Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ «ЕНЕРГІЯ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ»

Акційні пропозиції
10.06.2021

Беручи участь в Акції, Учасники можуть отримати Бали за придбануАкційну продукцію, які вони мають право обміняти на Винагороду

Нарахування Балів Учасникам Акції відбувається за кожну придбану Учасником одиницю Акційної продукції (літр) у рамках вимог Акції.

Кількість Балів за відповідну одиницю Акційної продукції наведено нижче.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акція — маркетинговий захід під умовною назвою «Енергія захисту зернових. 2021», що реалізується в рамках і відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції, накопичення Балів та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали її умови.

Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), який виконав умови і приєднався до цієї Акції.

Акційна продукція — продукти Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH та Селест® Макс 165 FS, ТН, які було придбано з 1 лютого 2021 року до 30 вересня 2021 року і які відповідають таким вимогам:

• Оригінальні протруйники в пластиковій каністрі об’є-мом 5 і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).

•  Придбані в Офіційного Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора Організатора в період з 1 лютого 2021 року до 30 вересня 2021.

 

Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).

Офіційний Дистриб’ютор — посередник, який купує засоби захисту рослин безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції або іншим посередникам (Субдистриб’юторам), які, своєю чергою, продають такі засоби захисту рослин виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам). Перелік Офіційних Дистриб’юторів наведено за посиланням:  https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta

Субдистриб’ютор — посередник, який купує засоби захисту рослин в Офіційного Дистриб’ютора для перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на  Акційну продукцію.

Винагорода — Сертифікат або Ваучер, який Учасник може отримати відповідно до умов цієї Акції. Організатор залишає за собою право змінити перелік Сертифікатів та/або Ваучерів і список партнерів, у яких Організатор купує такі Сертифікати та/або Ваучери для обміну Винагороди за результатами Акції.

Сертифікат — подарунковий сертифікат мережі заправок «ОККО» та/або мультибрендовий сертифікат Bodocard, та/або сертифікат торговельної мережі «Епіцентр», що засвідчує право Учасника на отримання матеріальних цінностей, які надає відповідний партнер Організатора.

Ваучер — оформлений і виданий Організатором документ, який засвідчує право Учасника на отримання Знижки на наступне придбання Товарів (лише засоби захисту рослин), які Учасник купує в Офіційного Дистриб’ютора. Термін дії Ваучера — до 31 серпня 2022 року.

Товар або Товари — засоби захисту рослин, які Організатор реалізує Дистриб’юторам, а далі Дистриб’ютори — Учасникам (безпосередньо або через Субдистриб’юторів).

Знижка — сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість унаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної в договорах поставки між Дистриб’юторами й Учасниками, а також у договорах між Організатором і Дистриб’юторами.

Бал — умовна облікова одиниця, яка нараховується Учаснику відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором на умовах, визначених цією Програмою. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів у жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грішми і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Акції.

  

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в Офіційних Дистриб’юторів та/або Субдистриб’юторів Акційну продукцію в зазначених в умовах цієї Програми об’ємах.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також крім низки населених пунктів на території Донецької й Луганської областей (на підставі Указу про набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014).

 

ВИНАГОРОДА

Беручи участь в Акції, Учасники можуть отримати Бали за придбану Акційну продукцію, які вони мають право обміняти  на Винагороду
Нарахування Балів Учасникам Акції відбувається за кожну придбану Учасником одиницю Акційної продукції (літр) у рамках вимог Акції. Кількість Балів за відповідну одиницю Акційної продукції наведено в схемі з умовами Акції.

У разі замовлення Ваучера або Сертифіката величина Винагороди розраховується за принципом 1 Бал = 1 грн.

 Учасник, який отримав Бали відповідно до умов цієї Акції, має право обміняти їх на такі Сертифікати:

  • Сертифікат «ОККО» наявний у будь-яких номіналах, кратних 25 грн.
  • Сертифікат Bodocard наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн.
  • Сертифікат «Епіцентр» наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн.

