Акція «Збільшуй вигоду з Енжіо 2021»

Акційні пропозиції

УМОВИ АКЦІЇ

Беручи участь в Акції і виконуючи її умови, Учасник має право отримати Винагороду у вигляді ваучера/сертифіката на вибір («Хімлаборреактив», «Інструмент К», «Смарттрейдінггруп», «Ювента-К», «Вента Лаб Агро», «Геометр GPS», «Прайм Лаб Тек», «Укртекстиль», «Агрілаб», «Метео Фарм», «Метос Україна», «ОККО», «Альцест», «Теко Трейд», «Топливо ЮА», «Уан Кард», «ION», «Bodo») згідно з придбаним об’ємом Продукції.

Для участі в Акції її Учасник протягом терміну дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Продукцію в об’ємі, вказаному в таблиці нижче. Номінал Винагороди розраховується згідно з даними, наведеними в таблиці.

Якщо Продукцію було придбано в субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що субдистриб’ютор придбав Продукцію в офіційного дистриб’ютора Організатора.

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ 

Акція розпочинається 1 листопада 2020 року і діє до 31 серпня 2021 року. Термін подання документів для отримання Винагороди — з 1 листопада 2020 року по 30 вересня 2021 року.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Збільшуй вигоду з Енжіо 2021», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення Учасникам Винагород.

Учасник Акції (далі – Учасник) – юридична особа (сільгоспвиробник).

Акційна Продукція (далі – Продукція) – Інсектицид Енжіо у пластиковій каністрі обсягом 5 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс САС» (Аг-Вів, Франція) або «Сингента Кемікалз Бі.Ві» (Сенеффе, Бельгія).

Організатор Акції (далі – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Продукцію.

Винагорода — ваучери/сертифікати/подарункові сертифікати на вибір Учасника Акції («Хімлаборреактив», «Інструмент К», «Смарттрейдінггруп», «Ювента-К», «Вента Лаб Агро», «Геометр GPS», «Прайм Лаб Тек», «Укртекстиль», «Агрілаб», «Метео Фарм», «Метос Україна», «ОККО», «Альцест», «Теко Трейд», «Топливо ЮА», «Уан Кард», «ION», «Bodo»).

ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

Для отримання Винагороди Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів Організатора копію (копії) підтверджувального документа (видаткової накладної на Продукцію) із зазначенням об’єму придбаної Продукції та інформацію щодо бажаної Винагороди.

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований об’єм придбаної Продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись - видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Беручи участь у Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе жодної відповідальності по відношенню до подальшого використання Винагороди Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам цієї Програми.

Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).
Кількість Винагород і Продукції обмежена.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які ТОВ «Сингента» може використати з метою покращення співпраці, зокрема в рекламних цілях.

 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. Організатор залишає за собою право змінити або замінити Винагороду по Акції без попереднього погодження з учасниками.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.