Україна

You are here

Share page with AddThis

Досвід роботи компанії «Сингента» з аграрними розписками

Представники компанії «Сингента» від першого засідання робочої групи з підготовки проекту аграрних розписок 2012 року і до сьогодні беруть активну участь у програмі, сприяють її розвитку й ефективному застосуванню серед українських сільгоспвиробників. 

«Сингента» зацікавлена зробити аграрні розписки звичним фінансовим інструментом, гарантії за яким представники агробізнесу і банки сприйматимуть нарівні з такими традиційними інструментами як вексель і банківські гарантії. При цьому сільгоспвиробники матимуть більше дієвих альтернатив джерел фінансування для підтримки сталого розвитку.  

Програми «Фінансові рішення» від компанії «Сингента», а саме «Форвард Плюс» і «MinMax», успішно застосовують аграрні розписки для забезпечення форвардних контрактів.

За два роки впровадження проекту було оформлено 23 товарні аграрні розписки, з яких 17 — за участі компанії «Сингента». Заставою в аграрних розписках виступав переважно майбутній урожай кукурудзи і пшениці, а загальний об’єм поставок сягнув 23 750 тонн.

Додатково за участі представників компанії «Сингента» було підготовлено низку пропозицій з удосконалення законодавчого врегулювання відносин у сфері застосування аграрних розписок. Один із прикладів — офіційно опублікована в жовтні 2016 року відповідь-роз’яснення Державної податкової служби України «Про особливості оподаткування ПДВ операцій, пов’язаних з обігом аграрних розписок».

Програми «Фінансові рішення» від компанії «Сингента», а саме «Форвард Плюс» і «MinMax», успішно застосовують аграрні розписки для забезпечення форвардних контрактів. За два роки впровадження проекту було оформлено 23 товарні аграрні розписки, з яких 17 — за участі компанії «Сингента». Заставою в аграрних розписках виступав переважно майбутній урожай кукурудзи і пшениці, а загальний об’єм поставок сягнув 23 750 тонн. Додатково за участі представників компанії «Сингента» було підготовлено низку пропозицій з удосконалення законодавчого врегулювання відносин у сфері застосування аграрних розписок. Один із прикладів — офіційно опублікована в жовтні 2016 року відповідь-роз’яснення Державної податкової служби України «Про особливості оподаткування ПДВ операцій, пов’язаних з обігом аграрних розписок».

10 важливих фактів, які повинен знати кожен сільгоспвиробник в Україні

1. Потенційними кредиторами за аграрними розписками виступають банківські установи, постачальники сировини й матеріалів для сільгоспвиробників та покупці готової с/г продукції
2. Географічне покриття — 8 областей
3. Аграрна розписка оформлюється протягом 14 календарних днів
4. Реєстрація аграрної розписки нотаріусом у Державному реєстрі аграрних розписок обов’язкова
5. Аграрні розписки — це можливість фінансування винятково під заставу майбутнього врожаю. Додаткова застава — вимога кредитора, а не офіційне зобов’язання боржника
6. Застава за аграрними розписками — майбутній урожай сільськогосподарської продукції на конкретній земельній ділянці, а не сама земельна ділянка
7. Кількість аграрних розписок, прив’язаних до певної земельної ділянки, необмежена. У разі невиконання боржником зобов’язання за аграрними розписками вимоги кредиторів виконуються в порядку згідно з датами реєстрації аграрних розписок
8. Страхування посівів майбутнього врожаю не обов’язкове, здійснюється лише на вимогу кредитора або ж є добровільним рішенням виробника
9. ПДВ операції з обігу аграрних розписок оподатковуються за принципом настання першої події. Працює це так:

«Якщо в рамках обігу аграрних розписок (товарних та фінансових) відбувається одна з подій — або відвантаження товару (та, відповідно, отримання аграрної розписки), або оплата вартості товарів, що будуть відвантажені в подальшому (та боргові зобов’язання за якими оформлюються аграрною розпискою), у платника ПДВ на дату події, що відбулася раніше ("перша подія"), виникають податкові зобов’язання з ПДВ за вказаною операцією» (лист ДФС України № 32818/7/99-99-15-03-02-15 від 06.10.2016).

