АКЦІЯ «ЯКІСНИЙ ЗАХИСТ»

Акційні пропозиції

1. Визначення термінів

 1. 1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Якісний захист», який реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Акції Учасникам Акції.
 2. 2. Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особи (сільгоспвиробник).
 3. 3. Акційна Продукція (далі — Продукція) — продукція під ТМ «Максим Форте»,ТМ «Селест Макс» та ТМ «Максим Стар» яка стосується даної Акції, а саме:
 • Протруйник під ТМ «Максим Форте» у пластиковій каністрі обсягом 20 л виробництва «Сингента Продакшн Франс САС» (Ст. П’єр ла Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріньо (Понтеведра), Іспанія).
 • Протруйник під ТМ «Селест Макс» у пластиковій каністрі обсягом 20 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Базель, Швейцаря) на заводах:  «Сингента Продакшн Франс САС» (Ст. П’єр ла Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріньо (Понтеведра), Іспанія).
 • Протруйник під ТМ «Максим Стар» у пластиковій каністрі обсягом 5 л виробництва «Сингента Продакшн Франс САС» (Ст. П’єр ла Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріньо (Понтеведра), Іспанія).
 • Протруйник під ТМ «Вайбранс Інтеграл» у пластиковій каністрі обсягом 20 л виробництва «Сингента Продакшн Франс САС» (Ст. П’єр ла Гаренн, Франція) або «Сингента Кроп Протекшн АГ (Сингента Еспана СА)» (Порріньо, Понтеведра, Іспанія).
 1. ​4. Організатор Акції (далі — Організатор або ТОВ «Сингента») — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», яке міститься за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
  1. 5. Зацікавлені особи – офіційні дистриб’ютори Організатора, субдистриб’ютори, які реалізують акційну Продукцію Учасникам.
  2. 6. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Продукцію.
  3. 7. Винагорода — мембранний насос SEKO MS1 для машин ПС-10 і ПК-20, а також його встановлення, які він отримує згідно з п. 4 цієї Програми.

2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції

 1. 1. В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали у Зацікавлених осіб Продукцію в зазначеній в п. 3 цієї Програми кількості, а також володіють або користуються протруювальними машинами ПС-10 та/або ПК-20.
 2. 2. Учасник повинен надати Організатору інформацію, відповідно до форми визначеної у Додатку 1 до цієї Програми до кінця строку, зазначеного у п. 5.1 та докласти до нього фотографію машини ПС-10 або ПК-20, яка знаходиться в його володінні або користуванні.

3. Загальні умови Акції

 1. 1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також низки населених пунктів на території Донецької і Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного 13 квітня 2014 року). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами на територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також в окремих населених пунктах Донецької і Луганської областей. Це обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови що вони належним чином і в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення / доставку / видачу Винагород у таких населених пунктах або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, крім тих, які розташовано на території АР Крим, Донецької і Луганської областей і відправлення / доставка / видача в які неможлива або ускладнена, або якщо Учасники виявлять бажання і матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та в місці, погодженому з Організатором.
 2. 2. Для отримання Винагороди Учасник повинен придбати у Зацікавлених осіб акційну Продукцію у загальній кількості не менше 500 л при цьому, кількість придбаного Протруйника під ТМ «Селест Макс» повинна бути не менше ніж  200 л.
 3. 3. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документа із зазначенням об’єму Продукції.
 4. 4. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника Зацікавленої особи та підпис уповноваженого представника Учасника.
 5. 5. Кількість Продукції обмежено.
 6. 6. Кількість Винагород обмежена і становить 100 шт. Отримання Винагороди здійснюється в порядку черговості в залежності від моменту виникнення в Учасника права на отримання Винагороди та виконання процедури на таке отримання.
 7. 7. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

4. Винагорода

 1. 1. Беручи участь в Акції і виконуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду.

 2. 2. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

 3. 3. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 3.4 Програми.

 4. 4. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ.

5. Термін дії Акції

 

5.5. Акція розпочинається 9 квітня 2018 року і діє до 15 жовтня 2018 року.

5.6. Прийом підтверджувальних документів відбувається до 10 жовтня 2018 року.

6. Інші засади

 1. 1. Участь в Акції підтверджує те, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми. Засади Програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua. Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до засад Програми.
 2. 2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.
 3. 3. Беручи участь у цій Акції, Учасники дають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
 4. 4. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників здійснюється винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.
 5. 5. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
 6. 6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.
 7. 7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
 8. 8. У разі надсилання претензій (зокрема й судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних Учасник зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за свій рахунок.
 9. 9. Організатор Акції не відповідальний у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.