 Сертифікати Bodocard і «Епіцентр» різних номіналів можуть сумуватися. Сертифікати «ОККО» не сумуються між собою.
Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено Сертифікати Bodocard та «Епіцентр», є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства. Перелік матеріальних цінностей, які може отримати володілець Сертифікатів у рамках даної Акції, запитуйте у свого менеджера.
Отримання в якості Винагороди Сертифікатів здійснюється на підставі акта приймання-передачі, який повинен бути підписаний керівником Учасника або належним чином уповноваженою особою.  Учасник зобов’язується забезпечити належним чином уповноваженого представника на отримання Винагороди. У разі порушення цього зобов’язання через неналежний контроль або з іншої, незалежної від Організатора причини, останній не несе жодної відповідальності.
Категорично забороняється використання Винагороди працівниками Учасника у власних цілях, окрім випадків, коли таке право надано такому працівникові Учасником, який має право володіти, користуватися та розпоряджатися Винагородою відповідно до положень цієї Програми на підставі належним чином оформленого правочину між Учасником та його працівником. 
Отримання Учасником Ваучера відповідно до умов, описаних у цій Програмі, дає йому право в майбутньому придбати в  Офіційних Дистриб’юторів Організатора Товари зі Знижкою. Це правило не поширюється на Товари, придбані в Субдистриб’юторів. Такі Товари може бути придбано як в одному найменуванні, так і в різних.
Сума Знижки не повинна становити більше ніж 10 % від загальної суми закупівлі Товарів Учасником в Офіційного Дистриб’ютора згідно з кожною накладною та кожною одиницею Товару окремо і визначається умовами окремого договору між Учасником та Офіційним Дистриб’ютором.
Для отримання Ваучера, крім інших, зазначених у цій Акції вимог, потрібно:

  • звернутися до регіонального представника Організатора для отримання Ваучера;
  • передати Офіційному Дистриб’юторові Ваучер для нарахування Знижки;
  • Учасник повинен придбати Товари Організатора  в Офіційного Дистриб’ютора з використанням Ваучера до 31 серпня 2022 року.

 Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в Офіційного Дистриб’ютора Організатора або Субдистриб’ютора Акційної продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований  придбаний об’єм Акційної продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника і його код ЄДРПОУ) печатку, у разі її наявності в Учасника, і підпис уповноваженого представника Офіційного Дистриб’ютора та печатку і підпис уповноваженого представника Учасника.
Термін надання Знижки (від моменту настання підстав до фактичної виплати) і порядок її нарахування визначаються договором поставки Товарів між Офіційним Дистриб’ютором і Учасником. Організатор не відповідає за непогодження надання такої Знижки між Офіційним Дистриб’ютором та Учасником.
 

Кількість Акційної продукції обмежена.

 У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.
Отримати Винагороду можна лише за умови надання копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам Акції.
У рамках цієї Акції під Винагородою мається на увазі можливість придбати Товари / Сертифікати, зазначені в цій брошюрі (крім Ваучерів на знижку від Організатора) за 1 грн 20 коп.
Бали, нараховані Учасникам під час участі в Акції, не можна передавати, продавати, перераховувати (переказувати), обмінювати, використовувати як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужувати Учасниками на користь третіх осіб або використовувати в інший спосіб, окрім як у порядку, передбаченому цією Програмою.

 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 1 лютого 2021 року і діє до 30 вересня 2021 року.
Термін дії Ваучера на Знижку — до 31 серпня 2022 року.
Термін подання Підтверджувальних документів для отримання 
Винагороди — до 15 грудня 2021 року.

 

ІНШІ ЗАСАДИ

Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без погодження з Учасниками. Організатор залишає за собою право змінити або замінити Винагороди по Акції без попереднього погодження з Учасниками.

