ВЕРТИМЕК® — надійний контроль шкодочинних кліщів та медяниці

Cпеціальні культури

В. В. ВОЄВОДІН, кандидат с.-г. наук, технічний експерт компанії «Сингента»


Рослиноїдні кліщі є одними з найнебезпечніших шкідників. Захист від кліщів дуже часто недооцінений, адже, заселяючи рослини, шкідник проколює епідерміс листка та висмоктує вміст паренхіми.

У пошкоджених листках різко пришвидшується транспірація, порушується водний баланс, знижується кількість хлорофілу, гальмуються процеси фотосинтезу, що призводить до загального ослаблення рослини, деформації вегетативних органів і плодів та, як наслідок, до зниження врожаю. Негативний вплив рослиноїдних кліщів на рослину підсилюється за рахунок життєвого циклу шкідника. Живуть кліщі 30–50 днів і відкладають від 15–50 до 400 яєць, даючи 5–12 поколінь.

Основними факторами стримування розвитку кліщів у природі є погодні умови і корисна акари- та ентомофауна. Сучасні препарати дозволяють обмежити чисельність рослиноїдних кліщів, зберігаючи при цьому кількісний склад корисної фауни.

Одним із таких препаратів є інсектоакарицид ВЕРТИМЕК®. Його відмінність від інших полягає в тому, що діюча речовина абамектин є аналогом природних абамектинів, що продукується ґрунтовими грибами, і завдяки цьому препарат має короткий термін очікування — 14 днів.

Наступною відмінністю є те, що ВЕРТИМЕК® після проникнення (протягом двох годин) в рослину залишається в паренхімі листка, утворюючи так звані резервуари.

Ця властивість дає змогу контролювати кліщів навіть тоді, коли вони живляться на протилежній від обробленої стороні листка. Водночас на препарат не впливають погодні умови (висока температура, опади, ультрафіолетові промені), і він має подовжену дію на шкідників. ВЕРТИМЕК® проявляє чітко виражену кишкову та помірну контактну дії, що мінімізує вплив на корисну фауну. Також препарат ефективно контролює чисельність трипсів, медяниць, мінуючих молей.

Використовують ВЕРТИМЕК® у весняний і літній періоди. Обробка у весняний період спрямована на знищення самок, які виходять із місць зимівлі, за виявлення 0,3–0,5 особин на листок/бруньку. Зазвичай це відбувається у фазу «початок порожевіння бутонів» у яблуні або наприкінці цвітіння сливи, груші, черешні та персика.

За умови літнього використання оптимальною є обробка після цвітіння. Застосування препарату ВЕРТИМЕК® у цей термін одночасно забезпечує знищення кліщів (павутинного та кліща Шлехтендаля), медяниці, нижньосторонньої мінуючої молі та побічно впливає на попелиць. Також можливий варіант використання ВЕРТИМЕК® при виявленні 3,0–5,0 особин на листок у період від кінця цвітіння до початку збору врожаю.

Найчастіше господарства використовують ВЕРТИМЕК® за першої появи кліщів, при цьому не має значення, до якої родини вони належать і який спосіб життя ведуть. Препарат ефективний навіть тоді, коли шкідники знаходяться з нижнього боку листка та прикриваються павутинкою (павутинні кліщі). Негативний вплив на кліщів (навіть за непрямого потрапляння) ВЕРТИМЕК® справляє за рахунок трансламінарної дії. Щоб забезпечити максимальний ефект, необхідно звертати увагу на якість обприскування (покриття робочим розчином рослин) та обмежити використання ВЕРТИМЕК® у сонячну погоду.

На суниці препарат доцільно вносити 2 рази: перший раз на початку вегетації проти суничного кліща поки немає ще великих листків, які не дають ефективно і в повній мірі препарату проникнути в розетку суниці, де знаходиться шкідник; другий раз обробляють суницю після збору врожаю, після скошування листя, що забезпечує проникнення препарату в розетку рослини. Дане обприскування забезпечує майбутній урожай та високу зимостійкість суниці.

На груші проти медяниці найефективніше вносити препарат після цвітіння  по другому та третьому поколіннях шкідника, коли є імовірність найбільшої його шкодочинності.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

• Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів і медяниць.

• Трансламінарна дія: повністю проникає в рослинні тканини протягом двох годин; утворює резервуари, які містять емамектинбензоат, завдяки цьому ефективність не залежить від високих температур і дощу та гарантує подовжений захист.

• Високоефективний за температури  понад +35 °С.

• Короткий термін очікування (7–14 днів).

• Сумісний з біозахистом — безпечний для ентомофагів через 2–24 години після обприскування.