Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Бізнес. Зернові. 2020»

Акційні пропозиції
15.06.2020


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акція — маркетинговий захід під умовною назвою «Бізнес. Зернові. 2020», що реалізується в рамках і відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної Продукції, накопичення балів та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали умови Акції.

Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), який виконав умови і приєднався до цієї Акції.

Акційна Продукція — продукти Вайбранс Інтеграл, Селест Макс і Максим Форте, які було придбано з 15 травня 2020 року до 15 жовтня 2020 року і які відповідають таким вимогам.

  • Протруйники в пластиковій каністрі об’ємом 5 л і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).
  • Придбані в Офіційного Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора Організатора в період з 15 травня по 15 жовтня 2020 року.

Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Офіційний Дистриб’ютор — посередник, який купує насіння й засоби захисту рослин безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції або іншим посередникам (Субдистриб’юторам), які, своєю чергою, продають згадане насіння й засоби захисту рослин виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам). Перелік Офіційних Дистриб’юторів наведено за посиланням: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta

Субдистриб’ютор — посередник, який купує насіння й засоби захисту рослин в Офіційного Дистриб’ютора для перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції.

Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Акційну Продукцію.

Винагорода — сертифікати ОККО, Onecard, Altsest або Ваучер, який Учасник може отримати відповідно до засад, описаних у розділі «Винагорода» цих Правил.

Ваучер — оформлений і виданий Організатором документ, який засвідчує право Учасника на отримання Знижки на наступне придбання Товарів, які Учасник купує в Офіційного Дистриб’ютора. Термін дії Ваучера — до 1 жовтня 2021 року.

Товар або Товари — засоби захисту рослин і насіння, які Організатор реалізує Дистриб’юторам, а далі Дистриб’ютори — Учасникам (напряму або через субдистриб’юторів).

Знижка — сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість унаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної в договорах поставки між Дистриб’юторами й Учасниками, а також у договорах між Організатором і Дистриб’юторами.

Бал — умовна облікова одиниця, яка нараховується Учаснику відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором на умовах, визначених цією Програмою. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів у жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грішми і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасникам Програми.

 


УЧАСНИКИ АКЦІЇ

В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в Офіційних Дистриб’юторів та/або Субдистриб’юторів Акційну Продукцію в зазначених в умовах цієї Програми обсягах.

 

 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також крім низки населених пунктів на території Донецької й Луганської областей (на підставі Указу про набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами на територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та в окремих населених пунктах Донецької і Луганської областей. Це обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови що вони належним чином і в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, крім тих, які містяться на території АР Крим, Донецької і Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які неможлива або ускладнена, або якщо Учасники виявлять бажання і матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди в спосіб і в місці, погодженому з Організатором.

 

 

ВИНАГОРОДА

Беручи участь в Акції, Учасники отримують бали за придбану Акційну Продукцію, що їх вони мають право обміняти на Винагороду.

Нарахування балів Учасникам Програми відбувається за кожну придбану Учасником одиницю Акційної Продукції (літр) у рамках вимог Акції. Кількість балів за відповідну одиницю Акційної Продукції наведено нижче.

У разі замовлення Ваучера на знижку або сертифікатів ОККО, Onecard або Altsest величина Винагороди розраховується як 1 бал = 1 гривня. Сумарна кількість балів дорівнює сумі балів по кожній накладній. Сертифікат ОККО є в номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 гривень. Сертифікат Onecard є в номіналах 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 гривень. Сертифікат Altsest є в номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 гривень. Крім того, сертифікати Onecard і Altsest різних номіналів можуть сумуватися між собою, а сертифікати ОККО не сумуються між собою.

Отримання Учасником Ваучера відповідно до умов, описаних у цих Правилах, дає йому право на майбутнє придбання в Офіційних Дистриб’юторів Товарів Організатора зі знижкою. Такі Товари може бути придбано як в одному найменуванні, так і в різних.

Сума знижки не повинна становити більше за 10 % від загальної суми закупівлі Учасником в Офіційного Дистриб’ютора згідно з кожною накладною та кожною одиницею Товару окремо.

Для отримання Ваучера, крім інших зазначених у цій Програмі вимог, потрібно:

а) звернутися до регіонального представника Організатора для отримання Ваучера;

б) передати Офіційному Дистриб’ютору Ваучер для нарахування знижки;

в) Учасник має придбати Товари Організатора в Офіційного Дистриб’ютора з використанням Ваучера до 1 жовтня 2021 року.

Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в Офіційного Дистриб’ютора Організатора Продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Акційної Продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника і його код ЄДРПОУ) печатку і підпис уповноваженого представника Офіційного Дистриб’ютора та печатку і підпис уповноваженого представника Учасника.

Термін надання знижки (від моменту настання підстав до фактичної виплати) і порядок її нарахування визначаються договором купівлі-продажу Товарів між Офіційним Дистриб’ютором і Учасником. Організатор не відповідає, якщо надання такої знижки не буде погоджено між Дистриб’ютором та Учасником.

Кількість Акційної Продукції обмежено.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.

Отримати Винагороду можна лише за умови надання копій Підтверджувальних документів, які відповідають зазначеним вище вимогам до цих документів.

У рамках цієї Акції під Винагородою мається на увазі можливість придбати товари/сертифікати, перераховані у визначенні «Винагорода» (крім Ваучерів на знижку від Організатора), за 1 грн 20 коп.

Бали, нараховані Учасникам під час участі в Акції, не можна передавати, продавати, перераховувати (переказувати), обмінювати, використовувати як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужувати Учасниками на користь третіх осіб або використовувати в інший спосіб, крім як у порядку, передбаченому цією Програмою.

 

 
ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція починається 01 червня 2020 року і діє до 15 жовтня 2020 року.

Термін дії Ваучера на Знижку — до 1 жовтня 2021 року.

 

 

ІНШІ ЗАСАДИ

Підтверджувальні документи, які Учасник надсилає Організатору, зокрема, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних конкурентів (зокрема, але не обмежуючись, кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор у жодному разі не відповідальний, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому випадку метою цієї Програми в жодному разі не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора, і він може її отримати лише внаслідок невиконання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, зокрема технічні.

Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми. Засади Програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до засад Програми.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.

Беручи участь у цій Акції, Учасники дають згоду Організатору на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення й використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) вносити таку інформацію в бази персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, Учасниками надано на законних підставах і вони мають право її використовувати і розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.

У разі направлення претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за свій рахунок.

Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.