Ефективність сівби цукрових буряків насінням, обробленим захисними препаратами

Цукровий буряк

Доронін В.А., доктор сільськогосподарських наук, професор Сторожик Л.І., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О.,  кандидати сільськогосподарських наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН


Найпоширенішими способами захисту сходів цукрових буряків від хвороб і шкідників є агротехнічні прийоми вирощування культури, які включають дотримання сівозмін, обприскування посіву інсектицидами та фунгіцидами в період вегетації та внесення гранульованих захисних препаратів у ґрунт. Утім одним із найефективніших і екологічно безпечних і способів захисту є включення інсектицидів і фунгіцидів до дражувальних та інкрустуючих сумішей у процесі передпосівної підготовки насіння.

Нашими дослідженнями встановлено, що хімічні засоби захисту рослин найменше контактують з ґрунтом при сівбі дражованим насінням, інкрустованим захисними препаратами. Загальна площа контакту, залежно від норми висіву насіння, становить близько 7,03 — 8,04 м2 на кожен гектар посіву цукрових буряків, при внесенні гранульованих засобів захисту— 444 м2, а при обприскуванні посівів —10000 м2. Тобто, найекологічнішим способом захисту сходів цукрових буряків є сівба насінням, обробленим захисними препаратами.

Використання сучасних протруйників насіння забезпечує ефективний захист сходів цукрових буряків від шкідників та хвороб, що багаторазово доведено дослідженнями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та виробничою практикою. На сьогодні в Україні є широкий вибір хімічних засобів захисту, дозволених для обробки насіння цукрових буряків, а з 2011 року до списку дозволених препаратів внесено нову композицію фірми «Сингента» під назвою Форс Магна. Це бакова суміш препаратів Круїзер 600 FS та Форс 200 CS (відповідно норма 15 гр. д.р. та 6 гр. д.р. на посівну одиницю). Суміш використовується на насіннєвому заводі для обробки насіння.

З метою визначення біологічної, господарської і економічної ефективності захисту сходів цукрових буряків від шкідників шляхом сівби насінням, обробленим композицією препаратів Форс Магна і Круїзер Форс (Круїзер 600 FS - 60 гр. д.р. та Форсу 200 CS - 8 гр. д.р. на посівну одиницю), було проведено дослідження щодо ефективності захисту сходів від шкідників у зонах, де поширені дротяники і довгоносики, які щороку завдають відчутної шкоди буряківництву. Дослідження було проведено у зоні достатнього зволоження бурякового поясу – у Вінницькій області (2 досліди) та у зоні нестійкого зволоження – у Київській, Полтавській і Сумській областях (по 1 досліду в кожній), а також у Черкаській області (2 досліди). Встановлено, що при невеликій чисельності шкідників ці композиції препаратів забезпечують надійний захист сходів цукрових буряків. Спостерігаються лише незначні пошкодження рослин довгоносиками і дротяниками. За чисельності довгоносиків і дротяників, яка істотно перевищує допустимий поріг шкодочинності, більш ефективний захист сходів забезпечує композиція препаратів Круїзер Форс. Завдяки зниженню рівня пошкодження рослин шкідниками істотно підвищується урожайність цукрових буряків (табл. 1).

У середньому за результатами п’яти польових дослідів на контролі урожайність коренеплодів була значно нижчою порівняно з варіантами, де сівбу проводили дражованим насінням, обробленим захисними препаратами. За обробки насіння композицією препаратів під назвою Форс Магна урожайність підвищилася на 4,6 т/га або 8,5 %, а за сівби насінням, обробленим композицією препаратів Круїзер Форс – на 6,5 т/га або 12 % порівняно з контролем. Істотної різниці за цим показником, залежно від композиції обробки, не зафіксовано. 

Спостерігається лише тенденція підвищення цукристості за варіантами. Оскільки дослідженнями встановлено значне порівняно з контролем підви-щення урожайності коренеплодів за сівби обробленим композиціями інсектицидів насінням за майже однакової їхньої цукристості, то таким чином було отримано істотне підвищення збору цукру з кожного гектару. Збільшення збору цукру за сівби обробленим насінням композицією інсектицидів під назвою Форс Магна становило 0,93 т/га (НІР05 =0,5 т/га). Завдяки зниженню рівня пошкодження рослин шкідниками отримано збільшення урожайності коренеплодів і, відповідно, додаткової продукції в сумі 1535,37 грн./га за сівби насінням, обробленим композицією препаратів Форс Магна і в сумі 2190,21 грн./га – за сівби насінням, обробленим композицією Круїзер Форс (табл. 2). 

Для розрахунку економічної ефективності, залежно від композицій обробки насіння, реалізаційну ціну однієї тонни буряків взято середню за 2012 р. Додаткові витрати включають лише собівартість композицій препаратів. Використання для сівби цукрових буряків насіння, обробленого композиціями інсектицидів Форс Магна і Круїзер Форс, значно зменшує економічні ризики вирощування культури.

Таким чином, сівба насінням, обробленим композиціями препаратів Форс Магна і Круїзер Форс, забезпечує: 1. Отримання біологічної ефективності – надійного захисту сходів цукрових буряків від дротяників і довгоносиків2. Господарську ефективність – значного підвищення урожайності коренеплодів порівняно з контролем; 3. Економічну ефективность – зменшення економічних ризиків вирощування цукрових буряків, а також отримання за невеликих витрат додаткової продукції в сумі 1535,37-2190,21 грн/га.