Цибуля

ЦИБУЛЯ

ПРИНЦИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ РІПЧАСТОЇ ЦИБУЛІ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

Головна вимога — максимально рано звільнити поле в році, який передує посіву. Висівати цибулю слід якомога раніше, і ґрунт має бути повністю підготовлено з осені. З цього погляду, найкращі попередники — пар і огірок, прийнятні також ранній томат, ранні кавун і диня.

Дуже часто рекомендують висівати цибулю після зернових культур і багаторічних трав. Практика останніх 5–7 років показала, що після таких попередників ґрунти, як правило, заселено шкідниками, які знищують велику кількість паростків цибулі й ушкоджують краплинну трубку (дротяник). Ось чому компанія «Сингента» не рекомендує використовувати такі попередники для цибулі.

Основна підготовка ґрунту

  • 1. Дискування поля після збирання попередників.
  • 2. Застосування гербіцидів суцільної дії після виростання бур’янів до висоти 15–20 см.
  • 3. Оранка на глибину 22–24 см через 12–14 днів після внесення гербіциду.
  • 4. Культивація зябу (двічі мірою відростання бур’янів). На зиму поле має «піти» ідеально рівним.

Рослини цибулі вимогливі до родючості ґрунту і реагують на рівень агрофону. Середній винос елементів живлення з урожаєм для сортів і гібридів компанії «Сингента» становить N4,4–P1,5–K3,5 кг на 1 т продукції. Коефіцієнти засвоєння елементів живлення з ґрунту наведено в різних рекомендаціях, однак вони дуже залежать від багатьох об’єктивних чинників, як-от кислотність ґрунту, гранулометричний стан, поглинальний комплекс тощо. Крім того, ці коефіцієнти неоднакові при основному внесенні добрив, при підживленні шляхом розкидання добрив у рядок, при фертигації і позакореневих (листових) підживленнях. У зв’язку з цим засадниче питання в розробці системи живлення — агрохімічний і фізичний аналізи ґрунту з визначенням таких показників, як вміст гумусу, вміст макроелементів (NPK), вміст мікроелементів (Ca, Mg, S), кислотність, гранулометричний склад, поглинальний комплекс (обмінні катіони). Розробка детальної схеми внесення добрив для цибулі на вашому підприємстві і конкретному полі залежатиме від результатів такого аналізу, способу зрошення, планової урожайності та фінансового забезпечення технології. Далі наведено узагальнені рекомендації для сортів і гібридів компанії «Сингента» при їх вирощуванні на краплинному зрошуванні на ґрунтах східного і південно-східного регіонів України та при плановій урожайності товарної ріпки на рівні 85–100 т/га.

Забезпечення макроелементами має становити N250–300–Р130–150–K220–250 кг/га діючої речовини за сезон. Восени під основну обробку ґрунту вноситься 300 кг/га комплексного добрива (як правило, нітроамофоски) у фізичній вазі. За макроелементами це становить N48–P48–K48. Під час сівби вноситься N32–P32–K32. Це становить 200 кг/га нітроамофоски у фізичній вазі. 

Обов’язкові також позакореневі підживлення макро- і мікроелементами. Їх краще здійснювати чистим розчином добрив із дотриманням таких норм і концентрацій:

  • • комплекс 20–6–20 + МЕ у фазі 3–4 листків — 1 кг/га в 0,5-процентному розчині (перший раз);
  • • комплекс 20–6–20 + МЕ у фазі 6–7 листків — 2 кг/га в 1,0-процентному розчині (другий раз).

Весняна обробка ґрунту має обмежуватися винятково боронуванням зябу для збереження вологи і знищення перших паростків бур’яну.

