Акція «Соєвий старт 2020»

Акційні пропозиції


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Акція — маркетинговий захід під умовною назвою «Соєвий старт 2020», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційного Продукту та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали її умови.

Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), яка виконала умови та приєдналася до цієї Акції.

Акційний Продукт — продукти Максим Адванс, Атува і Премакс із такими характеристиками:

  • Протруйник Максим Адванс у пластиковій каністрі об’ємом 5 л виробництва Syngenta Crop Protection AG, Базель, Швейцарія, на заводах: «Сингента Протечао де Култівос Лтда», Паулінія, Бразилія або Syngenta Agro S.A., Порріно, Іспанія.
  • Інокулянт Атува і протектор  Премакс у полімерних ємностях 4 та 1 л виробництва компанії Rizobacter Argentina S.A., Аргентина.
  • Придбані в офіційного Дистриб’ютора Організатора в період з 1 листопада 2019 року по 10 травня 2020 року.

Організатор Акції (надалі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (код ЄДРПОУ 30265338).

Дистриб’ютор — посередник, що купує насіння та засоби захисту рослин безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції або іншим посередникам, які своєю чергою продають згадане насіння та засоби захисту рослин виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам).

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Акційний Продукт.

Винагорода — Ваучер на знижку від Організатора, який Учасник може отримати відповідно до положень, зазначених у цій Програмі.

Ваучер — оформлений та виданий Організатором документ, який засвідчує право Учасника на отримання Знижки на Товари, придбані Учасником у Дистриб’ютора.

Товар або Товари — засоби захисту рослин та насіння, що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а надалі Дистриб’юторами Учасникам.

Знижка — сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість, внаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної у договорах поставки між Дистриб’юторами та Учасниками, а також у договорах між Організатором та Дистриб’юторами.


УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Акційні Продукти у комбінації та об’ємах, вказаних у цій Програмі. Список офіційних дистриб’юторів: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta  .

 
УМОВИ АКЦІЇ

За кожну комбінацію продуктів для захисту насіння сої Максим АдвансАтува і Премакс в об’ємах 1 л, 2 л та 0,5 л відповідно Учасник має право отримати Ваучер на Знижку у розмірі, еквівалентному 15 доларів США в національній валюті. Знижка надається в національній валюті — гривні, що еквівалентна сумі в доларах США за курсом продажу долара США, що склався на міжбанківському валютному ринку України на дату видаткових документів на продукцію, на яку надається знижка, за даними Інтернет-сторінки https://minfin.com.ua/currency/mb/, а в разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній визначається як курс готівкового продажу долара США на початок відповідного дня у банку Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ. Сумарна знижка дорівнює сумі знижок по кожній накладній згідно з перерахунком доларів США у гривню за курсом на дату накладної.

Отримання Учасником Ваучера відповідно до умов, зазначених у цій Програмі, надає йому право на майбутнє придбання в офіційних дистриб’юторів Організатора його Товарів (засобів захисту рослин та/або насіння) зі знижкою. Водночас Товари можуть бути придбані як одного найменування, так і різних.

Для одержання Ваучера, окрім інших вимог, вказаних у цій Програмі, необхідно:

а) звернутися до регіонального представника Організатора для отримання Ваучера;

б) передати офіційному Дистриб’юторові Ваучер для нарахування знижки;

а) Товари Організатора повинні бутипридбані Учасником в офіційного Дистриб’ютора з використанням Ваучера до 1 липня 2021 року.

Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в офіційного Дистриб’ютора чи субдистриб’ютора Організатора Акційної Продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Акційної Продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника та його код ЄДРПОУ) печатку і підпис уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

Термін надання Знижки (від моменту настання підстав до фактичної виплати) та порядок її виплати визначаються договором купівлі-продажу Товарів між Дистриб’ютором та Учасником. Організатор не несе відповідальності, якщо надання такої Знижки не буде погоджено між Дистриб’ютором та Учасником. При цьому Ваучер може бути використано за умови, що сума Ваучера складає не більше ніж 10 % від суми продукції, що купується.

Кількість Винагород і Акційної Продукції обмежена.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання  копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у цій Програмі. 

 
ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається з 1 грудня 2019 року та діє до 1 червня 2020 року.

Строк дії Ваучера на Знижку — до 1 липня 2021 року.

 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись,  видаткові накладні, акти, додаткові документи,  не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Останній не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі, метою даної Програми жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на вебсайті: www.syngenta.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.