Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Захист насіння 2020»

Акційні пропозиції
09.07.2020


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Захист насіння 2020», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційного Продукту та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали умови Акції.

Учасник – юридична особа (офіційно зареєстрована компанія, що займається насіннєвою діяльністю та внесена у «Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва», що розміщений на офіційному інтернет сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: http://www.minagro.gov.ua Під дане визначення підпадають також партнери компанії, які приймають участь у виробничому циклі насіннєвої діяльності насіннєвої компанії), яка виконала умови та приєдналася до цієї Акції.

Акційний Продукт – продукти Вайбранс Інтеграл, Максим Форте, Селест Макс, Круїзер 350, Вайбранс 500, Максим XL та Форс Зеа за наступними ознаками:

Протруйники в тарі об’ємом 5 л, 20 л, 200 л та 1000 л, виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).

Придбані в Офіційного Дистриб’ютора або безпосередньо в Організатора в період з 15 травня по 31 грудня 2020 року.

Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Дистриб’ютор – посередник, що купує насіння та засоби захисту рослин безпосередньо у Організатора для послідуючого перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції або іншим посередникам, які своєю чергою продають згадане насіння та засоби захисту рослин виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам).

Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційний Продукт.

Винагорода – сертифікати ОККО, Onecard, Altsest та/або Мотиваційна поїздка від ТОВ «Сингента», які  Учасник може отримати відповідно до положень, зазначених у цих Правилах.

Мотиваційна поїздка –участь у мотиваційній поїздці, яку організовує ТОВ «Сингента», із розрахунку одна особа від одного учасника, що виконав вимоги цих правил. Вибір країни поїздки залишається за Організатором.

Товар або Товари – засоби захисту рослин та насіння, що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами Учасникам або що реалізуються Організатором безпосередньо Учасникам.

 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора або безпосередньо у Організатора Акційні Продукти у зазначеному в п.4 цієї Програми обсязі. Список офіційних дистриб’юторів зазначено на інтернет сторінці за наступною адресою: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором. 

 

ВИНАГОРОДА

Беручи участь в Акції, Учасники отримують бали за придбану Акційну Продукцію, що їх вони мають право обміняти на Винагороду.

Нарахування балів Учасникам Програми відбувається за кожну придбану Учасником одиницю Акційної Продукції (літр) у рамках вимог Акції. Кількість балів за відповідну одиницю Акційної Продукції наведено в таблиці нижче.

 

Продукт

Об’єм закупівлі, л

Кількість балів за кожний літр

Селест Макс

100–499

25

500–1099

30

≥ 1100

35

Максим Форте

100–499

10

500–1099

15

≥ 1100

20

Вайбранс Інтеграл

100–499

50

500–1099

60

≥ 1100

70

Форс Зеа

200-600

80

600 - 1199

100

≥ 1200

120

Вайбранс 500

200-600

100

600 - 1199

120

≥ 1200

140

Круїзер 350

200-600

80

600 - 1199

100

≥ 1200

120

 

Максим XL

 

200-600

20

600-1199

25

≥ 1200

30

 

У разі обрання у якості Винагороди сертифікатів ОККО, Onecard або Altsest номінал Винагороди розраховується як 1 бал = 1 гривня. Сумарна кількість балів дорівнює сумі балів по кожному Підтверджувальному документу. Сертифікат ОККО є в номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 гривень. Сертифікат Onecard є в номіналах 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 гривень. Сертифікат Altsest є в номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 гривень. Крім того, сертифікати Onecard і Altsest різних номіналів можуть сумуватися між собою, а сертифікати ОККО не сумуються між собою.

Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в Офіційного Дистриб’ютора Організатора Продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Акційної Продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника і його код ЄДРПОУ) печатку і підпис уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора та печатку і підпис уповноваженого представника Учасника

Кількість Винагород і Акційних Продуктів обмежено.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.

 Отримати Винагороду можна лише за умови надання копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у цій Програмі.

 При придбанні Акційних продуктів одного найменування об’ємом 1600 літрів або більше, Учасник Акції також додатково крім можливості отримати сертифікати має право на участь у Мотиваційній поїздці (з розрахунку один представник від одного Учасника).


ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається з 1 липня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року.

 

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись –  видаткові накладні, акти, додаткові документи, –  не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку, метою даної Програми жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні  лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Одночасно Учасник Акції не має права приймати участь в інших акціях, що організовує Організатор, та де акційними продуктами є продукти під: Вайбранс ІнтегралМаксим ФортеСелест МаксКруїзер 350Вайбранс 500Максим XL та Форс Зеакрім маркетингової програми лояльності “АгроЛіга 2020”.