Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ «ГАРНИЙ ЗАХИСТ – ГАРНИЙ ЗАРОБІТОК»

Акційні пропозиції
29.05.2018

 

Оскільки ТОВ «Сингента» (надалі – Організатор) має на меті стимулювання підвищення обсягів продажу засобів захисту рослин ТОВ «Сингента», зокрема, протруйників, призначених для на насіння зернових колосових культур, а також сої (надалі – Продукція)  на території України.

Оскільки сільгоспвиробники, що мають право на продаж сертифікованого насіння у повній відповідності вимогам чинного законодавства України (надалі – Учасники) зацікавлені у використанні якісних засобів захисту рослин, та їх придбанні за найбільш вигідними цінами.

Оскільки дистриб’ютори ТОВ «Сингента» (надалі – Дистриб’ютори) зацікавлені у збільшенні обсягів реалізації засобів захисту рослин, і, як результат, - збільшення прибутку, що є предметом та метою їхньої господарської діяльності

Оскільки Організатор, Дистриб’ютори та Учасники зацікавлені у стимулюванні взаємовигідної співпраці та розвитку довгострокових партнерських відносин, то Організатор впроваджує маркетингову акцію «Гарний захист – гарний заробіток» (надалі – Акція) на умовах викладених нижче.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – продукція, що має відношення до  Акції, а саме: протруйники «Вайбранс Інтеграл», «Селест Макс», «Максим Форте», «Максим Адванс», «Круїзер», що реалізуються Організатором Дистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами Учасникам.

1.2 Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

1.3. Винагорода – Сертифікати Організатора, що засвідчують право Учасника на отримання знижки відповідно до наступного порядку:

 • Гривневий еквівалент 5-ти доларів США на кожен літр для продуктів «Вайбранс Інтеграл», «Селест Макс»;
 • Гривневий еквівалент 2,5 долара США на кожен літр для продуктів «Максим Форте», «Максим Адванс»;
 • Гривневий еквівалент 1,5 долара США на кожен літр для продукта «Круїзер».

1.4. Сертифікат – сертифікат на знижку на Продукцію в розмірі, визначеним п. 1.3 Програми, який ТОВ «Сингента» надає Учасникам Програми на придбання Продукції в офіційних дистриб’юторів Організатора, що приймають участь в Акції. Приймання дистриб’ютором Сертифікату від Учасника Акції означає його згоду з умовами цієї акції.

1.5. Знижка – сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість, внаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної у договорах поставки між Дистриб’юторами та Учасниками, а також у договорах між Організатором та Дистриб’юторами. Знижка є зміною суми компенсації вартості Товару у розумінні п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України.

Знижка надається на суми в національній валюті – гривні, що еквівалентна сумам в доларах США, відповідно до шкали, визначеної у п.1.3 цієї Програми, по курсу продажу долара США, що склався на міжбанківському валютному ринку України на дату видаткових документів на Продукцію, за даними Інтернет-сторінки http://minfin.com.ua/currency/mb/, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній, - визначається як курс готівкового продажу долару США на початок відповідного дня у банку Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві

2. УМОВИ УЧАСТІ АКЦІЇ

 1. 1. В Акції мають право брати участь сільськогосподарські підприємства, які планують придбати в офіційних дистриб’юторів Організатора Акційну Продукцію та в подальшому реалізувати її кінцевим споживачам.
 2. 2. Кількість учасників Програми обмежена – лише перші 15 господарств які першими нададуть Організатору письмове підтвердження (заявку-гарантію) про придбання продукції в період  з 31 травня 2018 року по 15 серпня 2018 року.
 3. 3. Акція розповсюджується тільки на тих Учасників, які використають придбану Акційну Продукцію у своїй насіннєвій діяльності, а саме: для обробки Акційною Продукцією насіння зернових колосових культур, а також сої та реалізації сертифікованого обробленого насіння третім особам – кінцевим споживачам. Організатор здійснює контроль виконання цього пункту у відповідності з п.п е) п. 3.1.  цієї Програми.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

 1. 1. Для участі в Акції, окрім інших вимог, зазначених у цій Програмі, Учаснику необхідно:

а) Звернутися до ТОВ «Сингента»  в особі менеджера по роботі з ключовими клієнтами по обробці насіння із (1) повідомленням про бажання взяти участь у Акції, а також із (2) письмовим запитом про отримання ваучера та надати (3) письмову гарантію обробити насіння Акційною Продукцією із зазначенням кількості насіння та норми використання Продукції, а саме: для ячменю та пшениці – «Максим Форте», «Селест Макс», «Вайбранс Інтеграл»; для сої – «Максим Адванс», «Круїзер». Зазначене насіння має бути в подальшому реалізоване Учасником його клієнтам (третім особам).

b) Замовити один або декілька з перерахованих номіналів Продукції на загальну суму еквівалентну не менш як 40 000 (сорок тисяч) доларів США без ПДВ в офіційних дистриб’юторів ТОВ «Сингента».  Для цілей цього пункту гривневий еквівалент зазначеної у цьому пункті суми визначається по курсу продажу долара США, що склався на міжбанківському валютному ринку України на дату видаткових документів на Продукцію, за даними Інтернет-сторінки http://minfin.com.ua/currency/mb/, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній, - визначається як курс готівкового продажу долару США на початок відповідного дня у банку Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві

c) Передати дистриб’ютору ваучер для нарахування знижки.

d) Замовлена Продукція має бути поставлена Учасникам до 15 вересня 2018 року.

e) На вимогу Організатора Учасник Акції зобов’язаний надати Організатору зразки партій насіння, оброблених Продукцію для підтвердження її використання, а також перевірки якості використання Продукції, в цілях, передбачених п. 2.3 цих правил. Відбір зразків здійснюється Учасником. Відібрані зразки направляються Учасником Організатору в Інститут Захисту Насіння (Seedcare) за адресою: с. Чумаки, вул. Шкільна, 10, Дніпропетровська обл. Організатор має право здійснювати контроль за процесом відбору зразків відповідно до цього пункту.

4. ВИНАГОРОДА 

4. Винагородою за умовами Програми є можливість придбати Продукцію зі знижкою один раз під час обміну ваучеру у розмірі, визначеним п. 1.3 Програми.

5.ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ 

5. Строк дії Програми, протягом якого Учасник може замовити продукти – з 31 травня 2018 року до 15 серпня 2018 року. 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1. 1. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та територій так званих ДНР та ЛНР на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на зазначених вище територіях.
 2. 2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом передачі листівок в офіси дистриб‘юторів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
 3. 3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
 4. 4. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
 5. 5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
 6. 6. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
 7. 7. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.
 8. 8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
 9. 9. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.
 10. 10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.