Дуал Голд, Віктор та Метронам – головні елементи в гербіцидному захисті цукрових буряків

Цукровий буряк

Володимир Максимович, головний технічний експерт з польових культур компанії «Сингента» 


Знищення бур’янів у посівах цукрового буряку має відбуватися з перших днів вегетації і майже до змикання рядків. Чому? Перш за все тому, що цукровий буряк, на відміну від інших польових культур, має так званий гербокритичний період, тобто час, протягом якого культура потерпає від конкуренції з боку бур’янів.

Цей період триває від перших двох днів до чотирьох перших тижнів вегетації. При цьому особливо важливо захистити буряк у період від сходів до утворення 4-х справжніх листків, коли культура генетично закладає свою майбутню врожайність, і якщо при цьому їй заважають бур’яни на полі, вона значно знижує потенційний врожай, причому така її властивість має незворотній характер. У подальшому для того, щоб зберегти цей генетичний потенціал аж до змикання рядків, необхідно знищувати всю небажану рослинність і використовувати засоби захисту проти шкідників та хвороб. На сьогодні існують декілька варіантів гербіцидного захисту цукрових буряків.Вони поділяються на ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої особливості і свою характерну низку визначених гербіцидів. Для чого необхідний ґрунтовий захист? Перш за все це пов’язано з біологією культури та її гербокритичним періодом, про який ми щойно згадували. Ми повинні дати старт культурі на полі без бур’янів, а зробити це можна тільки при використанні ґрунтових гербіцидів. Окрім того, використання гербіцидів є необхідним у зв’язку із суто технологічним аспектом захисту. У зонах достатнього зволоження у кінці квітня часто починається період затяжних дощів, і техніка (обприскувачі) не можуть вийти в поле і вчасно обробити посіви цукрових буряків. Усім буряководам відомо, що гербіциди бетанальної групи, до якої відноситься і ВІКТОР 480 SC, к.с. від компанії «Сингента», мають чітко визначену стадію внесення – сім’ядолі – 1 (2) пара справжніх листків у бур’янів. Якщо через затяжні дощі пропущено цю важливу стадію обробки післясходовими гербіцидами, то більшість господарств прагне компенсувати ці обробки, збільшуючи норми використання післясходових препаратів, що не підвищує їхньої ефективності, а натомість підвищує фітотоксичність для культурних рослин.

Таким чином, це ще одна причина для активного використання ґрунтових гербіцидів, які протягом тривалого часу (до одного місяця) здатні стримувати появу бур’янів на полі.
 ДУАЛ ГОЛД 960 ЕС, к.е. (S-метолахлор, 960 г/л) є справжнім універсальним солдатом на варті посівів, особливо цукрового буряку. Особливістю цього гербіциду перш за все є те, що він з усієї групи хлорацетамідів, є найменш фітотоксичним для культури. Ця фітотоксичність групи хлорацетамідів проявляється у затримці сходів цукрового буряку, яка іноді сягає трьох тижнів і означає прямі втрати врожаю. Крім того, необхідно також зауважити, що використання господарствами багаточисленних генериків із діючою речовиною метолахлор призводить до катастрофічних наслідків для культури через високу фітотоксичність цих препаратів на цукровий буряк. Спробуймо розібратися, чому це так. Для цього необхідно зазирнути в історію створення препарату Дуал Голд.

 

У 1972 р. компанія Сіба Гейги вперше синтезувала молекулу метолахлору. Упродовж 20 років молекула метолахлору як діюча речовина використовувалась більш ніж на 20 культурах у всьому світі.Однак після 10 років застосування фермери помітили, що сам по собі метолахлор проявляє фітотоксичність на сходи деяких культур, особливо цукрового буряку.У кінці 80-х років вчені почали глибше вивчати молекулу метолахлору і виявили наявність двох ізомерів – S та R. Було встановлено, що S-ізомер є набагато більш гербіцидно активнішим (приблизно у 15 разів) ніж R-ізомер, який до того ж виявився баластом і проявляв фітотоксичність на культури. У 2000 р. вчені компанії «Сингента» «почистили» молекулу метолахлору від R-ізомеру, а отриманий таким чином препарат було названо Дуал Голд з д.р. S-метолахлор. Тому багаточисельні генерики метолахлору, які існують зараз, у нормі 1,6 л/га є малоефективними, а при збільшенні норми до 2 або більше літрів є фітотоксичними для рослин, особливо цукрових буряків через значну кількість R-ізомерів у складі молекули. Відтак доцільно використовувати тільки оригінальні препарати з високим контролем якості. Крім того, необхідно нагадати основні «постулати» внесення ґрунтових гербіцидів: 1) Поверхня ґрунту повинна бути добре вирівняною, не мати великих грудок, на яких осідає значна частина препарату; 2) На ґрунтах з високим умістом гумусу потрібно вносити максимальну норму гербіциду, оскільки органіка хімічно «зв’язує» гербіциди і вони частково втрачають свої властивості. Для Дуал Голду рекомендується застосування норми 1,6 л/га на всіх ґрунтах, оскільки нині ми маємо набагато менше гумусу на полях, ніж це було, наприклад, 20-40 років тому. І тільки на легких піщаних ґрунтах норму Дуал Голду можна знизити до 1,3 л/га. 3) Якщо після внесення ґрунтових гербіцидів прогнозуються посушливі умови, то для збереження та підвищення ефективності гербіцидів їх необхідно заорати в ґрунт. Для Дуал Голду у більшості випадків перед передпосівною культивацією рекомендується заорювання на глибину до 5 см. Також слід зазначити, що заорювання в ґрунт рекомендується не лише у випадку недостатнього зволоження, але й за вітряної погоди, при якій вітер може знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, а це може призвести до 100%-ї втрати його ефективності.

