АКЦІЯ «ПРИБУТКОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ СЕЗОН 2017–2018»

Акційні пропозиції

СХЕМА РОЗРАХУНКУ НОМІНАЛУ ВИНАГОРОДИ


Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням обсягу придбаної Акційної Продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний обсяг Акційної Продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства і код ЄДРПОУ Учасника Акції), підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційну Продукцію було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що гібриди кукурудзи субдистриб’ютор придбав в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Кількість Винагород і Продукції обмежено. Приймання-передача Винагороди Організатором Учаснику здійснюється на підставі відповідного акта.

ВИНАГОРОДА

Беручи участь в Акції і виконуючи її умови, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним об’ємом Акційної Продукції. У разі відмови від Винагороди вартість Акційної Продукції не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним вище. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ.

Для участі в Акції Учасник повинен придбати Акційну Продукцію в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора. При цьому якщо Про- дукцію було придбано у субдистриб‘ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну Продукцію субдистриб’ютор придбав в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Обсяг придбаної Акційної Продукції, який дає право на отримання Винагороди, становить не менше ніж 100 посівних одиниць (із розрахунку 80 000 (вісімдесят тисяч) насінин в одній посівній одиниці), або не менше ніж 200 л Елюміс, або не менеше ніж 400 л Люмакс в загальному / сумарному обсязі.

Акція (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Прибуткові засоби захисту кукурудзи 2017–2018», що реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної Продукції та вручення Винагород Акції Учасникам Акції, які виконали умови цієї Програми. Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особа (сільгоспвиробник). Акційна Продукція (далі — Продукція) — гербіциди для кукурудзи торгової марки «Сингента» Елюміс і Люмакс, які стосуються лише цієї Акції і не стосуються жодних інших Акцій ТОВ «Сингента». Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», яке міститься за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Акційну Продукцію. Винагорода ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ібіс», «Туристичний лідер» або інший туристичний оператор, GiftMall).

В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора чи в субдистриб’юторів офіційних дистриб’юторів Акційну Продукцію в зазначеній у таблицях нижче кількості.

1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується з засадами Програми. Засади Програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до засад Програми.
2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.
3. Беручи участь у цій Акції, Учасники дають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) вносити таку інформацію до баз персональних даних. Така згода розглядається також у трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
4. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, Учасники надали на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.
5. Беручи участь в Акції її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.
7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
8. У разі направлення претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто і за свій рахунок.
9. Організатор Акції не відповідальний у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.