АКЦІЯ «ЗНАК ЯКОСТІ «SEEDCARE 2.0»

Акційні пропозиції

Оскільки ТОВ «Сингента» (надалі – Організатор) має на меті стимулювання підвищення обсягів продажу засобів захисту рослин ТОВ «Сингента», зокрема, протруйників, призначених для насіння на території України.

Оскільки сільгоспвиробники, що мають право на виробництво сертифікованого насіння (надалі – Учасники), зацікавлені у використанні якісних засобів захисту насіння, та їх придбанні на найбільш вигідних умовах.

Оскільки дистриб’ютори ТОВ «Сингента» (надалі – Дистриб’ютори) зацікавлені у збільшенні обсягів реалізації засобів захисту рослин, і, як результат, - збільшення прибутку, що є предметом та метою їхньої господарської діяльності

Оскільки Організатор та Учасники зацікавлені у стимулюванні взаємовигідної співпраці та розвитку довгострокових партнерських відносин, то Організатор впроваджує маркетингову акцію «Знак якості «Seedcare» (надалі – Акція) на умовах викладених нижче.

 1. Визначення термінів

1.1 Правила Акції (в подальшому – Правила) – наведені нижче умови, згідно з якими здійснюється організація та участь в Акції.

1.2 Акційна Продукція (Продукція) – протруйники «Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН», «Вайбранс Тріо 60 FS, ТН», «Вайбранс 500 FS, ТН 200 л», «Вайбранс RFC, TH», «Селест Макс 165 FS, ТН», «Максим Форте 050 FS, т.к.с.», «Максим Адванс 195 FS, ТН», «Круїзер 350 FS, т.к.с.», «Круїзер 600 FS, т.к.с.», «Круїзер OSR 322 FS, т.к.с.», «АТУВA + протектор Премакс, р.», «Форс Зеа 280 FS, т.к.с.», що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами Учасникам або напряму Організатором Учасникам.

1.3 Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

1.4 Винагорода  - Сертифікат про участь в Акції, .

1.5 Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Продукцію.

1.6 Насіннєва компанія – компанія, що займається насіннєвою діяльністю та внесена у «Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва», що розміщений на офіційному інтернет сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: https://www.minagro.gov.ua/node/d7-25851 .  Під дане визначення підпадають також партнери Насіннєвої компанії, які приймають участь у виробничому циклі її насіннєвої діяльності.

1.7 Учасники – суб’єкти господарської діяльності, які відповідають вимогам до Учасників, що зазначені у цій Програмі та є Насіннєвими компаніями.

 1. Умови участі в Акції

2.1 В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора або в Організатора Акційну Продукцію.
У разі якщо Учасником є  партнер Насіннєвої компанії у розумінні, визначеному у п.1.6 цієї Програми, такий Учасник повинен надати Організатору відповідне письмове підтвердження у вигляді офіційного листа від Насіннєвої компанії.

 1. Винагорода та умови її отримання

3.1 Для отримання Винагороди Учасник повинен пройти перевірку (у подальшому – Перевірка) насіннєвого заводу (в подальшому – Завод), на якому буде здійснюватися протруєння насіння Продукцією.

3.2 Перевірка складається з двох етапів:

 • Випробування обладнання, на якому здійснюється та (або) планується здійснюватися протруєння насіння Продукцією (у подальшому – Обладнання).
 • Надання Організатором висновку щодо можливості отримання Учасником Винагороди.

3.3 Етап I п. 3.2 здійснюється у наступному порядку:

3.3.1 Учасник повинен направити представнику Організатора на електронну адресу [email protected] - електронний лист (Заявка) із проханням провести Перевірку з метою участі у Акції.

3.3.2 Заявка повинна містити наступну інформацію:

 1. Повне найменування Учасника;
 2. Юридична та фактична адреса Учасника;
 3. Інформація про обладнання, на якому буде здійснюватися протруєння насіння Продукцією, а саме: марка, модель, рік виробництва обладнання. У разі необхідності, Організатор має право запросити додаткову інформацію про обладнання Учасника;
 4. Бажана дата відвідування Заводу представниками Організатора для Перевірки;
 5. Дані представника Учасника, який буде супроводжувати представників Організатора (ПІБ, електронна адреса, номер мобільного телефону) під час відвідування Заводу.