Гербіцид Дуал Голд в основному контролює однорічні злакові бур’яни: мишій (види), куряче просо, лисохвіст польовий, пальчатка (види), елевзину індійську, просо селянське. Він має досить непоганий ґрунтовий контроль сходів цілого ряду однорічних дводольних бур’янів: грицики звичайні, лобода біла, ромашка (види), щириця (види), гірчак (види). Для розширення спектру та підсилення дії проти дводольних бур’янів гербіцид рекомендується вносити в сумішах (мал.1).

З минулого року в портфелі гербіцидів компанії «Сингента» з’явився препарат на основі діючої речовини метамітрон, який має назву МЕТРОНАМ 700 SC, к.с.(метамітрон, 700 г/л). Препарат є абсолютно нефітотоксичним до культури як при ґрунтовому, так і при післясходовому застосуванні у посівах цукрового буряку і контролює досить широкий спектр однорічних дводольних бур’янів (Таб.1).

Саме з цим препаратом ми рекомендуємо використовувати Дуал Голд у наступних пропорціях: Дуал Голд (1,6 л/га) + Метронам (2,0-2,5 л/га).Така бакова суміш дає можливість ефективного контролю всього спектру однорічних злакових та дводольних бур’янів при досходовому застосуванні. До речі, забігаючи наперед, слід зазначити, що Метронам рекомендовано до використання не тільки з Дуал Голдом при ґрунтовому внесенні, але й з гербіцидом Віктор для підсилення його ґрунтової дії та проти перерослих дводольних бур’янів.

Нині буряководи розуміють, що використання тільки післясходового варіанту гербіцидного захисту недостатньо для отримання високих врожаїв. Тому більшість господарств використовує сьогодні так званий комбінований варіант захисту цукрового буряку, тобто до- та післясходове застосування гербіцидів.

Серед посходових (післясходових) гербіцидів компанії «Сингента» можна виокремити: Віктор – базовий посходовий протидводольний гербіцид, ЛОНТРЕЛ 300 SL, в.р. та ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75 WG, в.г. – для боротьби проти осотів, ФЮЗІЛАД ФОРТЕ 150 ЕС, к.е. – грамініцид для боротьби проти злакових бур’янів у посівах цукрового буряку. Також сюди можна віднести зазначений раніше гербіцид Метронам (метамітрон, 700 г/л), який хоч і є в основному ґрунтовим гербіцидом, але може застосовуватися і після сходів цукрового буряку та бур’янів. Гербіцид Віктор (фенмедифам, 100 г/л; десмедифам, 80 г/л; етофумезат, 100 г/л; метамітрон, 200 г/л), як уже зазначалося, є базовим післясходовим гербіцидом компанії «Сингента» для захисту посівів цукрового буряку. Це 4-компонентний препарат, четвертою складовою якого є метамітрон, який підсилює ефективність препарату проти гірчаку, щириці, лободи і має часткову ґрунтову дію, що сприяє зменшенню кількості посходових обробок цим гербіцидом (Таб.2,3). Норма внесення Віктора становить 1,3 л/га. З такою нормою препарат застосовується проти дводольних бур’янів у їхню фазу від сім’ядоль до 1(3) справжніх листків. Оскільки ідеальних умов, за яких усі бур’яни перебувають у цій фазі, на полі практично не буває, до гербіциду Віктор можна додавати гербіцид Метронам у наступних пропорціях (бур’яни у фазі сім’ядоль – 1(2) пари справжніх листків): Віктор (1,0 л/га) + Метронам (2,0-2,5 л/га) або Віктор (1,3 л/га) + Метронам (1,0 л/га). У випадку якщо бур’яни є перерослими і мають 2-4 пари справжніх листків, можна застосувати або збільшену до 1,5-2,0 л/га норму Віктора, або додавати Метронам у такій пропорції: Віктор (1,5 л/га) + Метронам (1,5-2,0 л/га). Така суміш відмінно знищує бур’яни і при цьому не є фітотоксичною для культури, не дивлячись на збільшені норми першого компоненту, завдяки його «м’якій» дії на цукровий буряк.

Для боротьби з осотами (особливо жовтим та рожевим), компанія «Сингента» може запропонувати гербіциди Лонтрел та Лонтрел Гранд. Особливістю застосування цих препаратів є те, що бур’яни на момент внесення повинні мати добре розвинену розетку для того, щоб робочий розчин клопіраліду міг добре вкрити їхню поверхню, що дозволить йому проникнути у кореневу систему бур’яну і знищити її. Лонтрел та Лонтрел Гранд можуть з успіхом застосовуватися в сумішах з Віктором, Метронамом, Фюзіладом Форте 150 ЕС, к.е., а також в сумішах з фунгіцидами, інсектицидами та азотними добривами.

Якщо на полі з’являються злакові бур’яни, особливо багаторічні (пирій чи гумай), проти таких видів шкідливих рослин компанія «Сингента» пропонує використовувати Фюзілад Форте Серед усіх грамініцидів, відомих на ринку України, Фюзілад Форте є найбільш швидкодіючим і при цьому не проявляє ніякої фітотоксичної дії на культури навіть за використання максимальної норми внесення (2,0 л/га).

Препарат чудово поєднується в бакових сумішах з іншими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та азотними добривами. Наявність сурфактанту у складі препарату за використання його в сумішах дозволяє підсилити проникнення гербіцидів (Віктор, Лонтрел) крізь поверхню оброблюваних бур’янів.

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що на сьогодні компанія «Сингента» спроможна надати агровиробникам цілий комплекс гербіцидів, на основі яких можна побудувати ефективну систему захисту рослин в залежності від умов кожного поля.