Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ «ПРИДБАЙТЕ АМІСТАР ГОЛД ТА ВИГРАВАЙТЕ ПОЇЗДКУ ДО АРГЕНТИНИ»

Акційні пропозиції
05.03.2018

♦ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Придбайте фунгіцид Амістар Голд та отримайте подарунковий сертифікат і поїздку до Аргентини», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми і передбачає придбання Учасниками Акції продукту Амістар Голд (далі — Акційний Продукт) і вручення Винагород Акції її Учасникам.

1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента» (далі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

1.3. Акція діє на всій території України, окрім тимчасово непідконтрольних та окупованих територій. Кількість акційного товару обмежена.

1.4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.

1.5. Винагорода — сертифікати на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ібіс», GiftMall) і поїздка до Аргентини відповідно до умов цієї Програми.

♦ 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали фунгіцид Амістар Голд у кількості, зазначеній в пп. 4.3.–4.4. загальних умов Акції.

♦ 

​3. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

3.1. Акція діє з 1 березня до 30 червня 2018 року. До участі в Акції допускається Акційна Продукція, придбана у період з 1 жовтня 2017 року до 30 червня 2018 року.

3.2. Термін подання документів для отримання сертифіката — з 1 липня до 30 вересня 2018 року.

3.3. Термін подання документів для поїздки — з 1 липня до 10 вересня 2018 року

♦ 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/ доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

4.2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує Винагороду у вигляді подарункового сертифіката* і поїздку на 1 особу.

4.3. Для участі в Акції її Учасник впродовж строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційний Продукт у такому об’ємі (далі — Акційний Продукт): \

* Номінал сертифіката розраховується згідно з даними, наведеними у таблиці. У разі придбання препарату в об’ємі більшому ніж 1000 л Винагорода за ваучерами не збільшується.

4.4. Перші Учасники Акції, які придбали найбільший об'єм Акційного Продукту, отримують шанс виграти поїздку до Аргентини. Результати визначення Переможців Акції, які отримали право на виграш поїздки, оформлюються протоколом, у якому фіксується список Учасників, які придбали Акційний Продукт у найбільших об’ємах. Протокол підписується керівником Організатора. У разі відмови Учасника Акції від отримання Винагороди у вигляді поїздки до Аргентини право на таку Винагороду має Учасник, який не входить до списку, зафіксованого у протоколі, однак придбав Акційний Продукт в об’ємі найбільшому з усіх, не зазначених у протоколі Учасників.

4.5. У разі якщо Акційний Продукт було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну Продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

♦ 

5. ВИНАГОРОДА (ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ) 

5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів компанії «Сингента» копію Підтверджувального документа (видаткову накладну на Амістар Голд) із зазначенням об'єму придбаного Акційного Продукту.

5.2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об'єм Акційного Продукту, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційний препарат було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційний Продукт було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

5.3. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

5.4. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пп. 5.1 та/або 5.2. цієї Програми.

5.5. Під отриманням Винагороди у вигляді сертифікатів мається на увазі їх придбання за 1 грн 20 коп. із урахуванням ПДВ, а під отриманням Винагороди у вигляді поїздки до Аргентини мається на увазі участь у діловій поїздці (конференції), яку організовує ТОВ «Сингента». 5.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів). 5.7. Кількість Винагород і Продукції обмежена.

♦ 

6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

♦ 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.4. Беручи участь в Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: а) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог
законодавства становить персональні дані; б) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.

7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

7.9. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

7.10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.