3.3.3 До заявки додаються електронні копії наступних документів:

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 2. Інші документи в рамках виконання  Правил, на запит Організатора.

3.3.4 Учасник несе повну відповідальність за точність наданої інформації. У разі невідповідності інформації фактичним обставинам, Організатор має право відмовити Учаснику на участь у Акції.

3.3.5 Організатор розглядає Заявку разом із долученими до неї документами на предмет дотримання вимог, зазначених у Правилах. Впродовж 7 робочих днів з дати отримання Заявки, Організатор надає відповідь Учаснику. У разі позитивного результату розгляду Заявки, Організатор повідомляє Учасника про можливу дату проведення Перевірки, а також перелік своїх представників, що будуть приймати участь у Перевірці. Відповідь надається на електронну адресу Учасника, з якої надійшла Заявка або іншу адресу для листування, яку зазначить Учасник у Заявці.

3.3.6 У разі позитивного результату щодо можливості проведення Перевірки, Організатор відряджає своїх представників на Завод у погоджену між Учасником та Організатором дату.

3.3.7 Під час відвідування представниками Організатора Заводу для здійснення Перевірки Учасник зобов’язується надати їм доступ до усього обладнання, що має відношення до процесу протруєння насіння Продукцією, а також, у разі необхідності, забезпечити засобами індивідуальної безпеки, необхідними для перебування на Заводі.

3.3.8 При забезпеченні Учасником виконання умов 3.3.7 Правил, представники Організатора здійснюють разом із представниками Учасника, випробування Обладнання.

3.3.9 Випробування Обладнання здійснюється шляхом протруєння (обробки) пробної партії насіння Продукцією представниками Учасника у присутності делегованих для Перевірки представників Організатора.

3.3.10 З протруєної (обробленої) Продукцією партії насіння Учасник під наглядом представників Організатора відбирає зразки у кількості 5 штук вагою не менш як 0,6 кг кожний, та передає їх представникам Організатора. До кожного зразка насіння додається заповнена форма етикетки, відповідно до форми, зазначеної у Додатку 3 до Правил.

3.3.11 Окрім зразків насіння та заповненої форми етикетки Учасник передає представникам Організатора копії Підтверджувальних документів на Продукцію, що використовувалась під час випробування Обладнання.

 3.4 Етап II здійснюється у наступному порядку:

3.4.1 Зразки насіння, отримані представниками Організатора у відповідності до пп. 3.3.1-3.3.11 Правил, передаються до підрозділу Організатора - Інституту Захисту Насіння за адресою: с. Чумаки, вул. Шкільна, 11, Дніпропетровська обл. або на іншу адресу по домовленості сторін, для аналізу представниками Організатора на відповідність обробленого Продукцією насіння показникам, зазначеним у п.3.4.2 Правил.

3.4.2 Позитивним результатом аналізу буде вважатись той, в якому показники обробленого Продукцією насіння будуть відповідати наступним критеріям:

 1. Кількість активної (діючої) речовини протруйника на насінні - мінімум 80% зразків повинно містити оптимальний рівень активної (діючої) речовини на насінині - 90-105%.
 2. Кількість пилу в тесті Хойбах, мінімум 80% зразків повинно мати наступні показники запиленості:
  • Пшениця, ячмінь, соя – не більше 4 г пилу на 100 кг насіння;
  • Соняшник - не більше 0,6 г пилу на 150 000 насінин;
  • Кукурудза – не більше 0,6 г пилу на 100 000 насінин.

3.5. Протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідних зразків насіння від Учасника Організатором, Організатор інформує Учасника про результати аналізів.

У випадку отримання позитивного результату, Учасник набуває право на отримання Винагороди у порядку, передбаченому Правилами.

У випадку отримання негативного результату, Учасник має право повторно звернутися до Організатора для повторної Перевірки. Рішення про проведення повторної Перевірки приймається Організатором на власний розсуд.

3.6 Отримання Винагороди відбувається шляхом передання Організатором Учаснику Сертифікату за формою, визначеною у Додатку 1 до Правил, а також розміщення його цифрової копії на офіційній сторінці Організатора https://www.syngenta.ua.