Рослини цибулі дуже чутливі до тривалості світлового дня. При порушенні фотоперіодичності фаза початку формування цибулини може початися передчасно, цибулини сформуються дрібними, що призведе до суттєвого зниження урожайності. Сорти й гібриди компанії «Сингента» пристосовані до напівдовгого (напівкороткого) дня і придатні для вирощування у всіх зонах України, однак висівати їх треба максимально рано. У зв’язку з цим весняна обробка ґрунту полягає винятково в боронуванні з метою закрити вологу. Норма висіву має становити 0,9–1,0 млн/га для ранніх гібридів (Хілтон F1, Солюшн F1) та 1,1–1,2 млн/га для пізніх сортів (Банко, Мундо) і гібридів (Боско F1, Братко F1). При сівбі ранніх гібридів відстань між насінням у рядку збільшується на 5 мм.

Для сівби слід використовувати вакуумні сівалки точного висіву Agricola, Accord, Monosem та ін. Допускається використання вітчизняної сівалки «Клен», але для якісного і рівномірного розподілу насіння по площі швидкість руху агрегату не повинна перевищувати 4–4,5 км/год.

Заходи з догляду за посівами полягають у систематичному розпушуванні широких міжрядь для забезпечення кореневої системи повітрям. Ці культивації слід обов’язково проводити після великих опадів, бо при обмеженому доступі повітря в ґрунт, особливо в другій половині літа, зростає ризик ураження рослин бактеріозом. Бур’яни треба знищувати суто хімічним методом (внесення гербіцидів). Прополювання вручну неприпустимі.

Коренева система цибулі досить слабка і розвивається в шарі ґрунту до 20 см, тому потрібне стабільне зволоження шару ґрунту, у якому міститься коріння. Це засадничий момент технології. Не можна допускати висихання зони з корінням. У зв’язку з цим навіть при дефіциті води допускається невелике скорочення норм поливу, проте в жодному разі не можна збільшувати інтервали між поливами. Ідеальні щоденні поливи з фертигацією, але у виробничих умовах це не завжди здійсненно. При поливі не щодня і фертигації слід дотримуватися певних рекомендацій.

  1. 1. Витрату добрив треба виконувати обов’язково. Навіть при достатньому зволоженні ґрунту внаслідок дощу систему краплинного зрошення слід вмикати щодня і вносити заплановану норму добрив. Поливні норми при цьому можна зменшити на 30–40 %.
  2. 2. Добові норми добрив подвоюються при поливі через день і потроюються при поливі через два дні на третій. В останньому випадку поливні норми (витрата води) треба збільшити до 90–100 м3/га для зниження в поливній воді концентрації добрив і солей.
  3. 3. Якщо інтервали між поливами становлять три і більше днів, пропорційно збільшувати добові норми добрив не можна. Їх слід коригувати (зменшувати) так, щоб концентрація добрив у поливній воді не перевищувала 30 %. У такому разі не буде внесено загальну кількість поживних елементів, заплановану на весь період фертигації, а це призведе до зниження урожайності.

Захист від бур’янів

Ґрунтовий гербіцид Стомп після внесення й заробки в ґрунт проникає на глибину 2,5–3 см і утворює захисний екран у зоні розташування насіння. Після накільчення ростків на них поширюється гербіцидна дія, вони пригнічуються і дають ослаблені сходи. Тому застосування ґрунтового гербіциду Стомп на цибулі більше шкодить, ніж приносить користі, і з огляду на це є недоцільним. Першу хвилю бур’янів до появи сходів цибулі краще знищити гербіцидом суцільної дії Ураган Форте або десикантом Реглон Супер . У період вегетації на різних етапах розвитку культури проти дводольних бур’янів залежно від їх видового складу застосовують гербіциди Гоал, Тотрил, Лонтрел 300, Лонтрел Гранд, Старане Преміум. Для контролю злакових бур’янів можна використовувати низку грамініцидів Фюзілад Форте.

Ранні гібриди потребують заходів з підживлення у стисліші терміни. Надмірне забезпечення рослин азотом після 50 діб вегетації призводить до продовження вегетаційного періоду і пізнішого дозрівання цибулин.

Захист від шкідників

Загрозу молодим паросткам цибулі можуть становити дротяники. Для попередження розвитку цього шкідника у ґрунт при сівбі треба вносити ґрунтовий гранульований інсектицид Форс на глибину 3–4 см. При глибшому закладанні ефективність препарату знижується. Найпоширеніші шкідники в період вегетації цибулі — цибулева муха, цибулева міль, трипси.

