Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Професійний захист виноградників 2019»

Акційні пропозиції
26.11.2018

УМОВИ АКЦІЇ

Беручи участь в Акції та виконуючи її умови, Учасник Акції має право отримати Винагороду у вигляді подарункового ваучера. Можливі варіанти подарункових ваучерів: «Епіцентр», «Бодо Кард», «Гіфт Кард Молл».

Для участі в Акції її Учасник впродовж строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора один або більше Акційний пакет згідно з комбінаціями Акційної продукції, вказаними в таблиці нижче (далі — Акційна продукція).

Номінал Винагороди розраховується наступним чином:


Винагорода розраховується на підставі отримання від Учасника видаткових накладних, які відповідають умовам цієї Програми пропорційно об’ємам Акційних продуктів, що було придбано в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» .

СТРОК ДІЇ АКЦІЇ

З 1 грудня 2018 року по 31 липня 2019 року. Термін подання документів для отримання ваучера — з 1 липня по 30 вересня 2019 року.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Професійний захист виноградників 2019», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції акційної продукції та вручення її Учасникам Винагород Акції.

Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
 
Акція діє на території України*. Кількість акційного товару та Винагород обмежено.

Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Бодо Кард», «Гіфт Кард Молл»), які він отримує згідно з умовами цієї Програми.
 
Акційна продукція — фунгіциди Пергадо, Діналі та інсектицид Проклейм.
 
Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.
 

* Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обме­жуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, розташованими на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійс­нюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, які розташовано на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або усклад­неною, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

В акції мають право брати участь юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які мають багаторічні насадження винограду і придбали для захисту виноградників фунгіциди Пергадо, Діналі та інсектицид Проклейм компанії «Сингента» в кількості, зазначеній вище в умовах Акції.

ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів компанії «Сингента» копію підтверджувального документа (видаткової накладної на Акційну продукцію) із зазначенням обсягу придбаної Акційної продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись - видаткові накладні, акти додаткові документи, не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Беручи участь у Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

У разі відмови Учасника від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не відповідає за дальше використання Винагороди Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним вище.

Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.
Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.
Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.
Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
Організатор Акції не відповідає у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.