогою якої можна було б покінчити з монополією нафти. 1802 року Ф. К. Ахард одержав перший урожай чисто білого буряку з вмістом цукру 5-7%, який пізніше за місцем вирощування отримав назву «сілезький білий». Із однієї тонни коренеплодів він добув лише 30 кг цукру, тоді як сьогодні вихід продукту досягає 140-160 кг і більше. 1810 року було відкрито першу цукрову фабрику в Німеччині, 1820 – у Франції. Термін «цукровий буряк» виник лише приблизно 1830 року, коли розширилися посівні площі й з’явилися цукрові заводи. Наприкінці 60-х років XIX століття німецьким вченим вдалося підвищити вміст цукру в коренеплодах до 13-14%. До 1824 року відносять будівництво першого цукрового заводу в Україні, у м. Таращі Київської губернії. З того часу бурякосіяння стало швидко розвиватися у нашій країні. Вперше у світі тут було створено роздільноплідні форми цукрового буряку, це революційно змінило технологію вирощування.

Ще в довоєнні роки в Україні зародився і набув масового поширення рух за одержання 500-центнерного врожаю. Україна була світовим лідером у буряківництві. Посівна площа цукрового буряку у світі становить близько 8 млн га, з них найбільше (18%, або 1,5 млн га) раніше розміщувалося в Україні. На європейському континенті зосереджено понад 6 млн га посівів, у Росії – 1,4 млн га, Німеччині – 0,6 млн га. Найбільше цукрового буряку вирощують у Вінницькій, Київській, Харківській, Тернопільській, Полтавській областях.

У серпні цього року Міжнародна організація з цукру (International Sugar Organization – ISO) черговий раз переглянула світовий баланс щодо цукру. За прогнозом МОЦ у період із жовтня 2015 по вересень 2016 року світове виробництво знизиться на 2,5 млн т, до 170,91 млн т. Споживання збільшиться приблизно на 2,3%, до 173,398 млн т. Дефіцит очікується на рівні понад 2,5 млн т.

Основним фактором, який може спричинити дефіцит, стане зниження виробництва цукру в країнах ЄС, Китаї та Україні. Отже, у довгостроковій перспективі можливе збільшення площ під цукровими буряками в Україні та світі.

2015 року компанією «Сингента» було зареєстровано 8 нових гібридів цукрових буряків. Генетика кожного гібрида пройшла детальне екологічне випробування в Україні, й за результатами цих дослідів можна стверджувати про перспективність матеріалу, його унікальність і відповідність сортозразків викликам сучасного аграрного ринку. Найвідоміші проблеми, що постають при вирощуванні цукрових буряків, – це ураження нематодою, екстремальні посухи (як ґрунтові, так і повітряні) та кореневі гнилі різного походження. З появою нових гібридів від компанії «Сингента» ці завдання можуть бути успішно вирішені без втрати базових характеристик – урожайності, цукристості, збору і виходу цукру. Особливо потрібно відзначити низький рівень забруднення сировини.

Інноваційна активація насіння

Два гібриди з оновленого портфоліо компанії «Сингента» – Окка та СИ Бадія – проходять активацію за технологією Енердж’Хілл (Energ’Hill®). Така інноваційна технологія активації насіння дає змогу розкрити потенціал рослин повною мірою за рахунок нових технік обробки насінин, які забезпечують ранні дружні сходи, зменшення внутрішньої конкуренції, ефективніше використання сонячної енергії, зменшення фітотоксичної дії засобів захисту рослин.

Перевага Енердж’Хілл полягає у суттєвому збільшенні цінності насіння і реалізації генетичного потенціалу гібридів завдяки активації ростових процесів. Для відбору насіння використовується спеціально створене обладнання САТscan. Завдяки цьому здійснюється ключовий аналіз, під час якого за допомогою рентген-проміння сканується внутрішня структура клубочка і насінини, що дозволяє отримати об’ємне зображення зразка. Базуючись на результатах сканування, проводиться точне налаштування гравітаційного столу, яке в подальшому використовується для кожної окремої партії на насіннєвому заводі. Далі відбувається активація насіння (priming). Це комплекс численних прийомів, які здійснюються на трьох рівнях, а саме: на рівні клітини, насінини та проростка. У кінцевому підсумку з кожної насінини отримуємо одну здорову рослину, насіння проростає швидше й водночас проростки не потерпають від стресів, рослини в полі інтенсивніше формують листову поверхню, краще використовують найкорисніше весняне тепло і світло.

