Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Операція «Чиста кукурудза» 2020»

Акційні пропозиції
15.10.2019

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Операція «Чиста кукурудза» 2020», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення їм Винагород.

2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна,  м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

3. Акція діє на всій території України, за винятком території, зазначеної у цій Програмі (п. 4). Кількість Акційної продукції обмежена.

4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар (Акційну продукцію).

5. Винагорода — ваучери/сертифікати партнерів на вибір Учасника, список партнерів наведено в Додатку № 1. Організатор залишає за собою право змінити список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції.

6. Акційна продукція — гербіциди Елюміс або Люмакс.


УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники, які вирощують польові культури і придбали для їх захисту гербіциди Елюміс або Люмакс у кількості, зазначеній в Загальних умовах акції п. 3.


СТРОК ДІЇ АКЦІЇ

Акція діє з 1 листопада 2019 року по 30 червня 2020 року. Термін подання документів для отримання Винагороди — з 15 червня по 31 серпня 2020 року.


УМОВИ АКЦІЇ

1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди у вигляді подарункового ваучера/сертифіката згідно з придбаним об’ємом препарату.

3. Для участі в Акції Учасник упродовж строку її дії повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційну продукцію в об’ємі, вказаному в таблиці нижче. 

Номінал Винагороди розраховується згідно з даними, вказаними в таблиці:

Об’єм препарату, л*

Номінал Винагороди, грн*

200–280 л

1000

300–380 л

1500

400–480 л

2000

500–580 л

2500

600–680 л

3500

700–780 л

4500

800–880 л

5500

900–980 л

6500

1000–1080 л

7500

1100–1180 л

8500

1200–1280 л

10 000

1300–1380 л

11 500

1400–1480 л

13 000

1500–1580 л

14 500

1600–1680 л

16 000

1700–1780 л

17 500

1800–1880 л

19 500

При купівлі 1900 л та більше номінал Винагороди збільшується на 2000 грн за кожні 100 л.
 

* Об’єми Акційної продукції розраховуються щодо кожного препарату (Елюміс або Люмакс) окремо.

Опис механізму розрахунку номіналу Винагороди: 1000 грн за перші 200 - 280 л; + 500 грн за кожні 100 л від 300 до 580 л; + 1000 грн за кожні 100 л від 600 до 1180 л; + 1500 грн за кожні 100 л від 1200 до 1780 л; + 2000 грн за кожні 100 л від 1800 л і більше.

4. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

 


ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ

1. Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа/документів (видаткової накладної на Акційну продукцію) із зазначенням об’єму  придбаної Акційної продукції та інформацію щодо бажаної Винагороди.

2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні.

3. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

4. Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пп. 5.2 цієї  Програми.

5. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.

6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

7. Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена.

 


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

 

 
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

4. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

9. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

 

ДОДАТОК 1
СПИСОК ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКЦІЇ «ОПЕРАЦІЯ «ЧИСТА КУКУРУДЗА» 2020»

НАЗВА КОМПАНІЇОПИССАЙТ
КОМПАНІЇ
ТОВ
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Спеціалізацією компанії «Хімлаборреактив» є комплексне оснащення лабораторій: обладнання, меблі, реактиви.agroliga.hlr.ua
ТОВ «ІНСТРУМЕНТ К»Компанія «Інструмент К» пропонує електро-, бензоінструмент, металоріжучий інструмент та обладнання для сільського господарства, саду, городу, водойми, поливу й обробки ґрунту.instrumentk.com.ua
ТОВ «СМАРТФАРМІНГ»Компанія «Смартфармінг» надає широкий спектр сервісів та послуг, зокрема: дрони, діагностика
системи управління земельним банком, точний обмір полів, створення електронних карт та ін.
Якщо замовлено послуги – експерти виїзжають до вас.
martfarming.ua
ТОВ
«СМАРТТРЕЙДІНГГРУП»
Компанія «СмартТрейдінгГруп» є офіційним імпортером дронів найпопулярніших торгових
марок. Надає послуги сканування територій, створення ортофотопланів, 3Д моделей,
застосування дронів у точному землеробстві. Якщо замовлено послуги – експерти
виїзжають до вас.
drone.uа
ТОВ «ЮВЕНТА-К»Компанія «Ювента-К» — лідер з продажу миючої та прибиральної техніки. Офіційний імпортер таких торгових марок, як KARCHER, WASHTEC, WOMA, PDQ.yuventa-k.
uaprom.net
ТОВ «ВЕНТА ЛАБ АГРО»Компанія «Вента Лаб Агро» — один із найбільших постачальників та виробників високоточного
лабораторного, біоаналітичного і промислового обладнання.
ventalab.ua
Компанія «ГЕОМЕТР
GPS»
Компанія «Геометр GPS» пропонує: прилади для точного виміру полів, системи паралельного
водіння, системи моніторингу техніки тощо. Якщо необхідні послуги налаштування – експерти
виїзжають до вас.
shop.gpsgeometer.
com
ТОВ «ПРАЙМ ЛАБ ТЕК»Компанія «Прайм Лаб Тек» пропонує широкий спектр послуг: агрохімічний аналіз торфу, хімічний аналіз води, надання рекомендацій щодо системи внесення добрив, агрохімічне обстеження ґрунту і рослин та ін. Працює консультаційний центр. Доставка зразків для аналізу приймається з усіх міст України кур'єрськими службами.plt.land
ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬ»Компанія ТОВ «Укртекстиль» випускає високоякісний спецодяг, робочі рукавці, захисні окуляри
та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
asup.prom.ua
ТОВ «АГРІЛАБ»«Агрілаб» — це консалтингова компанія, яка розробляє і втілює комплексні рішення для
підвищення ефективності агробізнесу; підбирає інструменти, які дозволяють клієнтам отримувати більше прибутку з кожного гектара поля: аналіз ґрунту, технології точного землеробства, агродіагностики, а також програмне забезпечення та обладнання для сільського господарства. Працює консультаційний центр. Експерти виїзжають до вас.
agrilab.ua
ТОВ «СОЮЗ ПРИНТ»Компанія «Союз Принт» надає послуги з комплексного обслуговування офісного устаткування. Сертифікати компанії можна використати для замовлення офісної техніки (комп’ютерів, копіювальних машин, сканерів та ін.), планшетів, телефонів тощо.souzprint.com
ТОВ «АГРО ОНЛАЙН»Компанія «Агро Онлайн» надає такі послуги: агрономічний супровід, моніторинг дронами,
проведення близько 20 видів агроаналізу, точний обмір полів, навчання персоналу та ін. Працює
консультаційний центр. Експерти виїзжають до вас.
agro-online.
com/ru
ТОВ «МЕТЕО ФАРМ»"Компанія «Метео Фарм» — незалежний метеосервіс, який надає повну інформацію щодо агропогодних умов саме на вашому полі. Можливість спостереження за всіма метеостанціями мережі компанії та оперування даними тих,
що знаходяться у радіусі до 40 км від вашого поля."
meteo.farm
ТОВ «МЕТОС УКРАЇНА»"Компанія «Метос Україна» пропонує: метеостанції, реєстратори даних, датчики
агрономічні рішення для різних сільськогосподарських культур
моделі хвороб, прогноз погоди та багато іншого."
metos.at
ОККОКількість АЗС «ОККО» на території України — близько 400 шт. Сертифікати можна обміняти
на будь-який тип палива.
okko.ua/ru/
network_map