АКЦІЯ ДЛЯ САДІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ!

Акційні пропозиції

Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує подарунок у вигляді подарункового ваучера або поїздки до Франції на 1 особу згідно з придбаним обсягом препаратів. Номінал подарунка розраховується згідно з даними, наведеними в таблиці. Можливі варіанти ваучерів: «Епіцентр», Gift Мall, «Комфі», «Ібіс». Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора такі препарати й у такому об’ємі (надалі — Акційні препарати): 

Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора. При цьому, якщо Продукція була придбана у субдистриб’ютора — Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційні препарати були придбані субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».  

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»).

Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента» (надалі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4. Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ібіс», Gift Mall) або поїздка до Франції на одну особу.

В акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які мають багаторічні насадження і придбали фунгіциди Хорус, Циделі ТОП, Світч та інсектицид Проклейм компанії «Сингента» в кількості, зазначеній в умовах Акції для захисту саду.

Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів компанії «Сингента» копію Підтверджувального документа (видаткової накладної на Акційну Продукцію) із зазначенням обсягу придбаних Акційних препаратів. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний обсяг Акційних препаратів, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційна Продукція була придбана у субдистриб’ютора — Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційні препарати були придбані субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у вище. Під отриманням Винагороди ваучерів , мається на увазі їх придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ, а під отриманням Винагороди поїздки до Франції, мається на увазі участь у діловій поїздці(конференції),яку організовує ТОВ «Сингента». Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

Беручи участь у цій Програмі, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції про- тягом усього строку її дії. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.