Акція «Прибуткові гібриди соняшнику»

Акційні пропозиції

УМОВИ АКЦІЇ

Для участі в Акції Учасник повинен придбати та реалізувати Сільгоспвиробникові Акційну продукцію (гібриди соняшнику торгової марки «Сингента», які мають відношення лише до цієї Акції [розрахунок у посівних одиницях, 150 000 насінин в одній посівній одиниці]) та не мають відношення до будь-яких інших Акцій ТОВ «Сингента».

НОМІНАЛ РОЗРАХУНКУ

50 грн за 1 посівну одиницю придбаного та реалізованого Сільгоспвиробнику будь-якого гібрида з акційного списку.

Перелік гібридів, що беруть участь в Акції:

  • НК Делфі,
  • НК Фортімі,
  • НК Ададжіо,
  • Санай МР,                             
  • НК Рокі

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

З 1 жовтня 2019-го по 31 травня 2020 року.

Терміни подачі документів

До 10 березня 2020 року Учасник Акції повинен надати Організатору в письмовій формі й завірену належним чином Згоду на участь в Акції та погодження з її умовами до 10 березня 2020 року. У цьому документі зазначити обсяг, погоджений між Організатором та Учасником у письмовій формі.

До 19 червня 2020 року Учасник Акції повинен надати Організатору в письмовій формі й завірену належним чином Форму відповідного зразка на отримання Винагороди до 19.06.2020 року, в якій відображено запит на отримання Винагороди відповідно до умов цієї Акції.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

Учасниками Акції можуть бути тільки офіційні дистриб’ютори ТОВ «Сингента», зазначені за посиланням: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4

Підтверджувальний документ — заповнена належним чином Форма. Копії видаткових накладних (або витяг з 1С), які підтверджують продаж обсягів насіння соняшнику Сільгоспвиробникам. 

Винагорода — Сертифікати на вибір Учасника:

Для отримання Винагороди Учасникам Акції слід до 19 червня 2020 року подати такі документи:

  • Заповнену належним чином Форму 2 (Додаток № 2).
  • Копії видаткових накладних (або витяг з 1С), які підтверджують продаж обсягів насіння соняшнику Сільгоспвиробникам. Копії видаткових накладних повинні містити розбірливі дані (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатки покупця і продавця та підписи уповноважених осіб.
  • Інші документи на вимогу Організатора, які підтверджують кількісний обсяг закупівлі (надалі — Підтверджувальні документи).

Кількість Винагород і Продукції обмежена.

Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду у вигляді Сертифікату на вибір згідно з придбаним обсягом Акційної Продукції.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають.  

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: syngenta.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.