Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ « – 20%»

Спеціальні пропозиції
12.06.2017

 

 

ПРИДБАЙТЕ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ САДУ, ЩО ПОСТРАЖДАВ ВІД ЗАМОРОЗКІВ - ОТРИМАЙТЕ ВАУЧЕР НА ЗНИЖКУ 20% ВІД  ВАРТОСТІ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

 

2.1. Беручи участь в Акції, її Учасник отримає ваучер зі знижкою 20 % на купівлю інсектицидів Люфокс, Матч, Вертимек та фунгіциду Світч в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

2.2. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів компанії «Сингента» підписаний уповноваженою особою та завірений печаткою Акт обстеження насаджень, що засвідчує втрату врожаю від заморозків у 2017 році більше ніж на 75 %.

 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

 

Юридичні особи — сільгоспвиробники, які відповідають умовам Акції.

 

 ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ 

 

З 6 червня по 31 вересня 2017 року. Термін подання документів для отримання  ваучера — з 6 червня по 31 вересня  2017 року.

 

 МЕХАНІЗМ ДІЇ АКЦІЇ

 

Учасник Акції протягом Строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів компанії «Сингента» Акт обстеження насаджень, що засвідчує втрату врожаю від заморозків у 2017 році більше ніж на 75 %. Менеджер із продажів компанії «Сингента» надає Учаснику Акції іменний ваучер на придбання зі знижкою 20 % акційних  препаратів Люфокс, Матч, Вертимек та Світч.

ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

 

У якості подарунка передбачений ваучер на отримання знижки при купівлі інсектицидів Люфокс, Матч, Вертимек і фунгіциду Світч, який можна застосувати при купівлі даних препаратів  у  офіційних дистриб’юторів ТОВ «Сингента», які беруть участь в Акції.

Ваучер видається Учаснику Акції менеджером компанії «Сингента» за наявності Акта обстеження насаджень, що засвідчує втрату врожаю від заморозків у 2017 році більше ніж на 75 %.

Дистриб'ютор підтверджує виконання умов ваучера шляхом проставлення на ньому відтиску своєї печатки із зазначенням дати та підпису уповноваженої особи клієнта (сільгоспвиробника, який отримав ваучер від ТОВ «Сингента» на придбання акційного товару), створює видаткову накладну на інсектициди Люфокс, Матч, Вертимек та фунгіцид Світч з урахуванням знижки, вказаної у  ваучері.

Дистриб'ютор передає ТОВ «Сингента» для компенсації використані ваучери до 1 листопада 2017 року разом із копіями видаткових накладних, які підтверджують  придбання інсектицидів Люфокс, Матч, Вертимек та фунгіциду Світч у  дистриб’ютора з урахуванням знижки.

У разі відмови від подарунка його вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. 

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Беручи участь у цій Програмі, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.
Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.
Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.
Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.