10. За аграрними розписками діє спрощена процедура примусового виконання з можливістю уникнути судового процесу. Передача предмета застави кредитору відбувається протягом 7 робочих днів з моменту вчинення виконавчого напису нотаріусом на аграрній розписці

Фінансування закупівлі сировини й матеріалів, зокрема насіння й ЗЗР, за рахунок оформлення аграрних розписок — один із прикладів їх практичного застосування. Розгляньмо ситуацію детальніше. Сільгоспвиробник хоче придбати насіння кукурудзи і відповідні ЗЗР у компанії-постачальника «Сингента», але на момент купівлі готовий сплатити лише 30 % загальної вартості продукції, інші 70 % потребують залучення кредитних ресурсів, а для отримання кредиту в банку потрібні і додатковий час і ліквідна застава. Аграрна розписка дозволить придбати необхідну кількість продукції компанії «Сингента» на умовах товарного кредиту: сплатити навесні лише 30 %, а за 70 % від загальної вартості розрахуватися восени зібраним урожаєм.

 

Процес оформлення аграрної розписки для отримання фінансування ЗЗР і насіння від компанії Syngenta складається з таких етапів:

 

 1. Сільгоспвиробник (далі — позичальник) оформлює аграрну розписку у двох екземплярах.
 2. Нотаріус посвідчує два екземпляри розписки. Один екземпляр залишається у нотаріуса, який у момент посвідчення розписки вносить відомості до реєстру, інший передається компанії Syngenta (далі — кредитор).
 3. Кредитор передає позичальнику через дистриб’ютора насіння і ЗЗР.
 4. Від моменту підписання аграрної розписки до фактичної поставки сільгосппродукції кредитор має право проводити моніторинг посівів майбутнього урожаю, який виступає заставою під аграрну розписку.
 5. Позичальник поставляє сільгосппродукцію або повертає гроші кредитору згідно з умовами розписки.
 6. Кредитор повертає позичальнику розписку з позначкою «Виконано».

Основні культури за аграрними розписками, які виступають заставою майбутнього врожаю, — пшениця і кукурудза. Відповідно період поставки урожаю може коливатися в межах липень–вересень та вересень–листопад.

Аграрні розписки як інструмент мінімізації ризиків для кредитора

 

Незважаючи на те, що аграрні розписки офіційно не визнаються інструментом мінімізації ризиків кредитора, на практиці цей фінансовий інструмент уже встиг завоювати довіру серед учасників аграрного ринку. Оформлення агарних розписок, їх облік і процес виконання зрозумілі, прозорі та обґрунтовані на законодавчому рівні. Про це свідчать такі факти:

 • Застава майбутнього урожаю відбувається на основі документів, які підтверджують право користування земельною ділянкою (договори оренди, зареєстровані належним чином)
 • Реєстрація в Державному реєстрі аграрних розписок
 • Можливість реєстрації застави майбутнього урожаю в Державно реєстрі обтяження рухомого майна
 • Прискорена процедура примусового виконання порівняно з іншими кредитними договорами/ договорами застави

У разі зберігання після збирання урожаю на елеваторі зерна, яке перебуває в заставі під аграрною розпискою, додатково оформлюється подвійне складське свідоцтво. Цей документ реєструється в державному реєстрі складських документів та забезпечує кредитору повний контроль над заставою.

У разі дефолту позичальника інформація про невиконання його зобов’язань перед кредитором за аграрною розпискою вноситься до Державного реєстру аграрних розписок і є публічно доступною. Так сільгоспвиробники формують власну кредитну історію з виконання аграрних розписок, яку в майбутньому потенційні кредитори можуть використовувати для оформлення нових аграрних розписок.

Корисні посилання для тих, хто хоче більше дізнатися про аграрні розписки:

 1. Реєстр аграрних розписок: http://www.agroregisters.com.ua/
 2. Оподаткування ПДВ операцій з обігу аграрних розписок: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/270034.html
 3. Примусове виконання: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29432.html
 4. Латифундист. Бизнес-завтрак: Аграрные расписки могут стать лучшим инструментом кредитования для средних и мелких фермеров: http://latifundist.com/spetsproekt/94-biznes-zavtrak-agarnye-raspiski-mogut-stat-luchshim-instrumentom-kreditovaniya-dlya-srednih-i-melkih-fermerov
 5. Латифундист. Аграрные расписки: «Полтавская битва» за финансирование стартовала: http://latifundist.com/spetsproekt/71-agrarnye-raspiski-poltavskaya-bitva-za-finansirovanie-startovala
 6. AgroPortal. Участники рынка вынесли вердикт аграрным распискам: http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/uchastniki-rynka-vynesli-verdikt-agrarnym-raspiskam/