Акція «Технічна підтримка – розпилювачі 2020»

Акційні пропозиції

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Акція» (надалі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Технічна підтримка – розпилювачі 2020», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної Продукції та вручення їм Винагород.

Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента» (надалі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03022, Україна,  м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Акція діє на всій території України, за винятком, території, зазначеної у цій Програмі.

Акційна продукція — Енжіо, Вертимек, Амістар Екстра, Амістар Голд, Елатус Ріа, Пріма Форте, Дербі, Елюміс, Люмакс, Каптора, Каптора Плюс, Світч, Проклейм, Циделі Топ, Юніформ, Селест Топ, Ревус Топ. Кількість акційної продукції обмежена.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.

Винагорода — комплект розпилювачів, згідно з умовами цієї Програми.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

В акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали Акційну продукцію – препарати Енжіо, Вертимек, Амістар Екстра, Амістар Голд, Елатус Ріа, Пріма Форте, Дербі, Елюміс, Люмакс, Каптора, Каптора Плюс, Світч, Проклейм, Циделі Топ, Юніформ, Селест Топ, Ревус Топ в кількості, зазначеній в умовах цієї Акції.

СТРОК ДІЇ АКЦІЇ

Акція діє з 1 жовтня 2019 по 31 серпня 2020 року.

УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також в деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливими або ускладненими, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди у вигляді комплекту розпилювачів згідно з придбаним обсягом Акційної продукції.

Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційну продукцію  у такому об’ємі:

Акційний продукт

Тип розпилювача

Об'єм (літрів)

Винагорода

Енжіо

Фунгіцидно-інсектицидний

300

1 комплект розпилювачів

Вертимек

Гербіцидний

400

1 комплект розпилювачів

Амістар Екстра

Фунгіцидно-інсектицидний

1000

1 комплект розпилювачів

Амістар Голд

Фунгіцидно-інсектицидний

800

1 комплект розпилювачів

Елатус Ріа

Фунгіцидно-інсектицидний

200

1 комплект розпилювачів

Пріма Форте

Гербіцидний

800

1 комплект розпилювачів

Дербі

Гербіцидний

150

1 комплект розпилювачів

Елюміс

Гербіцидний

1000

1 комплект розпилювачів

Люмакс

Гербіцидний

1500

1 комплект розпилювачів

Каптора

Гербіцидний

1500

1 комплект розпилювачів

Каптора Плюс

Гербіцидний

1500

1 комплект розпилювачів

Вертимек

Садовий

100

1 комплект розпилювачів

Світч

Садовий

100

1 комплект розпилювачів

Проклейм

Садовий

80

1 комплект розпилювачів

Циделі Топ

Овочевий / Садовий

50

1 комплект розпилювачів

Юніформ

Протруйник

50

1 комплект розпилювачів

Селест Топ

Протруйник

150

1 комплект розпилювачів

Ревус Топ

Картопляний

100

1 комплект розпилювачів

Номінал Винагороди розраховується згідно з даними, наведеними в таблиці вище.

ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію Підтверджувального документа (видаткової накладної на Акційну Продукцію) із зазначенням об’єму придбаної Акційної продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний обсяг Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора — Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційні препарати були придбані субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання Організатору копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у цій Програмі.

Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ.

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Програмі, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.