Запорука успішної боротьби з ними — своєчасне виявлення та обробки. Найважче знищити трипсів. З моменту відкладання яєць до виходу личинок у цього шкідника проходить лише 4–5 днів, одна самка відкладає до 100 яєць, а шкідник дає за сезон 5–6 генерацій. У комах швидко виробляється опірність до препаратів, тому обробки слід проводити почергово з використанням інсектицидів різних груп. Найефективніше застосування бакових сумішей фосфорорганічних препаратів з синтетичними піретроїдами.

Захист від хвороб

Найпоширеніші захворювання цибулі на ранніх стадіях розвитку — фузаріоз і випрівання, на дорослих рослинах — пероноспороз, фузаріоз, альтернаріоз і бактеріоз, а в період дозрівання цибулин — гниття денця. Абсолютної генетичної стійкості до цих хвороб не існує. Однак усі сорти й гібриди компанії «Сингента» проявляють дуже високу опірність названим патогенам. Запорука успішного захисту рослин від хвороб — профілактичні обробки, адже при появі видимих симптомів на полі припинити розвиток хвороби майже неможливо, можна тільки затримати її розвиток і шкідливість. Максимально ефективний захист посівів від бур’янів, шкідників і хвороб можна забезпечити, тільки регулярно наглядаючи, враховуючи їхній розвиток та вчасно обробляючи.

ТЕМПТЕЙШН F1

МЕДАЙЛОН F1

• Гібрид середнього дня американського типу

• Середньоранній

• Добре розвинута коренева система, потужна вегетативна система

• Якісне покриття восковим нальотом

• Захищений міцними лусками

• Високий вихід товарної продукції стандартного розміру

• Середньоранній гібрид довгого дня типу Rijnsburger

• Великі округло-сферичні цибулини, високоврожайний

• Добреоблягаючі луски

• Жовто-коричневе забарвлення цибулин

• Дуже висока енергія і життєздатність рослин

• Рекомендовано для різних типів ґрунтів, включно бідні ґрунти, допустимі нерегулярні поливи, в помірних умовах можливе вирощування без поливу

• Cередньоранній довгого дня Rijnsburger

• Добре розвинута жовто-бура луска

• Високий потенціал урожайності

• Здоровий листковий апарат і рівномірність його заломлювання

• Великі, вирівняні цибулини, якісна продукція для тривалого зберігання

• Період вегетації — 115–120 днів

• Дуже сильне прямостояче бадилля з
потужним восковим нальотом

• Яскраво-бронзові міцні зовнішні сухі луски

• Цибулина округла

• Потенціал урожаю — понад 100 т/га

• Гібрид у сегменті Банко з коротшим періодом вегетації — 120–125 днів

• Потужне, трохи розлоге бадилля з інтенсивним восковим нальотом

• Здоровий листовий апарат протягом усього періоду вегетації

• Яскраво-коричневі міцні зовнішні сухі луски

• Потенціал урожайності — понад 100 т/га

• Період вегітації — 115–120 днів

• Тонка шийка, дуже виріняна округла цибулина

• Яскравий насичений бронзовий колір

• Швидко формує урожай

• Середній потенційний розмір цибулини — 160–200 г

• Придатний до механізованного збирання

• Урожайність — 80–100 т/га

• Термін достигання — 115–120 днів • Пластичний високоврожайний сорт, гарантує урожай в умовах будь-якого року

• Стандарт для професіоналів — для хороших, інтенсивних технологій

• Яскраві бронзові цибулини з дуже міцною шкіркою, великі — 7–10 см; округлої форми

• Дуже високий потенціал урожаю — 80–100 т/га

• Оптимальна густота

• Термін достигання — 125–130 днів

• Найвища опірність посушливим умовам

• Округлі цибулини темно-коричневого
кольору з глянцевим блиском

• Потенціал урожайності — 90–100 т/га