На рівні клітини (фото 3) шляхом підбору різних режимів насичення вологою і за різних температур скорочується і вирівнюється час спокою. За допомогою технології активації (priming) долається природна різноякісність насіння щодо часу проходження фази від глибокого сну до пробудження. На рівні насінини (фото 4) шляхом спеціального шліфування стирається плодова оболонка, потім насіння старанно промивається. Проведення цих двох процедур забезпечує видалення природних інгібіторів росту рослин. Також важливо, що шлях проходження вологи до насінини скорочується до мінімуму. На рівні проростка (фото 5) з метою його захисту наноситься спеціальний додатковий шар дражувальної маси, яка за надмірного зволоження зберігає запаси кисню або затримує вологу за умови різкого її зменшення, як це буває наприкінці посівної кампанії.

Завдяки технології активації Енердж’Хілл зменшується конкуренція рослин, вирівнюється висота розміщення кореневої шийки, забезпечується висока кінцева густота останніх. При високому насиченні сівозміни цукровими буряками доводиться сіяти далеко не по кращих попередниках, а за великих обсягів посівної важко дотриматися оптимально стислих термінів сівби, потрібно ризикувати і сіяти в надранній період або у пізніший час. Тому часто стоїть питання простого виживання рослин. Вибір Енердж’Хілл зменшує ризики знищення посівів. Лідери буряківництва гідно оцінили переваги нової технології Енердж’Хілл і дедалі частіше роблять свій вибір на користь активованого насіння компанії «Сингента».

Захист насіння – запорука високих урожаїв

Усі гібриди компанії «Сингента» поставляються дражованими (фото 6), обробленими Форс Магна або Круїзер Форс з новою рецептурою дражувальної маси. За новою технологією драже чітко виконує функцію клапана, унеможливлюючи надмірне зволоження і закисання насінини за таких умов й акумулюючи необхідну вологу при ультрапізніх термінах сівби.

Форс Магна є комбінацією двох найефективніших препаратів – Круїзер® (тіаметоксам) та Форс® (тефлутрин), що застосовується для дражування насіння цукрового буряку. Зазначені діючі речовини вносяться у нормах 15 г тіаметоксаму та 6 г тефлутрину на одну посівну одиницю дражованого насіння цукрового буряку. Форс Магна забезпечує стабільну контактно-системну дію на ґрунтових і наземних шкідників сходів.

Тіаметоксам захищає сходи від пошкодження наземними шкідниками, поширюючись у тканинах молодої рослини. Форс Магна створює оптимальне співвідношення концентрації діючої речовини в воді та ґрунті за рахунок зв’язування з ними. Якраз це дає змогу тіаметоксаму одночасно утримуватися в кореневій зоні та бути легкодоступним у всіх частинах рослини. Таким чином, Форс Магна ефективно та надовго захищає паростки та сходи культури від пошкодження всіма видами шкідників. Цей механізм найбільш ефективний за високої чисельності як ґрунтових, так і наземних шкідників.

Тефлутрин належить до локально-трансламінарних піретроїдів із яскраво вираженою активною газовою фазою. Ця діюча речовина, розподіляючись у ґрунті у вигляді газової фази, відлякує та знищує ґрунтових шкідників ще до того, як вони спробують вкусити проростаюче насіння.

Тефлутрин у складі Форс Магна значною мірою зв’язується з ґрунтом, що контактує з обробленим насінням, довгий час виділяючись у вигляді газової фази. Остання утворюється на відстані 2,5 см довкола насінини, що забезпечує тривалий та ефективний захист від ґрунтових шкідників. Пари тефлутрину при потраплянні шкідників у зону дії протягом декількох хвилин проникають через покривні тканини та органи дихання комахи. Внаслідок цього у неї відбувається пригнічення харчової активності, порушення роботи нервової системи, паралізація. Таким чином, шкідники гинуть ще до того моменту, як встигають завдати шкоди молодій рослині. Спектр контрольованих шкідників композиції Форс Магна: дротяники, бурякова крихітка, листкова бурякова попелиця, бурякова муха, бурякові блішки та інші. Для досягнення найкращого результату дуже важливо дати рослині максимально використати ґрунтову вологу та розчинені поживні речовини.

Збереження та розвиток дрібних капілярних корінців безпосередньо пов’язані з активним живленням рослини. Тіаметоксам, одна зі складових Форс Магна, позитивно впливає на розвиток кореневої системи молодих рослин цукрового буряку. Це явище отримало назву «ефект життєвої сили» (Vigor Effect). Він полягає в наступному: підвищуються енергія проростання обробленого насіння, густота стояння рослин, збільшується маса коренів, краще та швидше розвивається листковий апарат, рослина стає більш розвиненою та зеленою, підвищується стресостійкість. Серія виробничих дослідів, які були проведені у 2008-2010 роках, наочно довела, що прибавка врожаю становить щонайменше 30 ц/га, а це значно перевищує додаткові витрати на придбання обробленого Форс Магна насіння.

