Захист яблуні від плодожерки

Cпеціальні культури

В. В. ВОЄВОДІН, кандидат с.-г. наук, технічний експерт компанії «Сингента»


Лускокрилі є одними з найчисленніших шкідників садових  насаджень. У зонах України налічують понад 25 видів найпоширеніших лускокрилих — шкідників плодових насаджень. У роки масового розмноження вони є основним чинником зниження врожайності та якості продукції.

Яблунева плодожерка — один із найнебезпечніших шкідників плодових культур. Крім яблуні та груші, пошкоджує плоди сливи, аличі, абрикоса, черешні, персика і деяких інших культур, але найбільшої шкоди завдає в насадженнях яблуні. У недостатньо захищених садах пошкодження плодів може сягати 80–90 %, як наслідок, останні передчасно опадають і загнивають, втрачають товарну якість.

В умовах України яблунева плодожерка розвивається здебільшого в двох поколіннях, у південному регіоні — частково в трьох. Основним засобом захисту багаторічних насаджень яблуні є хімічний. Підставою для проведення хімічних обробок проти шкідників повинні бути результати обстеження, яке слід проводити перед кожним обприскуванням, а також знання стійкості шкідників до препаратів, що заплановано використовувати.

Компанія «Сингента» пропонує такі сучасні інсектициди проти плодожерки, як Люфокс, Матч, Ампліго, Проклейм, Воліам Флексі та новий препарат Лірум.

Останнім часом строки обприскування яблуні інсектицидами визначають за допомогою феромонних пасток, які вивішуються в саду на початку льоту метеликів першого покоління. Пастки оглядають щодня і, коли протягом семи днів спостережень є 5 відловлених самців, проводять обприскування препаратом ЛЮФОКС. Орієнтовно це буває, коли сума ефективних температур сягне 230 о. Враховуючи період захисної дії інсектицидів, через 14–16 днів здійснюють друге обприскування яблуні препаратом МАТЧ,  що  має подвійну  дію на шкідника: 

 • Контролює плодожерку при відродженні з яєць та личинок у періоди линьки.
 • Має потужну ларвіцидну дію і стерилянтний ефект на імаго, а також овіцидну дію на свіжу яйцекладку (до 48 годин).

 Воліам Флексі  доцільно застосувати, коли одночасно в саду є проблеми з різними попелицями (особливо червоною кров’яною) і починається вихід гусениці плодожерки з яйця. Деякі господарства використовують подвійний  обробіток проти плодожерки препаратом Воліам Флексі (період між обробками складає 15–20 днів).

Захист садів від другого покоління плодожерки проводять препаратом Ампліго на початку льоту, потім обприскують перед відродженням гусениць яблуневої плодожерки другого покоління через 10–15 днів іншим препаратом. На даний період найефективнішим є ПРОКЛЕЙМ, а також ним проводять останнє обприскування з урахуванням періодів очікування.

Слід зазначити, що Проклейм є універсальним препаратом проти першого чи другого поколінь плодожерки, особливо в тих випадках, коли спостерігається розтягнутий і потужний літ метеликів. Застосувавши Проклейм через 5–7 днів після обприскування іншими препаратами, садівники досягають максимального результату в боротьбі проти яблуневої плодожерки незалежно від погодних умов і розвитку шкідника.

 •  В регіонах з розтягнутим періодом льоту яблуневої плодожерки рекомендуються дві обробки з інтервалом 10–14 днів (наприклад, проти другого і третього поколінь).
 •  Першу обробку необхідно проводити при масовій яйцекладці. Під час другої через 10 днів внести ПРОКЛЕЙМ.
 •  Для досягнення максимального захисного ефекту рекомендується застосовувати в комплексній захисній системі з проведенням перших обробок  препаратами ЛЮФОКС або АМПЛІГО.

Компанія «Сингента» в цьому році виводить на ринок новий препарат ЛІРУМ™.

 Лірум™ має унікальне вікно для застосування проти яблуневої плодожерки та кліщів одночасно. Обробку можна проводити від початку масового льоту метеликів плодожерки (овіцидна дія) до відродження личинок з яєць (ові-ларвіцидна та ларвіцидна дії) — після цвітіння, коли препарат одночасно знищує кліщів (павутинних і кліща Шлехтендаля), медяницю, нижньобічну мінуючу міль і ще побічно впливає на попелиць.

ПРИЗНАЧЕННЯ: інсекто-акарицид для одночасного захисту яблуні від лускокрилих шкідників (плодожерки), кліщів, трипсів, листоблішок, мінуючої молі та попелиць.

 Оптимальним періодом внесення препарату для уникнення ризику пошкодження плодів плодожеркою і знищення кліщів, листоблішок та інших шкідників є період масового відкладання яєць плодожерки другого покоління, що збігається з максимальною чисельністю кліщів на яблуні (червень-липень).

