МАРКЕТИНГОВА АКЦІЯ «ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ»

Акційні пропозиції

Оскільки ТОВ «Сингента» (надалі – Організатор) має на меті підвищення обсягів продажу продукції (засоби захисту рослин та насіння) (надалі – Продукція) на території України. Оскільки сільгоспвиробники (надалі – Сільгоспвиробники, Учасники) зацікавлені у використанні якісних засобів захисту рослин та насіння, та їх придбанні за найбільш вигідними цінами. Оскільки офіційні дистриб’ютори ТОВ «Сингента» (надалі – Дистриб’ютори) зацікавлені у збільшенні обсягів реалізації засобів захисту рослин і насіння, і, як результат, - збільшення прибутку, що є предметом та метою їхньої господарської діяльності. Оскільки Організатор, Дистриб’ютори та Учасники зацікавлені у стимулюванні взаємовигідної співпраці та розвитку довгострокових партнерських відносин, то Організатор впроваджує маркетингову Акцію «Зростання бізнесу» (надалі – Програма) на умовах викладених нижче.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – продукція (засоби захисту рослин та насіння), виробництва  групи компаній «Сингента», що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а в послідуючому - останнім Учаснику.

​1.2 Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

1.3 Винагорода – знижка на Продукцію, яка надається володільцю Ваучера.

1.4 Ваучер – документ, що засвідчує право Учасника на отримання Знижки на Продукцію, що придбавається у Дистриб’юторів, який видається Організатором Учасникам Програми, за умови виконання усіх вимог, зазначених у цій Програмі (включно п.2.3 цієї Програми).

1.5 Заявка – документ, що надається Учасником Організатору відповідно до форми у Додатку 1 до цієї Програми, який засвідчує офіційні наміри Учасника придбати Продукцію у Дистриб’ютора у 2018 році. У заявці Учасник зазначає об'єми та асортимент бажаної Продукції. Заявка засвідчується підписом та печаткою Учасника.

1.6 Звіт – документ, що надається Організатору Учасником відповідно до форми у Додатку 2 до цієї Програми, у якому зазначаються фактично придбані Учасником у Дистриб’ютора об’єми Продукції та її  асортимент у 2017 році.

1.7 Підтверджувальний документ – видаткова накладна на купівлю Продукції Учасником у Дистриб’ютора в 2018 році. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний обсяг Акційної Продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника)  і підпис представника дистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

1.8 Знижка, додаткова знижка – сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість за Продукцію, внаслідок зміни орієнтовної ціни Продукції, визначеної у договорах поставки між Дистриб’юторами та Учасниками, а також у договорах між Організатором та Дистриб’юторами та розмір якої визначається відповідно до положень даної Програми. Знижка є зміною суми компенсації вартості Товару у розумінні п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1 Кількість учасників Програми обмежена – лише перші 10 господарств. При цьому, першість учасників визначається шляхом отримання від них Заявок згідно Додатку 1. При цьому за фактор визначення першості подачі заявки приймається фактичне надходження такої заявки Організатору.

2.2 Акція розповсюджується на юридичних осіб, у яких об’єм земельного банку становить більше 70 000 га, що підтверджується офіційним листом від Учасника, яке подається разом із Заявкою.

2.3 В Акції мають право брати участь ті Учасники, в яких мінімальний об’єм закупівлі продукції компанії «Сингента» становить 55 000 000,00 грн. (без ПДВ та урахування Знижки) протягом 2018 року. У разі несплати Учасниками зазначеної вище суми, Організатор має право відмовити у наданні Ваучеру Учаснику або відмовити у наданні Винагороди при наявності такого Ваучера.

2.4 Акція не розповсюджується на Учасників, які придбали Продукцію з метою її передачі або продажу іншим господарствам.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМИ

3.1 Програма проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та територій так званих ДНР та ЛНР на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на зазначених вище територіях.