Організатор залишає за собою право не допускати до участі   в  Акції Учасників, які придбали Акційну продукцію зі Знижками та/або на інших умовах, що призвели до зниження звичайної ціни Акційної продукції.
Підтверджувальні документи, які Учасник надсилає Організатору, зокрема, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції тощо) конкурентів Організатора. Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому разі метою цієї Програми не є отримання комерційної інформації конкурентів. Таку інформацію одержано не з волі Організатора, і він може її отримати лише внаслідок невиконання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, зокрема технічні.
Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми, які може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми.
У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.
Беручи участь у цій Акції, Учасники дають згоду Організатору на безстрокове і безкоштовне:(і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення  й використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані;(іі) вносити таку інформацію в бази персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, Учасниками надано на законних підставах і вони мають право її використовувати і розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересівтретіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
У разі надсилання претензії (зокрема судового позову) до  ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено сертифікати Bodocard та «Епіцентр», є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства.  Володілець сертифікатів Bodocard, отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2021», має право обміняти їх на паливні сертифікати мережі WOG або Socar чи сертифікати торговельної мережі «Фокстрот». Водночас сертифікати «Фокстрот» можна обміняти лише на товари торговельної мережі, які пов’язані з аграрною діяльністю. Перелік таких товарів зазначено на вебсайті за посиланням: https://bodocard.ua/syngenta. Перелік матеріальних цінностей, які може отримати володілець сертифікатів «Епіцентр», отриманих в рамках даної Акції, зазначено в таблиці.

