АКЦІЯ «ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ»

Акційні пропозиції

«ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ»
ПО ГІБРИДАМ РІПАКУ ОЗИМОГО SAFECROSS

Купуй 400 посівних одиниць насіння озимого ріпаку в період з 15 червня до 15 жовтня 2017 року
Отримай поїздку на селекційну станцію в Німеччині (Бад Зальцуфлен) у листопаді 2017 року на одну особу

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Вигідна покупка», який реалізується в рамках і відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Акції Учасникам Акції.
1.2. Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особи (сільгоспвиробник).
1.3. Акційна Продукція (далі — Продукція) — продукція під ТМ «Сингента», яка бере участь в Акції, а саме: • гібриди ріпаку озимого
1.4. Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», яке міститься за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
1.5. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.
1.6. Винагорода — за умов виконання засад цієї Програми Учасник отримає в подарунок поїздку на селекційну станцію в Німеччині (Бад Зальцуфлен) у листопаді 2017 року на одну особу

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ


2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора та субдистриб’юторів Продукцію в зазначеній в п. 3 цих Правил кількості.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ


3.1. Акція діє на всій території України. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 та низки населених пунктів на території Донецької і Луганської областей (на підставі указу про запровадження в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами на територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та в окремих населених пунктах Донецької і Луганської областей. Це обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови якщо вони належним чином і в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, крім тих, що розташовані на території АР Крим, Донецької і Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які неможлива або ускладнена, або якщо Учасники виявлять бажання і матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди в спосіб і місці, погодженому з Організатором.
3.2. Організатор і виконавець Акції —ТОВ «Сингента».
3.3. Учасниками Акції можуть бути:
3.3.1. Сільгоспвиробники, відповідно до означення, описаного в п. 1 цієї Програми, котрі придбали оригінальну продукцію насіння озимого ріпаку, яку виробляє Група компаній «Сингента», в кількості не менше як 400 посівних одиниць у період з 15 червня до 15 жовтня 2017 року та надали ТОВ «Сингена» документарне підтвердження (товарні накладні) придбання продукції в кількості, зазначеній у цьому пункті.
3.4. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документа із зазначенням об’єму Продукції.
3.5. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.
3.6. Кількість Винагород і Продукції обмежено.

 ВИНАГОРОДА


4.1. За кожні 400 п. од. Учасник Акції (Сільгоспвиробник), за умови виконання засад цієї Програми, отримає подарунок — поїздку на селекційну станцію в Німеччині (Бад Зальцуфлен) у листопаді 2017 року на одну особу.
4.2. У разі відмови Учасника Акції від поїздки її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами
4.3. Отримати винагороду можливо лише за наявності вчасно надісланих копій документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цих Правилах.


 ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ


5.1. Акція починається 15 червня 2017 року і діє до 15 жовтня 2017 року.

ІНШІ ЗАСАДИ


6.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми. Засади Програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті компанії «Сингента». Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до засад Програми.
6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.
6.3. Беручи участь у цій Акції, Учасники дають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію в бази персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.4. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, надано Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.
6.5. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.
6.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.8. У разі направлення претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника про неправомірне використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто і за свій рахунок.
6.9. Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.