Люфокс 105 ЕC, к. е. — потужний інсектицид з акарицидними властивостями для садів та виноградників.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ ЛЮФОКС®

• Висока ефективність проти шкідників за рахунок поєднання двох діючих речовин

• Потужна овіцидна дія (на яйцекладку до 5–7 днів)

• Має ларвіцидну дію — порушує процеси линьки гусені

• Має стерилянтний ефект на імаго (при безпосередньому контакті)

• Не має фітотоксичної дії (не утворює «сітки» навіть на плодах високочутливих сортів)

• Безпечний для людей і корисної ентомофауни

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Препарат вносять за нормою витрати 1 л/га

Термін очікування — 30 днів

ПРОКЛЕЙМ™

ПРОКЛЕЙМ™ — це спеціалізований інсектицид природного походження кишково-контактної дії для контролю понад 40 видів лускокрилих. Унікальність препарату полягає у швидкому проникненні в рослину та створенні резервуарів у тканині. Гусінь, яка поглинула оброблену частину, за 1–4 години зазнає порушення нервової системи і паралічу. Смерть настає через 1–4 доби після поїдання обробленої рослини.

Проте унікальність препарату цим не обмежується. Він також не втрачає ефективності за високих температур. Це пов’язано з тим, що діюча речовина інсектициду ПРОКЛЕЙМ™ після проникнення в рослину (повне її переміщення всередину листка триває не більше двох годин після обробки) стає недосяжною для сонячних променів, дощу і нечутливою до температури. Слід зазначити, що навіть нагрівання до +95 °С не позначається на ефективності препарату. 

Черговою перевагою ПРОКЛЕЙМ™ є його дія на яйця шкідників у період їхнього відродження. Це значно розширює період застосування препарату — від стадії яйця до початку заляльковування, включаючи всі стадії розвитку личинок. Проте найбільший ефект проти лускокрилих досягається при використанні препарату, коли шкідник перебуває в фазі початку відродження гусені.

ПРОКЛЕЙМ™ безпечний для більшості корисної ентомофауни. Після повного проникнення препарату через поверхню листка його вплив на корисних комах мінімаль­ний, тому часто за кордоном ПРОКЛЕЙМ™ суміщають із використанням біометоду в інтегрованих системах захисту.

Ще однією важливою особливістю ПРОКЛЕЙМ™ є короткий термін очікування. Після використання препарату в садах і на виноградниках продукцію можна вживати вже через 14 днів після останньої обробки. Це важливо в регіонах, де лускокрилі, зокрема яблунева плодожерка, мають два повні покоління, а третє є факультативним і часто розвивається під час зберігання продукції.

 Препарат вносять за нормою використання 0,4–0,5 л/га

Термін очікування — 14 днів

Ампліго® — унікальний двокомпонентний інсектицид з інноваційною формуляцією для захисту яблуні, томата й капусти від лускокрилих шкідників, який забезпечує гарантоване знищення гусениць усіх поколінь із яскраво вираженим нокдаун-ефектом у широкому діапазоні температур із поєднанням різних механізмів дії для захисту врожаю протягом усього періоду вегетації.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

 • Висока ефективність упродовж усього періоду дії на гусениць, незалежно від їх віку
 • Нокдаун-ефект
 • Висока термостабільність завдяки ЗЕОН-технології
 • Поєднання різних механізмів дії: контактно-кишкової, овіцидної, нервово-паралітичної, — що дозволяє контролювати рухомі стадії шкідників, а також яйця
 • Захисний період триває довше, ніж у інших інсектицидів
 • Стійкість до змивання дощем уже через годину після обробки
 • Різні механізми дії запобігають виникненню резистентності

МЕХАНІЗМ ДІЇ

АМПЛІГО® — це унікальний препарат широкого спектра дії, розроблений на основі новітнього представника бісамідів хлорантраніліпролу для захисту від лускокрилих, у поєднанні з лямбда-цигалотрином для забезпечення подвійної дії проти лускокрилих і додаткового захисту від сисних і вторинних шкідників. АМПЛІГО® — це кардинально новий засіб з точки зору зручності використання та потужного захисту від лускокрилих шкідників.

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ — один із найефективніших інсектицидів проти комплексу шкідників. Комбінований препарат із двома діючими речовинами (тіаметоксам, 200 г/л; хлорантраніліпрол, 100 г/л).

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

 • Комбінація двох діючих речовин неперевершено контролює всі види сисних і листогризучих шкідників
 • Тривала захисна дія — до 20–25 днів
 • Зручний у використанні
 • Високі трансламінарна і системна дії
 • Стійкий до змивання дощем