Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Потужний захист - приваблива ціна»

Акційні пропозиції
10.01.2019

Оскільки ТОВ «Сингента» (надалі – Організатор) має на меті стимулювання підвищення обсягів продажу засобів захисту рослин ТОВ «Сингента», зокрема, препаратів для захисту насіння території України.

Оскільки сільгоспвиробники, що мають право на виробництво сертифікованого насіння у повній відповідності вимогам чинного законодавства України (надалі – Учасники) зацікавлені у використанні якісних засобів захисту рослин, та їх придбанні за найбільш вигідними цінами.

Оскільки дистриб’ютори ТОВ «Сингента» (надалі – Дистриб’ютори) зацікавлені у збільшенні обсягів реалізації засобів захисту рослин, і, як результат, - збільшення прибутку, що є предметом та метою їхньої господарської діяльності.

Оскільки Організатор, Дистриб’ютори та Учасники зацікавлені у стимулюванні взаємовигідної співпраці та розвитку довгострокових партнерських відносин, то Організатор впроваджує маркетингову акцію «Потужний захист - приваблива ціна» (надалі – Акція) на умовах викладених нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – продукція, що має відношення до  Акції, а саме: протруйники «Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН», «Вайбранс Тріо 60 FS, ТН», «Селест Макс 165 FS, ТН», «Максим Форте 050 FS, т.к.с.», «Максим Адванс 195 FS, ТН», «Круїзер 350 FS, т.к.с.», «АТУВA + протектор Премакс, р.», що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами Учасникам у період з 1 грудня 2018 року по 10 жовтня 2019 року.

1.2. Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

1.3. Винагорода – Сертифікат від ТОВ «Сингента», а також поїздка до Європейської країни, які Учасник може отримати, прийнявши участь, відповідно до положень, зазначених у п.3 цих Правил.

1.4. Сертифікат – документ, що посвідчує право Учасника  на отримання знижки на продукцію, перелічену у п.3.1 цієї Програми. Сертифікат на знижку діє до 31.03.2020 року.

1.5. Знижка – сума коштів, яка, за вибором, осіб, що надають таку знижку (в даному випадку - Організатор) та її отримувачів (в даному випадку - Учасник), підлягає перерахунку особі, що має право на таку знижку, або сума, на яку зменшується заборгованість особи, що має право на таку знижку перед особою, яка надає таку знижку. Знижка є зміною суми компенсації вартості Товару у розумінні п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України.

1.6. Поїздка до Європейської країни - участь у діловій поїздці (конференції), яку організовує ТОВ «Сингента» із розрахунку 1 особа від одного Учасника, що виконав вимоги п 3.2 цих Правил. Вибір країни поїздки залишається за Організатором.

1.7. Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційну Продукцію, що має містити зафіксований придбаний об’єм Акційної Продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника та його код ЄДРПОУ) печатку і підпис уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

1.8. Насіннєва компанія – компанія, що займається насіннєвою діяльністю та внесена у «Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва», що розміщений на офіційному інтернет сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: http://www.minagro.gov.ua. Під дане визначення підпадають також партнери Насіннєвої компанії, які приймають участь у виробничому циклі насіннєвої діяльності Насіннєвої компанії.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, що відповідають вимогам п. 1.8 цих Правил, і які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Акційну Продукцію у зазначеній в п.3 цієї Програми кількості.

2.2. У разі якщо Учасником є  партнер Насіннєвої компанії у розумінні, визначеному у п.1.8 цієї Програми, такий Учасник повинен надати Організатору відповідне письмове підтвердження у вигляді офіційного листа від Насіннєвої компанії.

2.3. Кількість Винагород і Акційної Продукції обмежено.

3. ВИНАГОРОДА

3.1. У разі придбання одного або декількох з номіналів Акційної Продукції у офіційного дистриб’ютора Організатора (Список європейської країни за рішенням Організатора  офіційних дистриб’юторів Організатора можна знайти на наступному веб-сайті https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta) на суму 1 150 000 (мільйон сто п’ятдесят тисяч) грн., без ПДВ, Учасник Акції отримує в якості Винагороди Сертифікат на знижку на суму:

  • 280 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «Круїзер 350 FS, т.к.с.»;
  • 115 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН» та (або) «Максим Адванс 195 FS, ТН»;
  • 100 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «Селест Макс 165 FS, ТН»;
  • 85 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «АТУВA + протектор Премакс, р.»;
  • 70 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «Вайбранс Тріо 60 FS, ТН»;
  • 55 грн., без ПДВ, за кожен літр придбаного «Максим Форте 050 FS, т.к.с.».

3.2. У разі придбання Учасником Акційної Продукції на суму 2 000 000 (два мільйони) грн., без ПДВ, та більше, він отримує право на участь у поїздці на конференцію до європейської країни за рішенням Організатора додатково до отримання Сертифікату.

3.3. Отримання Учасником Сертифікату відповідно до умов, зазначених у цих Правилах, надає йому право на придбання по особливій ціні продукцію в офіційних дистриб’юторів Організатора. Дистриб’ютор вважається таким, що погодився з умовами цієї Програми, якщо він реалізує продукцію Учасникам на умовах, визначених у цій Програмі та відповідно до отриманого від Учасника Сертифікату.

3.4. Отримання Учасником Сертифікату відповідно до умов, зазначених у цих Правилах, надає йому право на придбання у офіційних дистриб’юторів Організатора по зниженій ціні продукції, яка зазначена у п. 1.1. умов цієї Програми При цьому, продукція може бути придбана як в одному найменуванні так і різних.

3.5. Для отримання Сертифікату, окрім інших вимог, зазначених у цій Програмі, необхідно:

  • звернутися до Організатора за отриманням Сертифікату;
  • передати офіційному дистриб’ютору Сертифікат для нарахування знижки;

3.6. Для отримання Винагороди Учасник повинен надати Організатору копію Підтверджувального документу із зазначенням об’єму придбаної в офіційного дистриб’ютора Організатора Продукції.

3.7. Кількість Винагород і Акційного Продукту обмежено.

3.8. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

3.9. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 1.7. Програми.

3.10. Видача Винагород відбувається після повної, за винятком поїздки до Європейської країни, оплати відповідного Акційного Продукту офіційному дистриб’ютору, в якого був придбаний Акційний Продукт. Документами, які підтверджують фактичну оплату Акційного Продукту Учасником є банківські документи (платіжні доручення), вексель або відповідне підтвердження від Дистриб’ютора.

4. ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ

4.1. Акція розпочинається з 1 грудня 2018 року та діє до 31.03.2020 року включно.

4.2. Строк придбання Продукції Учасником для виконання п. 3.1 та п. 3.2 умов Акції – з 1 грудня 2018 року до 20 жовтня 2019 року включно.

4.3. Видача Винагород Організатором відбувається протягом усього строку дії Акції.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись –  видаткові накладні, акти, додаткові документи, –  не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку, метою даної Програми жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

5.2. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та територій так званих ДНР та ЛНР на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на зазначених вище територіях.

5.3. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом передачі листівок в офіси дистриб‘юторів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

5.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.5. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.6. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

5.7. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

5.8. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

5.9. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

5.10. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

5.11. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.