Акція «Професійний захист виноградників 2020»

Акційні пропозиції

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Професійний захист виноградників 2020», що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції акційної продукції та вручення її Учасникам Винагород Акції.

Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Акція діє на території України, крім території, зазначеної в умовах цієї Програми. Кількість акційного товару і Винагород обмежено.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.

Винагорода — сертифікати на вибір Учасника Акції («ОККО» або «Інструмент К») або поїздка до європейської країни на 1 особу, які він отримує згідно з умовами цієї Програми.

Акційна продукція — фунгіциди Пергадо, Діналі та інсектициди Проклейм, Люфокс.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

В акції мають право брати участь юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які мають багаторічні виноградні насадження і придбали для захисту саду фунгіциди Пергадо, Діналі та інсектициди Проклейм, Люфокс компанії «Сингента» в кількості, зазначеній в умовах цієї Програми.

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція діє з 1 листопада 2019 року по 31 липня 2020 року. Термін подання документів для отримання Винагороди — з 15 липня по 30 вересня 2020 року.

УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької і Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також у деяких населених пунктах Донецької і Луганської областей. Це обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення / доставку / видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, крім тих, які розташовано на території АР Крим, Донецької і Луганської областей та відправлення / доставка / видача в які неможлива або ускладнена, або якщо Учасники виявлять бажання і матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та в місці, погоджених з Організатором.

Беручи участь в Акції і виконуючи її умови, Учасник Акції має право отримати Винагороду у вигляді подарункового сертифіката або право на участь у поїздці до європейської країни на 1 особу. Можливі варіанти подарункових сертифікатів: «ОККО», «Інструмент К».

Для участі в Акції її Учасник протягом терміну дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора один або більше Акційний пакет згідно з комбінаціями Акційної продукції, наведеними в таблиці нижче.

Номінал Винагороди розраховується так:

Об’єм препарату

Пергадо

Люфокс

Проклейм

Діналі

Винагорода за придбання Акційного пакета

Акційний пакет 1

200 кг

50 л

50 кг

50 л

Подарунковий сертифікат / сертифікати номіналом 8 000 грн

Акційний пакет 2

400 кг

100 л

100 кг

100 л

Поїздка до європейської країни для 1 особи

Винагорода розраховується на підставі отримання копій видаткових накладних від Учасника, що відповідають умовам цієї Програми, пропорційно об’ємам Акційних продуктів, придбаним в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

Для участі в Акції її Учасник протягом терміну дії Акції повинен надати менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа / документів (видаткової накладної на придбання продукції, що входить до Акційного пакета) із зазначенням обсягу придбаної Акційної продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис та печатку представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

Якщо Акційну продукцію було придбано в субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

Документи, які Учасник надсилає Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись, кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор у жодному разі не відповідальний, якщо таку інформацію буде вказано в документах, попри обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому випадку метою цієї Акції в жодному разі не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може до нього потрапити лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, з огляду на різні обставини, зокрема технічні.

У разі відмови Учасника від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Усі Винагороди обміну і поверненню не підлягають. Організатор не відповідає за дальше використання Винагороди Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання Організатору копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним в умовах цієї Програми.

Під отриманням Винагороди у вигляді подарункових сертифікатів мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ, а під отриманням Винагороди у вигляді поїздки до європейської країни мається на увазі участь у діловій поїздці (конференції), яку організовує ТОВ «Сингента».

Отримуючи Винагороду у вигляді подарункового сертифіката, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

Кількість Винагород і Акційної продукції обмежено.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які ТОВ «Сингента» може використати для покращення співпраці, зокрема в рекламних цілях.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми, які може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення останнього остаточне і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в тлумаченні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, надано Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі надсилання претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.