АКЦІЯ «ВАШ УРОЖАЙ — НАША ТУРБОТА»

Акційні пропозиції

З 1 лютого 2017 року компанія «Сингента»  разом із  «Креді Агріколь Банк», страховою компанією «АХА Страхування» і за підтримки Міжнародної фінансової корпорації впроваджує нову програму захисту врожаю від Фінансових рішень «Ваш Урожай — Наша Турбота», яка допоможе фермерам розширити доступ до фінансування придбання насіння та ЗЗР компанії «Сингента», захистити свій урожай від усіх ключових ризиків і стабілізувати фінансовий стан власного господарства за умови втрати  врожаю.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

Учасником цієї Акції можуть стати Сільгоспвиробники, що купують Товари Організатора. Учасник починаючи з 01.02.2017 року має право на отримання  фінансування продукту «Ваш Урожай — Наша Турбота» у розмірі 50 % покриття витрат на премію за умови участі в Акції та виконання ним усіх вимог, передбачених цією Програмою, зокрема:

  1. Купують будь-які Товари Організатора через офіційного Дистриб’ютора на умовах товарного кредиту (відстрочення платежу за Товар) у період з 1 лютого по 15 травня 2017 року.
  2. Мають посіви кукурудзи на зерно, які розташовані  в Київській, Черкаській, Вінницькій або Полтавській областях, не обмежуючись загальною площею посівів.
  3. Не мають простроченої заборгованості перед Дистриб’ютором та/або Організатором.
  4. Відповідають вимогам та діють згідно з внутрішніми політиками Організатора, в тому числі положеннями Кодексу поведінки ТОВ «Сингента».

Для участі в Акції зацікавлена особа в строк до 15 травня 2017 року повинна надати Організатору:

  • Анкету;
  • технологічну карту вирощування кукурудзи;
  • форму 50 с.-г. за останні 3 роки;
  • карти-схеми полів;
  • лист від Дистриб’ютора, що підтверджує факт придбання Товарів.

Таку анкету, технологічну карту вирощування, карти-схеми полів слід заповнити в електронній формі на офіційному сайті компанії «Сингента» в Україні (syngenta.ua) та надіслати скан-копії вказаних документів разом із листом від дистриб’ютора на електронну адресу: [email protected]/[email protected]  або листом на адресу: м. Київ, вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх (з поміткою «Програма «Ваш урожай — Наша Турбота»).

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 1 лютого 2017 року та діє до 1 листопада 2017 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Детальна інформація за телефонами:

+38 067 555 26 45 Городецька Ксенія, молодший менеджер з розвитку бізнесу;

+38 067 555 25 30 Гусєв Олег, менеджер з розвитку бізнесу в регіоні Центр-Захід.