Акція «Пропозиція Плюс 2020»

Акційні пропозиції

ВИНАГОРОДИ ТА УМОВИ АКЦІЇ

Опція № 1  «МетеоЗахист 2020»

При придбанні 100 посівних одиниць Акційної продукції Учасник отримує можливість скористатися опцією «МетеоЗахист 2020» із лімітом страхового покриття у розрахунку 2 484 гривні (що є еквівалентом 100 доларів США) на 1 гектар (за кожні придбані 100 посівних одиниць Акційної продукції). Можливість збільшення та розширення покриття додатковими опціями відсутня. Сума страхового покриття цієї Опції не підсумовується з іншими діючими акціями за програмою «МетеоЗахист».

Опція № 2 «Підтримка ХХL»

Сільгоспвиробник має право за придбання від 180 посівних одиниць Акційної продукції взяти участь у діючій Акції «Підтримка Плюс та Підтримка XXL 2019» на спеціальних умовах та  поставити сільськогосподарську продукцію з ціновою премією до ринку:

  • 400 грн із ПДВ за 1 тонну на зернові культури (кукурудза, пшениця, ячмінь)

або

  • 700 грн із ПДВ за 1 тонну на олійні культури (соняшник, ріпак).

При цьому загальна вартість такої продукції, до якої буде застосовано ці премії, не може перевищувати 10 % від вартості придбаної Акційної продукції.

Опція № 3 «Підтримка Плюс»

Право на участь в Акції «Підтримка Плюс та Підтримка XXL 2019» із застосуванням Опції «Підтримка  XXL»  надається  Сільгоспвиробникам, які займаються виробництвом продукції та мають наміри погасити заборгованість перед Дистриб’ютором за Товари Організатора.

Сільгоспвиробник має право за придбання від 180 посівних одиниць Акційної продукції взяти участь у діючій Акції «Підтримка Плюс та Підтримка XXL 2019» на спеціальних умовах та поставити сільськогосподарську продукцію з ціновою премією до ринку:

  • 300 грн із ПДВ за 1 тонну на зернові культури (кукурудза, пшениця, ячмінь)

або

  • 500 грн із ПДВ за 1 тонну на олійні культури (соняшник, ріпак).

Загальна вартість такої продукції, до якої буде застосовано ці премії, не може перевищувати 10 % від вартості придбаної Акційної продукції.

Опція № 4 «Ваучер на придбання Товару»

Учасник Акції отримує винагороду у вигляді Ваучера на знижку номіналом, що визначається із розрахунку 250 грн за кожну посівну одиницю придбаної Акційної продукції.

Загальна сума винагороди зазначається Організатором у Ваучері. При цьому сума винагороди не може перевищувати 10 % від вартості придбаної Акційної продукції.

Наявність в Учасника Ваучера дає йому право на придбання до 31 грудня 2020 року Товару зі знижкою в розмірі суми Ваучера. Форма Ваучера наведена у Додатку 3.

Термін надання знижки (від моменту настання підстав до фактичної виплати) і порядок її виплати визначаються договором купівлі-продажу Товарів між Дистриб’ютором та Учасником. Організатор не несе відповідальності, якщо надання такої знижки не буде погоджено між Дистриб’ютором та Учасником.

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувальних документів із зазначенням об’єму та партії, дати покупки, з розбірливою (чітко видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печаткою і підписом представника дистриб’ютора та підписом уповноваженого представника Учасника.

У разі коли з технічних причин номер партії не може бути вказаний у накладній, Учасником Акції надається копія сертифіката на придбані партії Акційної продукції.

Підтверджувальні документи не повинні містити комерційних даних (у тому числі, але  не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Останній не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті через різні обставини, в тому числі технічні.

  • Кількість Винагород і Акційної Продукції обмежена.
  • У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.
  • Скористатися однією із запропонованих Опцій можна лише за умови надання копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у цьому розділі.
  • Учасник Акції отримає Винагороду (зможе скористатися запропонованими Опціями) протягом 60 робочих днів після надання ним Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у цьому розділі.

 
ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 13 березня та діє до 15 червня 2020 року. В частині надання Підтверджувальних документів — до 30 червня 2020 року.


ОФІЦІЙНІ ДИСТРИБ'ЮТОРИ

Юридичні особи, партнери Організатора, перелік яких зазначено за посиланням: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori- kompaniyi-singenta .

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/ або  доповнені  Організатором  Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/ або доповнення положень Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності  з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

3. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (І) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (ІІ) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

5. Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

8. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за свій рахунок.

9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній  українській  владі,  за винятком території Автономної Республіки Крим  та  м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і  відправлення/доставка/видача  в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених із Організатором.