3.7 У Сертифікаті зазначається:

 1. Найменування Учасника та його місцезнаходження (на підставі наданих Учасником даних);
 2. Відповідність Учасника вимогам Акції з обробки якості насіння (критеріям, що зазначені у пп. 3.3.1-3.3.11 Правил);
 3. Строк дії Сертифікату.

3.8. Разом із Сертифікатом Організатор передає Учаснику право використання зображення Знаку якості «Seedcare» (Додаток  2 до Правил),  яке, у період дії Сертифікату, Учасник має право нанести на тарну одиницю партії насіння, обробленого Продукцією. Передача права використання зображення Знаку якості «Seedcare» здійснюється на підставі відповідного Угоди згідно форми, зазначеної у Додатку 5 до цієї Програми.

Підписанням зазначеної Угоди, Учасник повідомляє, що ознайомлений та розуміє умови цієї Програми, а також зобов’язується діяти відповідно до її положень, а зокрема, але не обмежуючись відповідно до положень, зазначених у п.3.4.2, розділу 5 та розділу 7 цієї Програми.

3.9 У разі відмови Учасником від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

3.10 Організатор розміщує інформацію про Учасників, а також електронні копії виданих Сертифікатів, на свої офіційній сторінці https://www.syngenta.ua.
 

4. Контроль якості

4.1 Клієнт Учасника (в подальшому – Клієнт) – юридична особа або фізична особа-підприємець, що придбала в Учасника насіння, оброблене Продукцією, та якість обробки якого підтверджена Знаком якості «Seedcare», має право звернутися до представника Організатора для організації перевірки якості обробки насіння в порядку, визначеному Правилами.

4.2 На кожні придбані в Учасника: 100 т насіння – для ячменю та пшениці; 40 т насіння – для сої та гороху; 180 посівних одиниць насіння – для соняшнику; 360 посівних одиниць насіння – для кукурудзи, обробленого Продукцією, та якість обробки якого підтверджена Знаком якості «Seedcare», Клієнт має право перевірити 2 зразка насіння, вагою, не менш як 0,6 кг кожний.

4.3 На підтвердження придбання Клієнтом у Учасника насіння, обробленого Продукцією, та якість обробки якого підтверджена Знаком якості «Seedcare», Клієнт передає представнику Організатора копію видаткової накладної на відповідну партію насіння, що має містити зафіксований придбаний об’єм такого насіння, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Клієнта та його код ЄДРПОУ) печатку (у разі наявності) і підпис уповноваженого представника Клієнта та печатку (у разі наявності) і підпис уповноваженого представника Учасника.

4.4 Відбір зразка для перевірки, згідно з п. 4.1. Правил, здійснюється Клієнтом під наглядом представника Організатора. До кожного зразка насіння додається заповнена форма етикетки, зразок якої наведено у Додатку 1 до Правил.

4.5 Зразки насіння, отримані представниками Організатора у відповідності до пп. 4.1-4.3 Правил, передаються до Інституту Захисту Насіння за адресою: с. Чумаки, вул. Шкільна, 11, Дніпропетровська обл. або на іншу адресу по домовленості сторін, де вони аналізуються представниками Організатора у порядку, визначеному п. 3.4.2 Правил.

4.6 Протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідних зразків насіння від Клієнта Організатором, Організатор інформує Клієнта про результати аналізів. Інформування здійснюється шляхом надіслання на електронну адресу, зазначену у етикетці, електронної копії Звіту про результати аналізу якості обробки (в подальшому – Звіт) у формі, зразок якої наведено у Додатку 4 до Правил.

4.7 У випадку отримання негативного результату аналізів зразків насіння, отриманих від Клієнта, Організатор також надсилає Звіт Учаснику та попереджає його про необхідність доробки рецептури протруєння (обробки) насіння. У разі, якщо відхилення від показників, зазначених у п. 3.4.2.1, 3.4.2.2 Правил,  становитиме більш ніж 10%, Організатор має право відкликати Сертифікат, виданий Учаснику та позбавити його права використання Знаку якості «Seedcare». В такому разі Учасник зобов’язаний припинити будь-яке використання Знаку якості  «Seedcare».

4.8 Якщо Учасник втрачає право використання Знаку якості «Seedcare» на підставі п. 4.6 Правил,  рішення про можливість проведення повторної Перевірки такого Учасника приймається Організатором на власний розсуд.
 

