Діналі® — новий захист від оїдіуму, краснухи й чорної гнилі

Cпеціальні культури

Розвиток оїдіуму і його шкідливість залежать від екологічних умов, особливостей агротехніки та стійкості сортів. Сильному розвиткові хвороби сприяє засушлива погода, коли рослини ослаблені, а також часті зміни засушливих і вологих періодів. Шкідливість хвороби різко зростає в разі невчасної підв’язки пагонів, відсутності зелених операцій, при внесенні незбалансованих за вмістом азоту, фосфору й калію добрив.

Щоб зменшити шкодочинність оїдіуму, а також краснухи і чорної гнилі, компанія «Сингента» пропонує новий фунгіцид Діналі®. Препарат розроблено спеціально для виробників винограду (і столового, і технічних сортів), він забезпечує господарствам не тільки надійний захист, а й безпечність та екологічність.

Діналі® містить дві діючі речовини — дифеноконазол і цифлуфенамід, має збалансовані біокінетичні властивості.

Дифеноконазол — діюча речовина з подовженою профілактичною і лікувальною дією, що впливає на інгібування розвитку міцелію та формування колоній грибів, а також на інгібування росту гіфів гриба.

Цифлуфенамід — діюча речовина з нового класу амідоксимів. Механізм дії цифлуфенаміду відрізняється від інших відомих фунгіцидів — від бензимідазолів, стробілурінів і тріазолів. Завдяки своїм унікальним властивостям цифлуфенамід високоефективний проти всіх відомих штамів (в тому числі стійких до стробілурінів, морфолінів, DMI та MBCs) збудників борошнистої роси винограду.

Діналі® — це синергізм двох діючих речовин, препарат ефективно захищає рослину від оїдіуму, чорної гнилі й краснухи і має такі властивості.

Системність: за рахунок поєднання двох діючих речовин Діналі® переміщується по рослині як трансламінарно, так і акропетально та базипетально. Проникає через поверхню й акропетально переміщується в потоці транспірації в ксилему, де й відбувається трансламінарний розподіл у тканинах рослин.

Захисна й лікувальна дії: при високій системності продукту Діналі® впливає на патоген гриба навіть через три доби після інфікування рослини.

Газова фаза: її зумовлено наявністю в Діналі® такої діючої речовини, як цифлуфенамід, який завдяки своїй газовій активності може забезпечувати захист поверхні рослини в діаметрі 4 см від місця потрапляння робочого розчину.

Препарат найкраще застосовувати у фазі до цвітіння або одразу після цвітіння. Так забезпечується висока ефективність при захисті листя і грон від оїдіуму, краснухи й чорної гнилі.

Оброблено препаратом Діналі®:

Контроль:

Діналі® 90 DC к. д. (концентрат що диспергується) — нове рішення для екологічно раціонального використання агрохімікатів. DC — це унікальна препаративна формуляція на основі молочної кислоти, яку розробили науковці «Сингента». Молочна кислота — природний продукт, отриманий шляхом ферментації цукрів. Переваги цієї препаративної форми: покращує розчинність і проникність препарату, не леткий, не горючий, без сильного запаху продукт, а головне — безпечний для людей, навколишнього середовища й культури вирощування.

Діналі® зареєстровано в Україні з нормою використання 0,6–0,7 л/га. Дозволяється дворазове застосування з терміном очікування 30 днів.