АВТОГРУПА ТА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИАвтоаксесуари, автобезпека, автоелектроніка, автозапчастини, автокосметика, автомобільне освітлення, автофарба та малярка, автохімія, АКБ та аксесуари, зарядні, пускозарядні, інвертори, ковпаки та диски, компресори, насоси та пилосмоки, оливи, серветки, ганчірки, губки, транспортні засоби, тяговопідйомні механізми, шини, щітки для скла, акумуляторний інструмент, деревообробка, засоби захисту, набори електроінструментів, різання та шліфування, свердління та довбання
БУДІВЕЛЬНИЙ ВІДДІЛАксесуари для укладання плитки, аксесуари та добірні елементи, вироби з мармуру та граніту, вікна та двері, ворота гаражні, гіпсокартон, димохідні системи, драбини, підмости, вишки, елементи облаштування, з`єднувальні елементи, звукоізоляція та акустика, обладнання для будівельних робіт, панелі гіпсові з ефектом 3D, панелі декоративні, підвісна стеля Грильятто, підвісна стеля Рейкова, плити, плити підвісної стелі, плити підвісної стелі алюмінієві, плитка декоративна бетонна, плитка декоративна гіпсова, плитка з натурального каміння, полімерні вироби, профіль для гіпсокартону, профіль для підвісних стель, сітки та стрічки штукатурні, склоблоки, твердопаливне обладнання, блоки бетонні, блоки для утеплення та комплектуючі, блоки керамічні, відливи, геотекстиль, елементи облаштування та мощення, з/б вироби, зовнішня каналізація, комплектуючі, метал, металеві системи огорожі, не автоклавні блоки, опалубка, перестіночні блоки, сайдинг, септики, системи водовідведення, сітка зварна рулонна, сітка канільована, сітка кладочна, сітка просічна, сітка рябиця, софіт, стінові блоки, цегла вогнетривка, цегла декоративна, цегла керамічна, цегла керамічна рядова, цегла клінкерна, цегла силікатна, базальтовий утеплювач, герметизуючі стрічки, герметики, екструдований пінополістирол, засоби для ремонту та реконструкції, клеї, кріплення для систем теплоізоляції, мастики гідроізоляційні, монтажна піна, очисники та захисні покриття, пінополістирол, пластифікатори та добавки в бетон, поролон, рулонні полімерні матеріали, скловата
ВІДДІЛ МЕТАЛЕВИХ ПРЕДМЕТІВВуличне обладнання, меблі, полиці та кронштейни, прибирання, сейфи та металеві меблі, стелажі, таблички та наклейки, торгове обладнання, урни, ящики, анкерна техніка, балюстради, будівельні кутники, дюбельна техніка, елементи ковки, заклепки, кріплення з латуні, кріплення тен, ланцюги, меблеве кріплення, метричні вироби, набори та пристрої, нержавіюче кріплення, пакувальні матеріали, поліамідне кріплення, профілі, саморізи, сантехнічне кріплення, системи захисту та попередження, супутні товари, такелаж, технічні текстильні, стрічки, технічні тканини, троси та канати, хімічне кріплення, цвяхи, шурупи та гвинти, дріт, лист, метал по, металопрокат опт, нержавіючий прокат, полімерні та композитні матеріали, сортовий і фасонний прокат, труби, аксесуари для ключів, виготовлення ключів, гардеробні системи зберігання, колеса та ролики, комплектуючі для дверей та вікон, комплектуючі для меблів, матеріали для ремонту та перетяжки меблів, мотузки, набори для розсувних шаф, фурнітура до трейлерів для човнів та причепів, фурнітура та  аксесуари до плавзасобів
ДЕКОАрхівація та діловодство, бланки, документи, конверти, бумбел офісний, готові набори, карти автошляхів, картографія, книги для записів, комплексні набори, маркери, олівці кольорові, олівці чорнографітні, організація робочого місця, офісна техніка, офісні дрібниці, офісні інструменти, папір офісний білий А3, А5, папір офісний білий А4, папір офісний кольоровий, папір спеціальний, презентаційне обладнання, приладдя для креслення, ручки, фломастери
ДЕКОРАТИВНИЙ ВІДДІЛЗасоби для дерева, малярний інструмент, підготовка поверхні, промислові покриття, фарба, антивірусні набори, антисептики, декоративне покриття, карнизи, сонцезахист, шпалери
ДЕРЕВОДвері вхідні, двері другі, двері міжкімнатні, пагонаж, бондарні вироби, вагонка мдф, клей для деревини та пвх, комплектуючі, мдф, комплектуючі пвх, панелі пвх, підвіконня, азбестоцементні труби та муфти, водостічні системи, легка (прозора) покрівля, мансардні вікна та вилази, металопрокат, пиломатеріал, підпокрівельні, фасадні плівки та мембрани, плоска покрівля, скатна покрівля, асфальт, бетон бсг, вапно, герметики для заповнення швів, гідрофобізатори фасадні, гіпс будівельний, глина вогнетривка, ґрунтовки, добавки для розчинів, добавки кольорові для заповнення швів, засоби для очищення та захисту плитки, засоби для підсилення адгезії, інструменти для затирання швів плитки, карбід кальцію, керамзит, клеї для плитки акрилові, клеї для плитки білі, клеї для плитки грес, клеї для плитки економ, клеї для плитки жаростійкі, клеї для плитки напів- та еластичні, клеї для плитки стандартні, клеї поліуретанові, крейда, мастики гідроізоляційні, мертель, пісок, полімерні покриття, розчини будівельні, сажа будівельна, стрічки герметизуючі гідроізоляційні, стяжки для підлоги, суміші вогнетривкі, суміші гідроізоляційні, суміші для армування теплоізоляції, суміші для кріплення гіпсокартону, суміші для кріплення та армування теплоізоляції, суміші для кріплення теплоізоляції, суміші для підлоги самовирівнювальні, суміші кладкові для блоків, суміші ремонтні, суміші шпаклювальні акрилові, суміші шпаклювальні вапняні, суміші шпаклювальні гіпсові, суміші шпаклювальні полімерні, суміші шпаклювальні цементні, суміші штукатурні вапняні, суміші штукатурні гіпсові, суміші штукатурні декоративні, суміші штукатурні теплоізоляційні, суміші штукатурні цементні, суміші штукатурні, цементно-вапняні, сухий бетон, тальк, фарби вапняні, фуги для вологих приміщень, фуги для сухих приміщень, фуги на епоксидній основі, цемент 400, цемент 500, цемент білий, цемент специфічний, шамотний порошок, щебінь