3.2 Для участі в Програмі Учаснику необхідно подати заповнену Заявку представнику Організатора, а також інші документи, зазначені у цій Програмі.

3.3 Протягом 1 тижня після надання Заявки, Учасник отримує від представника Організатора Ваучер із зазначеною знижкою, вираженою у грошовій сумі.

3.4 Організатор перевіряє Звіти та інші документи надані Учасниками разом із вказаними у них Дистриб’юторами на предмет відповідності придбаним у Дистриб’юторів обсягам продукції у 2017 році. Підтвердженням Звіту вважається офіційний лист із підтвердженням від Дистриб’ютора, завірений печаткою та підписом представника Дистриб’ютора.

3.5 Учасник може претендувати на отримання Знижки у будь-який час після надання Заявки, але до кінця строку дії Програми.

3.6 Термін отримання Ваучера на Знижку – 7 календарних днів з моменту подачі Звіту.

3.7 Приймання Дистриб’ютором Ваучеру від Учасника означає його згоду з умовами цієї Програми.

3.8 Додаткова знижка надається Учаснику Дистриб’ютором в обмін на Ваучер один раз у разі придбання Продукції Організатора протягом терміну дії Ваучера.

3.9 Для отримання компенсації наданої Знижки Організатором, Дистриб’ютор надає Організатору копії підтверджувальних документів, які засвідчують виконання умов Учасником Програми та Дистриб’ютором.

ВИНАГОРОДА

4.1 Винагорода включає наступні знижки:

4.1.1 Знижка 1% за мінімальний об’єм закупівлі продукції компанії «Сингента» 55 000 000,00 грн. (без ПДВ та урахування Знижки) протягом 2018 року. Сума знижки розраховується Організатором як відсоток від ціни Продукції, що реалізовується Організатором Дистриб’юторам на умовах 100% передоплати (Додаток 3 до цієї Програми)  помножена на загальну кількість Продукції, що зазначається у Заявці. Дана Знижка надається Учаснику Дистриб’ютором в обмін на Ваучер лише у разі придбання Учасником у Дистриб’ютора вказаної у Заявці Продукції обсягом не менше, ніж 95% від обсягу Продукції, зазначеної у Заявці.

4.1.2 Якщо загальний об’єм замовленої Продукції з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня  2018 році зріс від 5,0% до 9,9% у порівнянні з періодом 1 листопада 2016 року – 31 жовтня 2017 року – в такому разі Учасник отримує Знижку 1% на всю Продукцію, що Учасник придбав протягом дії Акції.

4.1.3 Якщо загальний об’єм замовленої Продукції з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня  2018 році зріс від 10% і більше порівняно з періодом 1 листопада 2016 року – 31 жовтня 2017 року – в такому разі Учасник отримує Знижку 2%, на всю Продукцію, що Учасник придбав протягом дії Акції.

4.2 Якщо Учасник виконує умови у пп. 4.1.2 та 4.1.3 протягом строку дії Акції, але після подання Заявки, то дія Ваучера розповсюджується тільки на закупки Продукції Учасником у наступному році.

4.3 У разі відмови від Винагороди вартість Акційної Продукції не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

4.4 Винагорода надається у вигляді знижки на Заявку у вигляді ваучеру або як додаткова знижка за зростання у вигляді ваучеру.

ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ

5.1 Строк дії Програми, протягом якого Учасник може надати Організатору Заявку – з 5 лютого 2018 до 9 лютого 2018 року

5.2 Строк дії Програми - з 05.02.2018 по 1 грудня 2018 року.

5.3 Термін дії Ваучеру на додаткову знижку – 1 рік (365 днів) з дати видачі, вказаної на Ваучері.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.      Участь в Акції є підтвердженрням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом передачі листівок в офіси дистриб‘юторів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

6.2.      У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.3.      Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

6.4.      Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

6.5.      Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

6.6.      У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

6.7.      Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

6.8.      У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

6.9.      Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.