АКЦІЯ «ПІДТРИМКА XXL»

Акційні пропозиції

З 26 червня 2017 року компанія «Сингента» запроваджує нову програму «Підтримка XXL» від «Фінансових рішень» для підтримки сільгоспвиробників, яка дає можливість фермерам отримати премію на зернові культури до 400 грн/т та забезпечити себе якісним насінням і ЗЗР на нову посівну кампанію.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

Право на участь в програмі акції надається сільгоспвиробникам, які займаються виробництвом такої сільгосппродукції: пшениця, ячмінь, кукурудза та ріпак.

Учасник має право отримати премію до ринкової ціни на продукцію до 15 доларів США у гривневому еквіваленті або ваучер розміром до 400 грн за кожну тонну відвантаженої продукції, який гарантує йому знижку на товари, що їх постачає дистриб’ютор за умови участі учасника в акції та виконання ним усіх вимог, передбачених цією програмою, зокрема (але не обмежуючись):

  1. Приєднатися до програми лояльності шляхом підписання з організатором договору купівлі-продажу продукції учасника або договору комісії в період з 26.06.2017 до 31.12.2017.
  2. Здійснити поставку або передачу на комісію продукції в період з 01.07.2017 до 31.12.2017 в кількості, за одним правочином, на таких умовах базису поставки (в трактуванні ІНКОТЕРМС 2010) не менше ніж:
  • FCA або СРТ — 500 метричних тонн
  • EXW (перепис на елеваторі) — 200 метричних тонн
  1. Укласти, але не раніше як 01.10.2017 із дистриб’ютором та організатором тристоронній договір відступлення права вимоги оплати за договором купівлі-продажу продукції або за договором комісії, на підставі якого учасник відступає дистриб’ютору право вимоги оплати від організатора за продукцію учасника (далі — договір відступлення з дистриб’ютором).
  2. Придбати товари у дистриб’ютора в період з 01.10.2017 по 01.07.2018.
  3. Сума відступлення за договором відступлення з дистриб’ютором повинна становити не менше, ніж вартість 20 % кількості продукції, поставленої або переданої згідно з договором купівлі-продажу або договором комісії.

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція починається 26 червня 2017 року і діє до 1 липня 2018 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій акції, учасники дають організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані учасників, здійснюється винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в акції, її учасники стверджують, що вся інформація, яка становить персональні дані, надана учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях. Беручи участь в акції, її учасник дає згоду (дозвіл) ТОВ «Сингента» на використання зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про акцію. У разі використання в акції персональних даних працівників учасника акції останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи. Учасник акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в акції. У разі надсилання претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто і за власний рахунок. Організатор акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку організатора акції обставини.


Детальна інформація за телефонами:

+38 067 555 26 45 Городецька Ксенія, молодший менеджер з розвитку бізнесу

+38 067 555 25 30 Гусєв Олег, менеджер з розвитку бізнесу в регіоні Центр-Захід

+38 067 555 27 56 Хрипко Роман, менеджер з розвитку бізнесу

+38 067 555 27 84 Рубан Юрій, менеджер з торгових операцій