Нові високопродуктивні гібриди

СИ Марвін – урожайноцукристий гібрид із підвищеною цукристістю, новий стандарт продуктивності. Гібрид добре адаптований до умов України, збалансований за врожайністю і стійкістю, лідер зі збору цукру з одиниці площі. Ідеально підходить для холдингів із великим плечем доставки. Надзвичайно екологічно пластичний, забезпечує рівні показники продуктивності в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах з року в рік. Технологічний, має високу чистоту соку. Стійкий до церкоспорозу і коренеїда. Рівний, гладкий коренеплід конічної форми зменшує налипання ґрунту до мінімуму. Як і більшість цукристих гібридів, краще витримує умови повітряної та ґрунтової посухи.

Малібу – урожайно-цукристий високопродуктивний гібрид. Високий урожай коренеплодів забезпечує високий вихід цукру відмінної якості. Повністю розкриває свій потенціал у більш вологих умовах і дещо нагадує добре відомий гібрид компанії «Сингента» Борута. Покращена генетика гібрида Малібу проявляється в стійкості до таких основних патогенів, як церкоспороз і коренеїд. Вирівняні за формою округло-конічні коренеплоди з мілкою борідкою суттєво зменшують фізичне забруднення.

СИ Белана – урожайноцукристий гібрид для цукроварів, стійкий до посухи та до макрофоміни («гумових коренеплодів»). Остання, як відомо, проявляється при нестачі вологи. Середньопізній та екологічно пластичний гібрид, відрізняється широким вікном збирання – від надранніх до ультрапізніх термінів. Рівні чисті округло-конічні коренеплоди з низьким рівнем фізичного забруднення і втратами при збиранні. Висока якість цукру, низькі втрати цукру при зберіганні.

Гібриди, активовані за технологією Енердж’Хілл

Окка – нормально-цукристий гібрид із підвищеною посухостійкістю. Успадкував високу якість насіння, тому на полі його можна впізнати за ранніми дружними сходам. Вирізняється стійкістю до ризоманії, церкоспорозу, макрофоміни. Гібрид поставляється активованим за технологією Енердж’Хілл.

СИ Бадія – нормальноцукристий гібрид, стійкий до ризоманії з середнім рівнем стійкості до церкоспорозу, рамуляріозу, коренеїда, борошнистої роси. Екологічно пластичний, виведений для умов України з різкими змінами температури і вологи. Чистий коренеплід із мілкими борідками. Придатний для раннього копання. Гібрид поставляється активованим за технологією Енердж’Хілл.

Гібриди, стійкі до кореневих гнилей

Аскета – гібрид, стійкий до кореневих гнилей, стресостійкий із підвищеною цукристістю. Також високостійкий до ризоманії та церкоспорозу. Витримує посуху, але водночас адаптований для зрошення. Добре витримує умови запливаючих ґрунтів із високою ймовірністю розвитку ґрунтових патогенів. Для довгого плеча поставки та ранніх і середніх термінів збирання. Добре зберігається.

Протекта – це ще один гібрид, стійкий до ризоктоніозу (кореневих гнилей), класичного урожайного типу. Характеризується потрійною стійкістю до ризоманії, ризоктонії, церкоспорозу. Є одним із кращих за рівнем продуктивності у цьому сегменті на ринку України. Менше скидає листкову пластинку в екстремальних умовах посухи. Для середніх і більш пізніх термінів збирання. Добре зберігається.

Нематодостійкі гібриди

Лаудата – урожайно-цукристий гібрид, стійкий до нематоди. Новітній продуктивний матеріал, який формує високу врожайність та цукристість в умовах сильного та середнього зараження нематодами. Зможе конкурувати зі звичайними гібридами на незараженому фоні. Також характеризується стійкістю до коренеїда та середньою стійкістю до церкоспорозу.

Аттак – теж стійкий до нематоди урожайно-цукристий гібрид. Поєднує високу цукристість і врожайність зі стійкістю до коренеїда та церкоспорозу. Вдалий вибір для насичених цукровими буряками і ріпаком сівозмін. Вирізняється рівними чистими конічними коренеплодами з мілкою борідкою. Для більш пізніх термінів збирання.