Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ «ВИГІДНА ПОКУПКА»

Спеціальні пропозиції
15.06.2017

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. Акція (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Збільшення подвійної вигоди», який реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Учасникам Акції.
1.2. Учасник Акції (далі — Учасник) — юридична особи (сільгоспвиробник).
1.3. Акційна Продукція (далі — Продукція) — продукція під ТМ «Селест Макс», яка бере участь в Акції, а саме: • Інсектицид під ТМ «Селест Макс» у пластиковій каністрі обсягом 20 л виробництва «Сингента Кроп Протекшн АГ», Базель, Швейцарія, на заводах: «Сингента Продакшн Франс САС», Сент П‘єр Ла Гарен, Франція або «Сингента Агро СА», Порріно, Іспанія.
1.4. Організатор Акції (далі — Організатор) — товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що міститься за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
1.5. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.
1.6. Винагорода — ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ельдорадо», «Ібіс», «Туристичний лідер» та «GiftMall»), які він отримує згідно з п. 4 цієї програми.


УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ


2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора та субдистриб’юторів Продукцію у зазначеній в п. 3 цієї програми кількості.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ


3.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207–VII від 15.04.2014, а також низки населених пунктів на території Донецької і Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13 квітня 2014 року). Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення/доправлення/вручення Винагород Учасникам на територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також в окремих населених пунктах Донецької і Луганської областей. Це обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, якщо вони належним чином і в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доправлення/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь- яке інше місце доправлення на території України, крім тих, що містяться на території АР Крим, Донецької і Луганської областей і відправлення/доправлення/видача в які неможлива або ускладнена, або якщо Учасники виявлять бажання і матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб і місці, погодженому з Організатором.
3.2. Усі учасники гарантовано отримують ваучери на суму, еквівалентну 2500 грн, за кожні 40 л протруйника насіння «Селест Макс».
3.3. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документа із зазначенням об’єму Продукції.
3.4. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.
3.5. Кількість Винагород і Продукції обмежено.
3.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).


 ВИНАГОРОДА


4.1. Беручи участь в Акції і виконуючи її умови, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним об‘ємом Продукції.
4.2. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.
4.3. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у п. 3.5. програми.
4.4. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

 ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ


5.1. Акція розпочинається 1 червня 2017 року та діє до 1 жовтня 2017 року.

ІНШІ ЗАСАДИ


6.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується з засадами програми. Засади програми може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua. Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до засад програми.
6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї програми і/або питань, не урегульованих цією програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не
підлягає оскарженню.
6.3. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України,
Закону України «Про захист персональних даних».
6.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю інформацію, яка становить персональні дані, Учасниками надано на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.
6.5. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.6. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі потрібні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.
6.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.8. У разі надсилання претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника про неправомірне використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за свій рахунок.
6.9. Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, як-от стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.