АКЦІЯ «ДОРОГОВКАЗ ДО ВАШОГО УСПІХУ»

Акційні пропозиції

За кожні 60 л придбаної продукції учасник може обрати як винагороду ваучери на суму, еквівалентну 1 000 грн. За кожні додаткові 30 л «Максим Стар» після 60 л додаткова винагорода становитиме еквівалент 500 грн. якщо обсяг придбаного акційного «Максим Стар» складає 300 л і більше, учасник може замовити у якості винагороди сертифікат на знижку із розрахунку 500 грн. за кожні 30 л.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1. 1 «Акція» – маркетинговий захід під умовною назвою «Максим Стар», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції Акційного Продукту та вручення Винагород Акції Учасникам Акції, які виконали умови Акції.

 2. 2 Учасник Акції  – юридична особа (сільгоспвиробник).

 3. 3 Акційний Продукт  – продукт під ТМ «Максим Стар» за наступними ознаками:

 • Протруйник під ТМ «Максим Стар» у пластиковій каністрі обсягом 20 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ», Базель, Швейцарія, на заводах: «Сингента Продакшн Франс САС», Сент П‘єр Ла Гарен, Франція або «Сингента Агро СА», Порріно, Іспанія.

​     1.4 Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.

     1.5 Підтверджувальний документ – видаткова накладна на Акційний продукт.

 1. 6. Винагорода – на вибір Учасника: або ваучери від зазначених брендів («Bodo», туристичний ваучер «Туристичний лідер», «Ібіс», «Ельдорадо», «Gift Mall», «Епіцентр»), або Сертифікат від ТОВ «Сингента» який Учасник може отримати відповідно до положень, зазначених у п.4 цих Правил.

 2. 7 Сертифікат – документ, що посвідчує право Учасника  на отримання знижки на продукцію, перелічену у п.4.5 цієї Програми.

 3. 8 Знижка – сума коштів, яка, за вибором, осіб, що надають таку знижку та її отримувачів, підлягає перерахунку особі, що має право на таку знижку, або сума, на яку зменшується заборгованість особи, що має право на таку знижку перед особою, яка надає таку знижку. Знижка є зміною суми компенсації вартості Товару у розумінні п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

 1.  В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Акційний Продукт у зазначеній в п.4 цієї Програми кількості.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

 1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.

4. ВИНАГОРОДА

 1. 1 За кожні 60 л придбаного Акційного Продукту  Учасник Акції може обрати в якості Винагороди ваучери номіналом 1 000 грн. За кожні додаткові 30 л «Максим Стар» після 60 л додаткова Винагорода становитиме еквівалент 500 грн.

 2. 2 Якщо сумарний обсяг придбаного Акційного Продукту складає 300 л і більше, Учасник може замовити Сертифікат на знижку із розрахунку 500 грн. за кожні 30 л.

 3. 3 Отримання Учасником Сертифікату відповідно до умов, зазначених у цих Правилах, надає йому право на придбання по особливій ціні переліченої у п. 4.4 продукції в офіційних дистриб’юторів Організатора, які погоджуються з умови цієї Програми. Підтвердженням погодження офіційним дистриб’ютором Організатора із положеннями цієї Програми є приймання ним Сертифікату від Учасника для його виконання.

 4. 4 Отримання Учасником Сертифікату відповідно до умов, зазначених у цих Правилах, надає йому право на придбання у офіційних дистриб’юторів Організатора по зниженій ціні продукції (засобів захисту рослин та/або насіння). При цьому, продукція може бути придбана як в одному найменуванні так і різних.

 5. 5 Для отримання Сертифікату, окрім інших вимог, зазначених у цій Програмі, необхідно:

А) Звернутися до регіонального представника Організатора для отримання Сертифікату.

Б) Передати офіційному дистриб’ютору Сертифікат для нарахування знижки.

В) Акційний Продукт повинен бути  придбаний Учасником у офіційного дистриб’ютора до кінця 2018 року.

 1. 6 Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документу із зазначенням об’єму придбаної в офіційного дистриб’ютора Організатора Продукції.

 2. 7  Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Акційного Продукту, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника та його код ЄДРПОУ) печатку і підпис уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.

 3. 8 Кількість Винагород і Акційного Продукту обмежено.

 4. 9 Отримуючи Винагороду, Учасник підписує із Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

 5. 10 У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

 6. 11 Отримати Винагороду можна лише за наявності копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 4.7. Програми.

 7. 12 Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

 8. 13 Видача Винагород відбувається після повної оплати відповідного Акційного Продукту офіційному дистриб’ютору, в якого був придбаний Акційний Продукт. Документами, які підтверджують фактичну оплату Акційного Продукту Учасником є банківські документи (платіжні доручення) або відповідне підтвердження від Дистриб’ютора.

5. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

 1. 1 Акція розпочинається з 1 червня 2018 року та діє до 1 листопада 2018 року.
 2. 2 До участі в Акції допускаються Продукція, яка придбана у період з 1 червня 2018 року по 10 жовтня 2018 року.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
6.2 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.3 Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.4 Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
6.5 Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.6 У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.
6.7 Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.8 У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.
6.9 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.