ЕЛЕКТРОТЕХНІКАЕлектромонтажне обладнання, елементи живлення, електромонтажні матеріали, ліхтарі, електровстановлювальна фурнітура та монтажні коробки, кабельно-провідникова продукція та подовжувачі, декоративне освітлення, джерела світла, сучасний дизайн, побутово-адміністративне освітлення, садово-паркове освітлення, підсвітки, настільні лампи учбові
ІНСТРУМЕНТИАбразивні круги, алмазні диски та алмазні фрези, балони, біти, бури та зубила, відра та будівельні ємності, гнучкі абразиви, електроди та дріт зварювальний, клей та вологопоглинач, коронки, пильні диски, пилки для лобзика, фрези, пневмоінструмент, приладдя до інструменту, свердла, скоби та заклепки, ущільнювач, щітки, ящики, органайзери, сумки для інструментів, будівельне обладнання, вантажопідйомне обладнання, верстати для обробки плитки та каменю, верстати для шліфувальня та заточування, двигуни, деревообробка, енергетика, зварювальне обладнання, клінінг, компресори, машини, станки, обладнання, меблі для майстерні, металообробка, обігрів, обладнання для переробки, викрутки, вимірювання та розмічання, головки торцеві, губцевий інструмент, деревообробка, діелектрика, ключі, лазерна техніка, металообробка, молотки / ломи / зубила, набори, ножі та ножиці, оздоблювальні інструменти, паяння та випалювання, ручний інструмент
МЕБЛІВішалки для одягу, етажерки, корпусні та м’які меблі для офісу, офісні крісла та стільці, тумби та шафи для взуття, тумби ТВ, шафи кутові, шафи розпашні, шафи-купе
ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА СПОЖИВЧА ЕЛЕКТРОНІКААсортимент сезону «ЗИМА», асортимент сезону «ЛІТО», вентиляція припливно-витяжна, всесезонний асортимент
ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИДопоміжні елементи, керамограніт (грес), плитка для підлоги, плитка для стін, комплектуючі до підлоги, ламінат, паркет, брудозахист та клеї, килимові покриття, покриття для підлоги  з ПВХ
САД І ГОРОДБондарські вироби, візки, драбини, захисні пристосування та спецодяг, інструмент для ґрунту та саду великий, інструмент для ґрунту та саду малий, інструмент для прибирання снігу, оприскувачі та лійки, плівка поліетиленова, покривний матеріал, приладдя для прибирання саду, ріжучий інструмент, сітка, сокири, тачки, теплиці, технічні ємності, товари народного використання, аератори, скарифікатори, розкидувачі, акумулятори та зарядні пристрої, газонокосарки, двигуни та запчастини, електроніка, культиватори та мотоблоки, кущорізи, ножиці для трави та кущів, мотокоси, повітродувки та оприскувачі садові, подрібнювачі, розколювачі дров, приналежності до мотокос та тримерів, приналежності до пилок ланцюгових, снігоприбиральні машини, техніка для прибирання, технічні рідини, шланги
САНТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛАксесуари до кулерів та бутлів, арматура для бачка, бутлі, водопровідні системи ,водяна тепла підлога, герметики для монтажу каналізації, дверцята ревізійні, запірна арматура, захист водопровідної системи, ізоляція для труб, інструмент для монтажу, інструмент для прочистки, каналізація, картриджі та змінні елементи, комплектуючі до насосів, кріплення для труб, водопровідних, кулери, лічильники води, насоси, нерознесені, підключення для побутової техніки, підключення для унітазу, підлоговий відвід води, промислова запірна арматура, різьбова ізоляція, системи комплексної очистки води, сифони, сіль для систем комплексної очистки, труба каналізаційна, труби водопровідні, фільтрація, фільтри від накипу, фільтри магістральні, фільтри побутові, фітинг каналізаційний, фітинг різьбовий латунний, фітинг різьбовий нікельований, фітинг різьбовий хромований, фітинги до труб водопровідних, шланги для сантехнічних приладів, шланги та трубки, акумуляційні ємності, водонагрівальне обладнання, водонагрівачі газові проточні, водонагрівачі електричні накопичувальні, водонагрівачі електричні проточні, колектори та шафи, комплектуючі для водонагрівачів, комплектуючі для радіаторів, комплектуючі для рушникосушарок, комплектуючі до газових котлів, комплектуючі та аксесуари для теплої підлоги, конвектори газові, конвектори підлогові, фанкойли, тепловентилятори, котли газові, котли електричні, котли твердопаливні, нагрівальні кабелі, нагрівальні мати, нагрівальні плівки, обв’язка системи опалення, радіатори електричні, радіатори секційні, радіатори секційні збірні, радіатори сталеві, радіатори чавунні, розхідні матеріали для системи опалення, саморегулюючі кабелі, системи керування опаленням, системи обліку, системи сонячного нагріву води, тени для рушникосушарок, теплові насоси, терморегулятори, циркуляційні насоси та розширювальні баки