 1. Захист прав інтелектуальної власності.

5.1 Зазначені нижче позначення є торговими знаками, якими володіє група компаній «Сингента» (надалі – Інтелектуальна власність)

5.2 Учасники володіють правом використовувати зазначену у п. 5.1 цієї Програми Інтелектуальну власність з інформаційною та рекламною ціллю відповідності продукції якісним показникам, що відповідають визначеним у п. 3.4.2 цієї Програми протягом строку, визначеного Сертифікатом.

5.3 Учасник визнає виключні права Інтелектуальної власності групи компаній «Сингнета» та погоджується, що ні Учасник, ані його афілійовані особи на підставі цього Договору не набувають будь-яких прав (майнових чи будь-яких інших) стосовно вищевказаної Інтелектуальної власності, окрім тих, які зазначені у п.5.2 цієї Програми.

5.4 Учасник має право використовувати  Інтелектуальну власність виключно у випадках та межах, визначених у цій Програмі.

5.5 У разі використання Інтелектуальної власності у будь-яких інших цілях ніж ті, які передбачені у цій програмі, а також у разі, якщо використання Інтелектуальності власності може спричинити репутаційну шкоду Організатору, останній має право позбавити Учасника права використовувати Знак якості «Seedcare».

 1. Термін дії Акції

6.1 Акція починає діяти з 1 травня 2021 року та діє безстроково. Організатор має право в будь-який момент припинити дію даної Акції.

6.2 Строк дії Сертифікату та, відповідно, права використання Знаку якості «Seedcare» Учасником, складає 1 календарний рік з дати видачі Сертифікату якщо інше не зазначена на Сертифікаті.

 1. Відповідальність та рекламації

7.1 Організатор не несе жодної відповідальності за дії Учасників, а також за якість продукції, на яку маркується Знак якості «Seedcare». У разі, спричинення будь-якої шкоди Організатору, у зв’язку із порушенням Учасником використання Знаку якості «Seedcare», а зокрема, - реалізацією насіння третім особам із порушенням якісних показників, зазначених у п. 3.4.2 цієї Програми, Учасник зобов’язується відшкодувати Організатору завдану шкоду.

7.2 Організатор не є стороною приймання будь-яких скарг від третіх осіб, які придбавають/використовують продукцію Учасників із Знаком якості «Seedcare». Однак Організатор має право позбавити права Учасника використовувати Знак якості «Seedcare» у разі невідповідності такої продукції вимогам даної програми. Учасник власними силами та за власний рахунок несе відповідальність за якість продукції під Знаком якості «Seedcare».

7.3 Перевірка на відповідність продукції якісним показникам Знаку якості «Seedcare» здійснюється вибірково лише на запит Учасника або його Клієнта. Організатор не здійснює перевірку усієї продукції на відповідність її показникам Знаку якості «Seedcare», а тому не гарантує відповідність усієї продукції показникам Знаку якості «Seedcare». Разом з цим, з ціллю дотримання якісних показників, що відповідають Знаку якості «Seedcare» Учасник зобов’язаний дотримуватись інструкцій Організатора та виконувати якісні показники, визначені у п.3.4.2 цієї Програми.

7.4 Учаснику забороняється виготовляти та реалізовувати насіння, яке не відповідає показникам, зазначеним у п.3.4.2.

7.5 У разі виявлення Учасником невідповідності продукції показникам зазначеним у п.3.4.2, Організатор має право направити Учаснику вимогу про усунення порушення впродовж 7 календарних днів з моменту направлення такої вимоги Учаснику, якщо інший строк не буде погоджено Організатором. У разі якщо усунути невідповідність продукції зазначеним показникам у строк не вдається, Учасник зобов’язується негайно вилучити позначення Знак якості «Seedcare» із такої продукції на вимогу Організатора.

 1. Інші положення

8.1 Кількість Винагород і Продукції обмежено.

8.2 Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та територій так званих ДНР та ЛНР на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на зазначених вище територіях.

8.3 Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом передачі листівок в офіси дистриб‘юторів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

8.4 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.5 Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

8.6 Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

8.7 Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

8.8 У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

8.9 Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

8.10 У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

8.11 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.