АКЦІЯ «ПЕРЕМОЖНИЙ ТАНДЕМ»

Акційні пропозиції

♦ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Акція» (далі - Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «Переможний тандем», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Акції її Учасникам, а також акційний розіграш головних призів серед учасників, які виконали умови Акції.

1.2. Учасник Акції (далі – Учасник) – юридична особа (сільгоспвиробник).

1.3. Акційна Продукція (далі – Продукція) – продукція під ТМ «Нурел Д» за наступними ознаками:

  •  Інсектицид під ТМ «Нурел Д» у пластиковій каністрі обсягом 5 л виробництва «Доу АгроСаєнсіс», Кінг’з-Лінн, Великобританія

1.4. Організатор Акції (далі – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

1.5. Виконавець розіграшу (далі – Виконавець) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Маркетинг», що знаходиться за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 2-а, кв. 132.

1.6. Підтверджувальний документ – видаткова накладна на товар.

1.7. Винагорода:

Ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Ельдорадо», «Ібіс», «Туристичний лідер» та GiftMall), які він отримує згідно п.4 цієї Програми,

Основні призи, що підлягають розіграшу відповідно до умов цієї Акції:

  • 3 (три) туристичні ваучери на суму 150 000, 00 грн. кожний

♦ 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Акційну Продукцію у зазначеній в п.4 та п.5 цієї Програми кількості.

♦ 

​3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, розташованими на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, які розташовано на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, No 1207-VII, а також низки населених
пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради
Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, No 1207-VII, а також низки населених
пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради

♦ 

4. ВИНАГОРОДА (ВАУЧЕРИ. ОСНОВНІ ПРИЗИ)

4.1.  За купівлю 300 л Продукту Учасник Акції отримує ваучери на вибір на суму, еквівалентну 1000 грн. За кожні додаткові 100 л понад перші 300 л, але до 1000 л у загальному заліку, Учасник отримує додаткові 500 грн у вигляді ваучерів

4.2. За купівлю 1000 л Продукту Учасник Акції отримує ваучери на вибір на суму, еквівалентну 9000 грн. За кожні додаткові 100 л понад перші 1000 л Учасник отримує додаткові 1000 грн у вигляді ваучерів.

4.3. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документу із зазначенням об’єму придбаної в офіційного дистриб’ютора Організатора Продукції.

4.4.  Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

4.5. Кількість Винагород і Продукції обмежена.

4.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

4.7. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

4.8. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 4.4. Програми.

4.9. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

♦ 

5. УМОВИ РОЗІГРАШУ ОСНОВНИХ ПРИЗІВ

5.1. Учасники Акції, які придбали Акційні Продукти у загальному обсязі від 300 л, отримують шанс виграти один із трьох туристичних ваучерів на суму, що еквівалентна 150 000 грн.

5.2. Кожні 300 л Акційної Продукції дорівнюють 1 (одному) шансу на виграш.

5.3. Переможці будуть визначені Виконавцем розіграшу серед Учасників, які виконали всі умови, зазначені у пп. 5.1-5.2, шляхом вибору випадкових переможців за допомогою комп’ютерної програми у присутності нотаріуса.

5.4. Визначений за результатами розіграшу Переможець втрачає право на подальшу участь у розіграшу призів та відповідно має право на отримання лише одного призу. 

5.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримали право на одержання призу, оформляються протоколом, який підписують представники Організатора та Виконавця.

5.6. Результати розіграшу по Акції, тобто інформація про назву компанії-учасника, буде розміщена на сайті www.syngenta.ua та сторінці Сингента Україна у соціальній Інтернет мережі Facebook.

5.7. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документу із зазначенням об’єму придбаної в офіційного дистриб’ютора Організатора Продукції.

5.8. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

5.9. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.

♦ 

6. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

6.1. Акція розпочинається 12 лютого 2018 року та діє до 1 жовтня 2018 року.

6.2. До участі в Акції допускаються Продукція, яка придбана у період з 31 жовтня 2017 року по 1 серпня 2018 року.

6.3. Розіграш основних призів відбувається 3 вересня 2018 року з 13.00 до 17.00 години в приміщеннях Організатора, розташованих за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4

6.4. Час та/або дата, визначені для підбиття підсумків і визначення переможців, можуть бути змінені Організатором.

6.5. У разі настання обставин, зазначених  в пп. 6.4, Організатор повинен додатково проінформувати Учасників Акції про зміну часу та/або дати підбиття підсумків і визначення переможців розіграшу із зазначенням нового часу та /або дати.

♦ 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

7.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

7.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.5. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.

7.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

7.8. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

7.9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.