Україна

You are here

Share page with AddThis

Операція «Чиста кукурудза» 2021

Акційні пропозиції
24.09.2020

УМОВИ АКЦІЇ

Беручи участь в Акції та виконуючи її умови, Учасник Акції має право отримати Винагороду у вигляді подарункового ваучера/сертифіката згідно з придбаним об’ємом препарату. Список партнерів наведено далі. 

Для участі в Акції Учасник упродовж строку її дії повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» (перелік офіційних дистриб’юторів можна знайти на веб-сайті за посиланням: www.syngenta.ua/search/distributors) або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційну продукцію в об’ємі, вказаному в таблицях нижче. 

В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники, які вирощують польові культури і придбали для їх захисту гербіцид Елюміс® у кількості, зазначеній вище. 

Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». 

 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ 

З 1 жовтня 2020 року по 30 червня 2021 року.
Термін подання документів для отримання Винагороди — з 15 червня по 31 серпня 2021 року.


СПИСОК ПАРТНЕРІВ* ДЛЯ ОБМІНУ ВИНАГОРОДИ


З повним переліком партнерів ви можете ознайомитися у Додатку №1.

* Організатор залишає за собою право змінити список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції.

 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Операція «Чиста кукурудза» 2021», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення їм Винагород. 

Акція діє на всій території України*, Кількість Акційної продукції обмежена. 

Винагорода — ваучери/сертифікати партнерів на вибір Учасника, список партнерів наведено вище. Організатор залишає за собою право змінити список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції. 

Акційна продукція — гербіцид Елюміс®

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар (Акційну продукцію). ​

УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
 

В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники, які вирощують польові культури і придбали для їх захисту гербіцид Елюміс® у кількості, зазначеній вище в умовах Акції. 

ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД
 

Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа (видаткової накладної на Акційну продукцію) із зазначенням об’єму придбаної Акційної продукції та інформацію щодо бажаної Винагороди. 

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». 

Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні. 

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород. 

Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам Програми Акції. 

Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ. 

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар (Акційну продукцію). 

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів). 

Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена. 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з Учасниками.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

* Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 No 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.