Форвард Pro

«ФОРВАРД PRO» — ВПЕВНЕНІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ФОРВАРД PRO»

«ФОРВАРД PRO» — КРОК ЗА КРОКОМ

СУТТЄВІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ «ФОРВАРД PRO»

ЗАГАЛЬНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

КІЛЬКІСТЬ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ЗА ФОРВАРДНИМ ДОГОВОРОМ НА ПОСТАВКУ ТА ЇЇ КРАТНІСТЬ ДО ВІДПОВІДНИХ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

ПРАВИЛА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ДОХОДУ ВІД ЗРОСТАННЯ КОТИРУВАНЬ Ф’ЮЧЕРСУ

Кожна заявка на фіксацію доходу від зростан-ня котирувань ф’ючерсу прив’язується до конкретної Угоди про участь у програмі.
Заявка діє до періоду, вказаного Сільгосп-виробником, або до прийняття нової заявки. Нова заявка автоматично анулює попередню.
Заявка подається на кількість сільгосппродук-ції, кратну кількості за відповідним ф’ючерс-ним контрактом, але не менше ніж на об’єм, еквівалентний двом ф’ючерсним контрактам.

Загальна кількість сільгосппродукції, яка вказана в заявках, не може перевищувати кількість за форвардним договором.
Час подачі заявки на фіксацію кінцевої ціни — з 10:00 до 17:00 за київським часом в офіційні робочі дні в Україні. Заявка пода-ється електронною поштою. Уповноважена особа компанії «Сингента» має повідомити Сільгоспвиробникові електронною поштою, що заявку прийнято в роботу.

Заявка дійсна з моменту підтвердження її прийняття. Заявка приймається в роботу з 11:00 до 18:00 за київським часом в офіційні робочі дні в Україні. Заявка реалізується при досягненні котирувань відповідного ф’ючерсу рівня кінцевої ціни, вказаної у даній заявці.
Після реалізації заявки Сільгоспвиробник отримує повідомлення про підтвердження реалізації заявки, розмір доходу від зростан-ня котирувань ф’ючерсу відповідно до Угоди про участь у програмі.

Ф’ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОГРАМІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЦІЛЕЙ ТА ПЕРІОДУ ПОСТАВКИ ЗА ФОРВАРДНИМ ДОГОВОРОМ

РОЗРАХУНОК

ПЕРЕДОПЛАТА

РОЗРАХУНОК ПОТЕНЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД ЗРОСТАННЯ КОТИРУВАНЬ Ф’ЮЧЕРСУ

Розрахунок доходу від зростання котирувань ф’ючерсу в гривнях із ПДВ виконується для кожної партії сільгосппродукції, зазначеної в реалізованій заявці, за формулою:

Кількість тонн — кількість сільгосппродукції в партії відповідно до Угоди про участь у  програмі, за якою було реалізовано заявку на фіксацію Кінцевої ціни ф’ючерсу.  При цьому сумарна кількість тонн, зазна-чена в Угодах, не повинна перевищувати фактичну кількість тонн, зазначених та відвантажених за фор-вардним договором, вартість яких буде фактично відступлено згідно з умовами програми.
Початкова ціна ф’ючерсу — погоджений сторонами в Угоді рівень котирувань ф’ючерсу, від якого роз-раховується розмір потенційного зростання. Почат-кова ціна ф’ючерсу залежить від цілей (попередня оплата або закриття дебіторської заборгованості) форвардного договору та періоду поставки.

Кінцева ціна ф’ючерсу — запропонований Сільгосп-виробником у заявці та підтверджений компанією «Сингента» рівень котирувань ф’ючерсу, до якого розраховується розмір зростання ціни відповідного ф’ючерсу.
Коефіцієнт конвертації — стала величина, яка вико-ристовується для переведення ціни з центів за бу-шелі в долари США за метричну тонну.
Курс гривні до долара США — курс Національного банку України на дату фіксації Кінцевої ціни ф’ючерсу.

ЯК ЦЕ СПРАЦЮВАЛО В 2020 РОЦІ НА ПРИКЛАДІ ФІЗИЧНОЇ ПОСТАВКИ КУКУРУДЗИ В РАХУНОК ПЕРЕДОПЛАТИ І ВИКОРИСТАННЯ ГРУДНЕВОГО Ф’ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ НА КУКУРУДЗУ

ЯК ЦЕ СПРАЦЮВАЛО В 2019 РОЦІ НА ПРИКЛАДІ ФІЗИЧНОЇ ПОСТАВКИ КУКУРУДЗИ В РАХУНОК ПЕРЕДОПЛАТИ І ВИКОРИСТАННЯ ГРУДНЕВОГО Ф’ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ НА КУКУРУДЗУ